نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دکتری کارآفرینی، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

بازاریابی یا مجموعه نهادها، فعالیت­ ها و فرایندهایی که به خلق، ارتباط، تحویل و تبادل پیشنهادها مربوط‌‌ اند و به خلق ارزش برای مشتریان در ازای کسب ارزش از آنان می‌پردازند، با رسانه ملی در دنیای مجازی، ارتباطی تنگاتنگی دارد. ظهور حوزه‌های نوین در عرصه‌های ارتباطی امروز، از پیامدهای ناشی از تغییرات سریع در عصر فنّاوری‌های ارتباطی است که زیست اجتماعی در آن، اقتضائات و نیازهای خاص خود را دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به طراحی الگوی بازاریابی رسانه ملی در فضای مجازی پرداخته شده است. روش پژوهش؛ داده بنیاد و نمونه‌گیری از نوع تعمدی ـ نظری، با حجمی برابر به حجم 18 نفر از نخبگان، استادان دانشگاه صداوسیما و مدیران ارشد بوده است. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ‌یافته‌ها نشان داد که مدل نهایی از 87 کد نهایی، 6 مقوله کلی، 2 مقوله فرعی و 29 مفهوم اصلی تشکیل ‌شده است. بر این اساس، عواملی که به بروز الگوی رسانه ملی در فضای مجازی منجر می‌شوند، عبارت‌اند از: عوامل رقابتی، فرایندی، محتوایی، فنی، مرتبط با دولت و سیاست، راهبردی، حقوقی و قانونی، آمیخته بازاریابی، مدیریت پیام، بازار هدف، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوسازی و تحولات فضای مجازی، بازاریابی رابطه­مند، باورهای هسته‌­ای، هوشمندی رقابتی، فضای تعاملی و رقابتی، نظام حقوقی، قابلیت پشتیبانی، اعتمادسازی، اقدامات مرتبط با بازاریابی، مدیریت راهبردی، فعالیت‌های اقتصادی، رسانه اجتماعی، مزیت رقابتی، پیامدهای اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، مرتبط با بازاریابی و درگیری با رسانه ملی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Grounded Theory Marketing Model for IRIB in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mohammad Montazer hojjat 1
  • Yuunes Vakil- Alroaya 2
  • Ehtesham Rashidi 3

1 Business Management

2 Assistant Prof. in Entrepreneurship Management, Islamic Azad University, Semnan Branch, Iran

3 Assistant Prof. in Media Management, Islamic Azad University, Semnan Branch, Iran

چکیده [English]

