نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی سروش

چکیده

از میان برداشته شدن مرزهای زمان و مکان با توسعه رسانه‌ها، علاوه بر تسهیل ارتباطات میان‌فرهنگی جایگاه رسانه‌ها را نیز برجسته کرده است. در این میان، بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. حال پرسش اصلی مقاله حاضر این است که باتوجه‌به نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی، چه مدلی را برای هم‌افزایی رسانه‌ها می‌توان ارائه کرد؟ پس از بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش و نیز مصاحبه‌های عمیق با خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل صاحبنظران رسانه و ارتباطات میان‌فرهنگی بوده و برای رسیدن به این جامعه، افراد دارای ویژگی‌های مورد نظر برای انجام مصاحبه و دلفی انتخاب شده‌اند. نمونه پژوهش از طریق فهرستی منتخب از 30 نفر از خبرگان گزینش شده‌اند و نتایج نشان داده است که بازتعریف مفهوم قوم‌گرایی، همگرایی اقوام، افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی، همچنین مفهوم هویت ملی، افزایش میزان همدلی فرهنگی و قومی، ارائه مشترکات فرهنگی و نمایش ندادن تعارضات میان‌فرهنگی، از مهم‌‌ترین کارکردهای رسانه‌های ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی از منظر خبرگان بوده‌اند. بر مبنای همین یافته‌ها، پیشنهادهایی نیز برای کاربست در رسانه‌های ملی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Media and the Development of Intercultural Communication: A Study of the Components Affecting Media Synergy

نویسنده [English]

  • Mohammad Mojaver Sheikhan

Communication Sciences

چکیده [English]

Blouring boundaries due to development of media, while facilitating intercultural communication, has also highlighted the position of media. So, in this era examining the role of national media is very important. The main question of this article is what model can be provided for media synergy for developing intercultural communication? theoretical and experimental literature were studied and in-depth interviews with experts were conducted using the delphi technique. The statistical population included media and intercultural communication experts, from whom 30 people with the desired characteristics were selected for the interview. The results showed that redefining the concept of ethnicity, ethnic convergence, increasing social capital and cultural capital, as well as the concept of national identity, increasing cultural and ethnic empathy, providing cultural commonalities and not representing intercultural conflicts, were the most important functions of national media in developing intercultural communication in the experts’ point of view. Finally it was provided some suggestions to national media Based on these findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Media
  • Development of Intercultural Communication
  • Mass Media
  • Identity
  • Media Synergy
آگ، شورش. (1389). بررسی رابطه برنامه‌های صداوسیما با هم ارایی قومی ـ مطالعه موردی استان آذربایجان غربی. مجموعه مقالات برگزیده: اولین همایش ملی قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار. ارومیه: انتشارات دنیای کتاب واژه.
ارزانی، حبیب‌رضا و حامد، اهتمام. (1394). الگوی ارتباطات میان فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم. الهیات تطبیقی، 6 (14)، 89-106.
باهنر، ناصر. (1378). رادیو و تلویزیون. تهران. انتشارات دانشکده صدا‌و‌سیما، 70.
تاجیک، محمدرضا. (1388). هویت در ایران امروز. پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 46.
چراغی، نسرین و مریم اسلام‌پناه. (1394). شبکه‌های اجتماعی لاین، گوگل‌پلاس، اینستاگرام و نقش آن بر فرهنگ شهروندی و قانون‌مداری. کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی. تهران: مؤسسه ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
حاجیانی، ابراهیم. (1388). هویت ملی ایرانیان: مبانی و مؤلفه‌ها. پژوهشنامه هویت اجتماعی، 49.
حسنی‌فر، عبدالرحمان و الهه ابوالحسنی. (1390). بررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه مناظره. مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 2.
دادگران، سید‌محمد. (1377). مبانی ارتباطات جمعی. چاپ دوم، تهران: فیروزه.
درویشی، مسلم و زهرا پرهیزکاری. (1392). نقش جهانی شدن بر هویت و فرهنگ و تأثیر آن بر المان‌های شهری. اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار. مشهد: گروه پژوهش‌های کاربردی پرمان. 
رحمان‌زاده، سیدعلی و زهرا غفاری معین. (1390). بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین‌فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب‌نظران. مطالعات رسانه‌ای، 6(13)، 233-249.
رضـوی‌راد، محمـد. (1392). پیـدا و پنهـان اندیشـه میـان‌فرهنگـی. بازیابی شده از: سایت مطالعـات میان‌فرهنگـی.
سلطانی‌فر، احسان و طاهر روشندل اربطانی. (1390). مدل مفهومی تبیین گفتمان حاکمیت، مردم و رسانه با رویکرد پدافند غیرعامل. مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 4، 60-38.
عبدالله‌تبار، ‌هادی. (1396). بررسی تأثیر شبکه‌های مجازی بر تحول ارتباطات میان‌‌فرهنگی. مطالعات آینده‌پژوهی و سیاستگذاری، 2 (4)، 32-38.
فقیهی، سارا و افسانه مظفری و علی‌اکبر فرهنگی. (1395). نقش شبکه‌های اجتماعی بر پذیرش فرهنگ غرب. دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
Ai-yun, Y. E. (2019). A New Intercultural Communication Approach to the Translation of Television News Broadcast. Journal of Hubei University of Education.
Cherkasova, L. (2021). The Paradigm Shift in Intercultural Communication in Digital Space, XIV International Scientific and Practical Conference “State and Prospects For The Development of Agribusiness - Interagromash 2021”, E3S Web Conf, 273, 2021.
Chomsky, N. (2002). Language, Arts & Disciplines: Media Control :The Spectacular Achievements of Propaganda.
Dube, S.C. (2007). Modernization and Development, New York, Mc Graw-Hill.Geertz, C. (5369). Old Societies & New States: The Quest For Modernity, New York: FreePress.
Feng, W. N. & Xue, W. (2020). The Effects of British and American Films and TV Series on Improving Intercultural Communication Competence. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, Meit.
Garcia-Jimenez, L.; Rodrogo-Alsina, M. & Pineda,A. (2016). We Cannot Live in our own Neighborhood”: An Approach to the Construction of Intercultural Communication in Television News  in The Routledge Companion to Global Popular Culture“,London, Routledge.
Hodges, S.D. & K.J. Kelin. (2001). Regulating the Costs of Empathy: the Price of Being Human. Journal of Socio-Economics.
Kuper, A. & Kuper, J. (2013). The Social Science Encyclopedia, London,  Routledge & Kegan paul, 1985.
Petrović, D. (2018). Development of Intercultural Communicative Competence in an Electronic Environment. Facta Universitatis-Linguistics and Literature, 16(2), 121-132.
Williams, R. (1981). Culture. Fontan: Glasgow.