نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما.

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که در سال 1385 در مرکز تحقیقات صداوسیما انجام شده و اثرات منفی تلویزیون را بر کودکان 7 تا 12 ساله (از نظر والدین آنها) در دو گروه «اثرات آموزشی منفی و مستقیم تلویزیون» و «اثرات رفتاری منفی و غیرمستقیم تلویزیون» مورد بررسی قرار داده است.در گروه اثرات آموزشی منفی و مستقیم تلویزیون، آثار این رسانه بر کودکان در زمینه‌هایی مانند خوردن مواد کم ارزش، استفاده از تکیه کلام‌ها و اصطلاحات نامناسب، تقلید رفتارهای پرخاشگرانه، ایجاد انتظارات بیجا، بدآموزی نمایش مصرف مواد مخدر، تقلید رفتارهای بی‌ادبانه و انجام رفتارهای خطرناک مورد توجه بوده است.در گروه اثرات رفتاری منفی و غیرمستقیم تلویزیون نیز، اثرات تلویزیون بر دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن، کم شدن مطالعه، کم شدن تحرک و فعالیت بدنی، بی‌دقتی در انجام تکالیف مدرسه، دیر انجام دادن تکالیف مدرسه، کم حرف زدن با خانواده، ارتباط کم با همسالان، ترسیدن از گزارش‌های مربوط به جنگ و مشکلات جسمی مورد نظر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Negative Impacts of TV on Children

نویسنده [English]

  • Maliheh Sepasgar Shahri

چکیده [English]


This article is based on a research carried out in IRIB Research Center in 2005. The study examines parents’ views on the negative impacts of TV on children between 7 to 12 years of age. These impacts are categorized into two groups: “The direct effects of negative education” and “indirect behavioral effects”. The direct impacts of TV on children are represented in the following behaviors: eating less nutritious foods, using habitual phrases, using improper expressions, imitating violent behaviors, having improper expectations, mimicking inappropriate adult behavior in using drugs, imitating rude behaviors, having risky behaviors.
As for the indirect impacts of TV on children, the following cases are noticeable: going to bed late, getting up late, little study, inactivity, doing homework haphazardly, doing homework late, spending little time for talking to family members, having a less close relationship with adults, and fear of war reports and physical problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • TV
  • TV Educational Effects
  • Behavioral impacts of TV

 

 آیزنبرگ، نانسی (1378) رفتارهای اجتماعی کودکان، ترجمه بهار ملکی، تهران: ققنوس.
 بیابانگرد، اسماعیل (1378) اثرات تلویزیون بر رشد کودکان، پژوهش و سنجش، سال پنجم، (15 و 16).
گوانتر، بری و مک آلر، جیل (1380) کودک و تلویزیون، ترجمه نصرت فنی، تهران: سروش.
 خضریان، عاطفه (1385) نظرسنجی از والدین دارای فرزند 3 تا 9 ساله درباره میزان تماشای تلویزیون توسط فرزندشان در فصل تابستان (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداوسیما.
 خضریان، عاطفه (1385) نظرسنجی از والدین دارای فرزند 7 تا 12 ساله درباره تاثیرات تلویزیون بر فرزندشان (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداوسیما.
 حسینی، مریم (1384) نظرسنجی از والدین دارای فرزند 7 تا 17 ساله درباره رسانه‌ها (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداوسیما.
 هنری ماسن و دیگران (1368) رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، تهران: رشد.
 Anderson, D.R & Collins, P.A. (1988) The impact on Childrens education: Television's influence On Cognitive development education. washington DC: US. Department of Education.
 Finger, J.L. & finger, D. G. (1986) Family experiences and Television viewing as predictors of imagination, Restless and aggression. Jornal of social Issues. 42.
Gentile, D.A. & walsh,D.A. (1999) National survery of family habits, knowledge, and Attitude.
 Zimmerman, Frederick (2007) How TV Affects your child Journal of social. Issues, 24.