Marketing, or the set of institutions, activities, and processes involved in communicating, providing suggestions, is closely related to the national media (IRIB) in the virtual world, creating value for customers in exchange for value. The emergence of new areas in today's communication fields is one of the consequences of rapid changes in the age of communication technologies in which social life experiences has its own requirements and needs. The present study has designed a national media marketing model in cyberspace. The research method was grounded theory and 18 people were selected from experts, professors of IRIB University, and senior managers using purposeful sampling way. After performing the three steps of coding (open, axial, and selective), the results showed that the final model consists of 87 final codes, 6 general categories, 2 subcategories and 29 main concepts. Factors that lead to provide the national media model in cyberspace are: Competitive, process, content, technical, government and policy related, strategic, legal, marketing related, message arrangement, target market, information and communication technology, cyberspace modernization and developments, relational marketing, core beliefs, Competitive intelligence, interactive and competitive environment, legal system, supportability, trust building, marketing-related operations, strategic management, economic activities, social media, competitive advantage; socio-cultural, economic consequences related to marketing implications, and engagement with national media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Media Marketing
  • Cyberspace
  • IRIB
  • Communications
  • Grounded Theory Method
آذر، عادل؛ رستگار، عباسعلی و باقری‌قره‌بلاغ، هوشمند. (1398). رهبری تحول‎ آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎ های بیمه. مدیریت بازرگانی، 11(1)، 162-141.
اخوان، امیر‌ناصر. (1396). تأثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه کسب‌وکار. رهیافت پیشگیری، 1، 54-46.
اسمیت، آنتونی. (1389). ژئوپلیتیک اطلاعات (ترجمه فریدون شیروانی). تهران: نشر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
بلیکی، نورمن. (1384). طراحی پژوهش‌های اجتماعی (ترجمه حسن چاوشیان). تهران: نی.
حسین‌زاده، سمیه؛ خزانه‌دارلو، مرتضی و عندلیب، اعظم. (1395). نقش رسانه ­های اجتماعی آنلاین در بهبود استراتژی­ های بازاریابی، دومین کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی. تهران: دانشگاه علم‌و‌فرهنگ.
حقیقی‌نسب، منیژه؛ کردی‌قصرالدشتی، الهه و میرزاپور، مریم. (1394). ارزیابی باور، نگرش و پاسخ‌های رفتاری نسبت به تبلیغات اینترنتی در بین دانشجویان ایرانی. نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
خالوزاده مبارکه، سجاد؛ مانیان، امیر و حسنقلی‌پور‌یاسوری، طهمورث. (1398). طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه ­های اجتماعی. مطالعات رفتار مصرف­ کننده، 6(1).
رجبی‌نیا، لیلا و الوانی، سید‌مهدی. (1396). نقش رسانه‌های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران). سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی. تهران: دانشگاه علامه مجلسی.
رزاقی، میلاد. (۱۳۹۶). تأثیر نوآوری و خلاقیت بر آگاهی از نام و نشان تجاری با در نظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: صنایع لوله و اتصالات استان تهران). چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست. تهران: دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران.
روشندل اربطانی، طاهر و امیدی، افشین. (1397). مدیریت نوآوری رسانه ­ای: تدوین چارچوبی یکپارچه. رسانه، 29 (3).
شریفی، سید‌مهدی؛ لبافی، سمیه و یادگاری، محمدحسن. (1398). شناسایی ویژگی‎ های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق. مدیریت بازرگانی، 11(2)، 340-319.
صدرنیا، لیلا؛ باقریان‌فرح‌آبادی، محسن و  نقشبندی، سید‌صلاح‌الدین. (1398). نقش بازاریابی رسانه‏ های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برند‏های منتخب پوشاک ورزشی. پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(1)، 94-85.
علوی‌وفا، سعید. (1396). چالش­ ها و موضوعات راهبردی رسانه ملی در افق 1404. پژوهش­  های ارتباطی، 24(1)، 64-31.
قایخلوعالیواکی، هانیه و فتاحی، مجید. (1394). بررسی روش های بازاریابی فضای مجازی و رسانه­ های نوین اجتماعی. کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب‌وکار، به‌صورت الکترونیکی. مؤسسه مدیران ایده­ پرداز پایتخت ویرا.
کازنو، ژان. (1378). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط‌جمعی (ترجمه منوچهر محسنی و باقر ساروخانی). تهران: اطلاعات.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1390). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
Ahmad, N. S.; Musa, R. & Harun, M. H. M. (2016). The Impact of Social Media Content Marketing (SMCM) Towards Brand Health. Procedia Economics and Finance, 37, 331-336.
Bagozzi, R. P. & Dholakia, U. M. (2002). Intentional Social Action in Virtual Communities. Journal of Interactive Marketing, 16(2), 2-21.
Bell, S.; Graham, H.; Jarvis, S. & White, P. (2017). The Importance of Nature In Mediating Social and Psychological Benefits Associated with Visits to Freshwater Blue Space. Landscape and Urban Planning, 167, 118-127.‏
Benitez, J.; Ruiz, L.; Castillo, A. & Llorens, J. (2017). How Corporate Social Responsibility Activities Influence Employer Reputation: The Role of Social Media Capability. Decision Support Systems, 129, 113223.‏
Bernard, H. R. (2006). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th Ed, Altamira Press.
Boon-Long, S. & Wongsurawat, W. (2015). Social Media Marketing Evaluation Using Social Network Comments as an Indicator for Identifying Consumer Purchasing Decision Effectiveness. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 17(2), 130-149.‏
