نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان.

چکیده

مقاله حاضر مروری بر آثار منفی تلویزیون بر کودکان است.نویسنده با ذکر نظر اندیشمندان حوزه‌های ارتباطات، روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و پزشکی، آثاری چون اضطراب و دلهره، برانگیختگی فیزیولوژیک، تغییر در تنفس و سوخت و ساز بدن، صرع تلویزیونی، کاتاتونیای ویدیویی و چاقی را از عوارض جسمانی تماشای نامناسب و طولانی‌مدت تلویزیون برمی‌شمرد و القای خشونت، آموزش بزهکاری، گریز از واقعیت، اعتیاد به تماشا، کاهش تحرک، تشعب در اندیشه و القای ضد ارزش‌های فرهنگی را از آثار اجتماعی و روانی این پدیده می‌داند.در پایان مقاله نکات جالبی دربارة تصویر غیرواقعی کودکان در رسانه‌ها ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Negative effects of TV on Children Health

نویسنده [English]

  • Elahe Vadudi

چکیده [English]

The present article is a review over the negative effects of TV on children's health.
Using the views of experts in Communications, Psychology, Sociel-Psychology, Medical Psychology, the author mentions symptoms such as anxiety, physiological arousal, change in breath and body metabolism, TV epilepsy, video catatonia, and obesity as the physical impacts of excessive and improper exposure to TV. She further cites the following psychological and social impacts of excessive and improper TV exposure: Injecting violence, teaching delinquency, avoiding reality, television addiction, slackness, skepticism, suggesting anti-values.
Finally, the author mentions some interesting points regarding the false image of children in media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • Video Catatonia
  • anxiety
  • Physiological Arousal
  • TV Epilepsy
  • Obesity
  • Violence
  • Delinquency
  • Projection
 پستمن، نیل (1373) زندگی در عیش، مردن در خوشی، ترجمه، سروش طباطبایی: تهران.
 پوپر، کارل و کندری،‌جان (1374) تلویزیون، خطری برای دمکراسی: سروش.
چلپی (1375) جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.
دادگران، سید محمد (1374) قدرت تلویزیون، تهران: فیروزه.
 دیباج، موسی (1374) قدرت رسانه در مفهوم سنتی و جدید، فصلنامه پژوهش و سنجش (6) تهران: سروش.
 ساروخانی، باقر (1368) جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.  
سالک، رضا، تلویزیون، کارکردهای منفی و دیدگاه‌های انتقاداتی، رسانه، سال هشت، (2).
 کازنو، ژان (1364) قدرت تلویزیون، ترجمه، علی اسدی، تهران:‌ امیر‌کبیر.
کالینگفورد، سدریک (1380) کودکان و تلویزیون، ترجمه، وازگن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران.
کازنو، ژان (1365) جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه، باقر ساروخانی و‌ منوچهر محسنی، تهران:‌ اطلاعات.
مک براید، شن (1369) یک جهان،‌ چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران:‌ سروش.
 مورتمر، ب، ژاکمن (1372) قربانیان خشونت تلویزیون، ترجمه، فرید ادیب هاشمی، رسانه، سال چهارم، (2).
 منطقی، مرتضی (1380) بررسی پیامدهای بازی‌های ویدیویی و ریانه‌ای، تهران: فرهنگ و دانش.
(1383) کودکان و محیط متحول رسانه‌ای در دهه 1990، ترجمه، مصومه عصام، فصلنامه پژوهش و سنجش (37).
 کازنو، ژان (1377) جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات.
 آربی، آنتونی آستر (1379) جامعه و خشونت، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: سفیر.
 ساروخانی،‌ باقر؛ صفایی، داوود (1384) خشونت در مطبوعات ایران و اثرات آن بر مخاطبان، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، (3).
 رشیدپور، ابراهیم (1352) تلویزیون و اطفال، تهران: رادیو‌ ـ تلویزیون ملی ایران.
 علوی‌نیا، فرشته سادات (1383) بررسی تأثیر برنامه‌‌های تلویزیون بر روی رفتار اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 ساله منطقه 5 شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان.
 

منابع الکترونیک:

 علل پرخاشگری، بددهنی و عصبانیت در کودکان و راه‌های کنترل آن.
www. Pezeshk. us (1386/3/20)
 فرانک، فراهانی، 1356.
www. Hamshahrionline . ir/ news (1365/3/20)
تأثیر رسانه‌های گروهی بر بهداشت روانی، 1386.
www. Aftab . ir/articles lapplied (1386/3/12)
 تلویزیون معضل خانواده‌ها
www. Dostan . net/riew. Asp (1386/3/12)
 انجمن علمی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ؛ کودکان از تلویزیون چه می‌آموزند؟ تاریخ مشاهده: 15/3/86.
www. Epsa.Blogfa.com/1386