نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی، استادیار دانشگاه امام حسین (ع).

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما.

3 کارشناس ارشد علوم‌سیاسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

این مقاله، برگرفته از پژوهشی است که نگارند‌گان، در مرکز تحقیقات صداوسیما انجام داده‌اند. محور پژوهش بررسی تصویر ارائه‌شده از خانواده در سریال‌های ایرانی («جاده‌های سبز شمالی»، «همسایه‌ها»، «جوانی»، «آتش دل»، «غریبه»، «خانه پدری»، «پرونده‌های مجهول»، «رستوران خانوادگی») با روش تحلیل محتوا بوده است.پژوهشگران، خانواده‌های به تصویر کشیده‌شده در سریال‌ها را از نظر متغیرهای: ترکیب اعضای خانواده، مشخصات سنی، تحصیلی و شغلی والدین و فرزندان، پایگاه اجتماعی، طبقة اقتصادی، شهری یا روستایی بودن، ساختار، بافت، استحکام و تیپ خانواده، رابطة اعضا، تعدد نقش‌ اجتماعی والدین، اعتقادات مذهبی، تحکیم خانواده، نوع پوشش زنان خانواده، نوع تعامل و ... بررسی کرده و به نتایج جالب توجهی دست یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Image of Family in Iranian TV Series

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Elyasi 1
  • Manidjeh Purnorouz 2
  • Gholamreza Mohammadi Mehr 3

1

2

3

چکیده [English]


The present article is based on a study carried out in IRIB Research Center by the authors in 2002. Employing the method of “Content Analysis”, the researchers investigated the image presented of family in the following Iranian TV series: “Northern Green Roads”, “Neighbors”, “Youth”, “Heart Fire”, “Alien”, “Paternal House”, “Unresolved Cases”, and “Family Restaurant”.
The researchers compared the presented families in these series considering the following variables: Family members, age, education, profession, social status, financial condition, being urban or rural, structure, stability, the relationship between the members, parents’ multiple roles, religious beliefs, women dressing, type of interaction, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Iranian TV Series
  • Family
  • social and economical position
  • women cavering

 

اعزازی، شهلا (1380) بازتاب چشمداشت‌های اجتماعی در تلویزیون، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، فصلنامه پژوهش زنان (1).
اعزازی، شهلا (1373) خانواده و تلویزیون، گناباد: مرندیز.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (1385) افق رسانة ملی و سیما، تهران: معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 خبرگزاری فارس، 5/5/1386.
 مرکز آمار ایران (1385) سالنامة آماری کشور در سال 1384، تهران: مرکز آمار ایران.
گانتر و سون‌وینگ (1376) تأثیر تلویزیون بر زندگی خانوادگی، ترجمه مسعود علیا، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
 مهاجرانی، علی‌اصغر (1384) روند انتقال و تحول خانواده در ایران و جهان، فصلنامة جمعیت (33).