Capatina, A.; Kachour, M.; Lichy, J.; Micu, A.; Micu, A. E. & Codignola, F. (2020). Matching the Future Capabilities of an Artificial Intelligence-Based Software for Social Media Marketing with Potential users’ Expectations. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119794.‏
‏Castellacci, F. & Viñas-Bardolet, C. (2019). Internet use and Job Satisfaction. Computers in Human Behavior, 90, 141-152.‏
Chang, Y. T.; Yu, H. & Lu, H. P. (2015). Persuasive Messages, Popularity Cohesion, and Message Diffusion in Social Media Marketing. Journal of Business Research, 68(4), 777-782.
Chatterjee, S. & Kar, A. K. (2020). Why do Small and Medium Enterprises use Social Media Marketing and What is the Impact: Empirical Insights from India. International Journal of Information Management, 53, 102103.‏
Chen, S. C. & Lin, C. P. (2019). Understanding the Effect of Social Media Marketing Activities: The Mediation of Social Identification, Perceived Value, and Satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, 140, 22-32.‏
Creswell, J. W.; Hanson, W. E.; Clark Plano, V. L. & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. The Counseling Psychologist, 35(2), 236-264.‏
Felix, R.; Rauschnabel, P. A. & Hinsch, C. (2017). Elements of Strategic Social Media Marketing: A Holistic Framework. Journal of Business Research, 70, 118-126.
Gomez, M.; Lopez, C. & Molina, A. (2019). An Integrated Model of Social Media Brand Engagement. Computers in Human Behavior, 96, 196-206.
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2012). The Britney Spears Universe: Social Media and Viral Marketing at its best. Business Horizons, 55(1), 27-31.‏
Klepek, M. & Starzyczná, H. (2018). Marketing Communication Model for Social Networks. Journal of Business Economics and Management, 19(3), 500-520.‏
Lee, S. A. & Lee, M. (2017). Effects of Relationship Types on Customers’ Parasocial Interactions. Journal of Hospitality and Tourism Technology.‏
Lee. (2012). As the Promotion of Media Literacy and Information on Hong Kong: The Strategy is a Network Model، Hong Kong،12-22.
Mack, E. A.; Marie-Pierre, L. & Redican, K. (2017). Entrepreneurs’ use of Internet and Social Media Applications. Telecommunications Policy, 41(2), 120-139.‏
Martins, J.; Costa, C.; Oliveira, T.; Gonçalves, R. & Branco, F. (2019). How Smartphone Advertising Influences Consumers' Purchase Intention. Journal of Business Research, 94, 378-387.
McLean, G. & Wilson, A. (2016). Evolving the Online Customer Experience… Is There a Role for Online Customer Support?. Computers in Human Behavior, 60, 602-610.
Mir, I. (2015). Effects of Beliefs and Concerns on User Attitudes toward Online Social Network Advertising and Their ad Clicking Behavior. Journal of Internet Banking & Commerce, 20(2),1.
Morgan, J.; Smith, R. & Monks, C. (2017). Students' Perceptions of the Effect of Social Media Ostracism on Wellbeing. Computers in Human Behavior, 68, 276-285.‏
Morris, W. & James, P. (2017). Social Media, an Entrepreneurial Opportunity for Agriculture-Based Enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(4), 1028-1045.
Motwani, D.; Shrimali, D. & Agarwal, K. (2014). Customer's Attitude Towards Social Media Marketing. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 3(4).
Nazeer, J. (2017). Impact of Social Media Advertisements on University Students. Arts Social Science Journal, 8, 290.‏
Pham, P. H. & Gammoh, B. S. (2015). Characteristics of Social-Media Marketing Strategy and Customer-Based Brand Equity Outcomes: A Conceptual Model. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 9(4), 321-337.
Phua, J.; Jin, S. V. & Kim, J. J. (2017). Gratifications of using Facebook, Twitter, Instagram, or Snapchat to follow brands: The Moderating Effect of Social Comparison, Trust, Tie Strength, and Network Homophily on Brand Identification, Brand Engagement, Brand Commitment, And Membership Intention. Telematics and Informatics, 34(1), 412-424.‏
Ramadan, Z. B.; Abosag, I. & Zabkar, V. (2018). All in the Value: The Impact of Brand and Social Network Relationships on the Perceived Value of Customer Endorsed Facebook Advertising. European Journal of Marketing.
Rossi, A.; Tan, K. Y.; Huhtinen, K. E.; Chan, K. W. & Dzurak, A. S. (2017). Single-charge pump based on a silicon quantum dot. Bulletin of the American Physical Society, 62.
Sanz-Blas, S. Bigné, E. & Buzova, D. (2019). Facebook Brand Community Bonding: The Direct and Moderating Effect of Value Creation Behaviour. Electronic Commerce Research and Applications, 35, 100850.
Simon, F. & Tossan, V. (2018). Does Brand-Consumer Social Sharing Matter? A Relational Framework of Customer Engagement to Brand-Hosted Social Media. Journal of Business Research, 85, 175-184.
Tajvidi, M.; Richard, M. O.; Wang, Y. & Hajli, N. (2018). Brand Co-Creation Through Social Commerce Information Sharing: The Role of Social Media. Journal of Business Research.
Tajvidi, M.; Wang, Y.; Hajli, N. & Love, P. E. (2017). Brand Value Co-Creation in Social Commerce: The Role of Interactivity, Social Support, and Relationship Quality. Computers In Human Behavior.
Wang, Z. & Kim, H. G. (2017). Can Social Media Marketing Improve Customer Relationship Capabilities and Firm Performance? Dynamic Capability Perspective. Journal of Interactive Marketing, 39, 15-26.‏
Yadav, M. & Rahman, Z. (2017). Measuring Consumer Perception of Social Media Marketing Activities in E-Commerce Industry: Scale Development & Validation. Telematics and Informatics, 34(7), 1294-1307.‏
Yazdanparast, A.; Joseph, M. & Muniz, F. (2016). Consumer Based Brand Equity in the 21st Century: an Examination of the Role of Social Media Marketing. Young Consumers