نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران

2 دکترای پژوهش در رسانه‌های جمعی، استادیار دانشگاه تهران

چکیده

ژانر گفتگوی تلویزیونی از ژانرهای با سابقه، رایج و مهم در رسانه تلویزیون به شمار می‌رود. این ژانر همانند هر ژانر تلویزیونی دارای ویژگی‌ها، انواع، عناصر مشخص و کارکردهای متعددی است که بهره‌برداری بهینه از آنها مستلزم شناخت جامع و دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود است. از این رو، مقاله حاضر به مطالعه ظرفیت‌ها و چالش‌های گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش تحقیق به‌کار رفته، مطالعه موردی و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بوده است. مصاحبه‌شوندگان، بیش از 40 نفر از مدیران، تهیه‌کنندگان و مجریانی بوده‌اند که به صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که مصاحبه‌شوندگان، ژانر گفتگوی تلویزیونی را دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلفی چون هزینه تولید کم در مقایسه با تولیدات دیگر، مطلوب‌ترین ساختار برای بعضی از موضوعات و طبقات مخاطبان، ظرفیت تعامل مناسب و آسان با مخاطب و ... می‌دانند. وجود برخی دیدگاه‌های ناصحیح در خصوص این ژانر، پایین بودن برآوردها، کمبود امکانات فنی و ضعف در برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی برنامه‌ها از‌جمله چالش‌های اصلی تأثیرگذار بر گفتگوهای تلویزیونی هستند. این مقاله مهم‌ترین راهکار غلبه بر چالش‌های موجود را توجه صحیح به ویژگی‌ها، الزامات و مزیت‌های انواع گفتگوهای تلویزیونی و استفاده هدفمند از آنها می‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capacities and Challenges of Genre Television Talk Show on Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hasan Azari 1
  • Mahdi Montazerghaem 2

1 Communication Sciences, Tehran Uni.

2 Assistant Prof. in Mass Media Research, Tehran Uni.

چکیده [English]

Genre TV talk show is known as common and important through TV genres. This genre has specific properties, types, elements and numerous functions like all other TVs'. In order to get optimal utilization, ones should have inclusive and precise knowledge on their capabilities and challenges. So the article examines the capabilities and challenges in TV talk show on IRIB. A case study was considered and data collected from interviews. More than 40 managers, producers, and presenters were selected as interviewees based on Purposive Sampling. The results showed that the interviewees regard to genre TV talk show having the capacity and various benefits such as low production cost compared to other products, the most favorite structure for some topics and audiences, capacity and easy interaction with the audience and so on. The main challenges affecting TV talk shows include some inaccurate views on the genre, low financing, lack of technical facilities and poor planning, study and designing programs. The article indicated that proper attention to the features, requirements and benefits of a variety of talk shows and targeted use of them are the most important ways to overcome the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talk
  • Genre
  • TV Talk Show
  • Capacity
  • challenge
کرایسل، اندرو. (1387). درک رادیو (ترجمه معصومه عصام). تهران: طرح آینده.
ویمر، راجر دی و دومینیک، جوزف آر. (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه کاووس سید‌امامی). تهران: سروش.
یین، رابرت ک. (1381). تحقیق موردی (ترجمه علی پارسائیان و سید‌محمد اعرابی). چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Bonner, F. (2003). Ordinary Television; Analyzing Popular TV: SAGE Publications Ltd.
Hess-Lu¨ttich, E. W.B. (2007). (Pseudo-) Argumentation in TV-Debates. Journal of Pragmatics, 39, Pp. 1360–1370.
Hutchby, I. (2006). Media Talk; Conversation Analysis and Study of Broadcasting, England: Open University Press.
Ilie, C. (2001). Semi-institutional Discourse The Case of Talk Shows. Journal of Pragmatics, 33, Pp. 209-254.
Lauerbach, G .(2010). Manoeuvring between the Political, the Personal and the Private: Talk, Image and Rhythm in TV Dialogue, Discourse & Communication, Vol. 4, No. 2, Pp. 125-159.
Livingstone, S. & Lunt, P. (1994). Talk on Television: Audience participation and public Debate. London: Routledge.
Mauleo´n, M. A. (2013). An Approach to the host’s Discursive style in Spanish‘‘Testimony’’ Talk Shows. Journal of Pragmatics, 45, Pp. 50-73.
Mittell, J. (2004). Genre and Television: from Cop Shows to Cartoons in American Culture, London: Routledge.
Newcomb, H .(2004). Encyclopedia of TELEVISION, Vol. 4, Second Edition, S-Z, Fitzroy Dearborn Publishers.
Timberg, B .(2002). Television talk : a History of the TV talk show, University of Texas Press.
Tolson, A . (2006). Media Talk: Spoken Discourse on TV & Radio, Edinburgh University Press.
Tolson, A. (2001).Television Talk Show, Newjersy: Lawrence Earlbaum Associates Publishers.
Vraga, E. K. et al. (2012). The Correspondent, the Comic and the Combatant: The Consequences of Host Style in Political Talk Shows. Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 89, No. 1, Pp. 5 – 22.
Williams, R.  (1975). Television, Technology and Cultural, London: Routledge.