نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی‌، دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب‌و‌کار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دکتری تولید و ژنتیک گیاهی، دانشیارگروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت و اهمیت امنیت غذایی در جهان و با گسترش فنآوری‌های ارتباطی و شبکه ‌جهانی اینترنت، عصری جدید را در تاریخ  ارتباطات جمعی رقم زده است. پژوهش حاضر، در‌ پی آن است که از ظرفیت رسانه‌ها به‌طور عام و رسانه‌های ترویجی مرتبط با کشاورزی به‌طور خاص در راه ارتقای سواد کشاورزی بهره‌برداران‌ بهره جوید و بر این اساس، در پارادایم تفسیری مبتنی‌بر روش‌شناسی کیفی، با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد، رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین، از طریق نمونه‌گیری نظری با کارشناسان حوزه‌های کشاورزی‌، رسانه و علوم ارتباطات، 42 مصاحبه عمیق انجام شده است. همچنین به‌منظور ارزیابی اعتبار، الگوی تدوین شده به 10 تن از استادان به‌طور مجزا، ارائه و دیدگاه‌هی آنان به‌منظور اصلاح و تعدیل اخذ شده است. پدیده اصلی پژوهش بهره‌برداری ‌رسانه‌ای برای توسعه و بهبود کشاورزی نام گرفت. شرایط علی خشکسالی و کم آبی، فقدان خبرگی، نبود تعهد در مسئولیت، فقدان تعامل، توانمند نبودن افکار عمومی، ‌پنهان‌کاری و دروازه‌بانی سلیقه‌ای شناسایی شده و عوامل مداخله‌گر مباحث فیلترینگ و نبود دسترسی آزاد به برخی رسانه‌ها از‌جمله تلگرام و فیس‌بوک، همراه با فقدان انجمن ملی خبرنگاران فعال حوزه کشاورزی، تنوع مخاطبان کشاورزی و تنوع مخاطبان رسانه‌ای کشاورزی طی سه مرحله کدگذاری به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Promoting Agricultural Literacy Based on Media Performance in Drought and Water Shortage Conditions in Isfahan (Case: Promotional Media)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mousavi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • Ahmad Reza Golparvar 3

1 Social Communication Sciences

2 Associate Prof. In Social Communication Sciences, Communication and Business Department, Faculty of Humanity & Law, Islamic Azad Uni.Isfahan, Iran

3 Associate Prof. In Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Islamic Azad Uni., Isfahan, Iran

چکیده [English]

The growing population and importance of food security in the world and the development of communication technologies and the World Wide Web have marked a new era in the history of mass communication. The present study seeks to use the capacity of the media in general and agricultural media in particular to promote agricultural literacy. Using grounded theory method and with the systematic approach of Strauss and Corbin, 42 in-depth interviews were conducted whom selected by purposful sampling from experts in the fields of agriculture, media and communication sciences. Also, in order to evaluate the validity, the model was provided to 10 professors separately to obtain their views for correction and adjustment. The main idea of the research was called media exploitation for the development and improvement of agriculture. Causes of drought and water scarcity were identified lack of expertise, lack of commitment to responsibility, lack of interaction, inability of public opinion, secrecy and gatekeeping. Interfering factors of filtering issues and lack of free access to some media, including Telegram and Facebook, along with the lack of a national association of active journalists in the field of agriculture, the diversity of agricultural audiences and the diversity of agricultural media audiences were achieved in three coding stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Literacy
  • Agricultural Improvement
  • Agricultural and Environmental Journalism
  • Agricultural Education and promotion
  • Media promotion
احمدی، سیدمحمد و محمدرضا، اصغری‌پور و محمود، رمرودی. (1394). ارزیابی پایداری نظام‌های تولید در کشاورزی پایدار. دومین همایش یافته‌های نوین در محیط‌زیست و اکوسیستم‌های کشاورزی، تهران. بازیابی شده از: https://civilica.com/doc/412055
استراوس، انسلم و جولیت‌ام، کوربین‌. (‌1395). ‌مبانی‌ پژوهش ‌کیفی ‌فنون ‌و ‌مراحل ‌تولید ‌نظریه ‌زمینه‌ای (‌ترجمه ابراهیم ‌افشار). چاپ پنجم، تهران: ‌نی.
ایمان، محمدتقی. (1394). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بازرگان، عباس. (1387). مقدمه‌­ای بر روش‌­های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم‌ رفتاری. تهران: دیدار، 43-25.
بخشی، محمدرضا و زینب، ملایی و حسنعلی، فرجی‌سبکبار و فیض‌اله، پاکدل. (1390). وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 19(73)، 21-45.
بذرافشان، جواد و مهرشاد، طولابی‌نژاد و خدیجه، صادقی. (1396). تحلیل رابطه مدیریت پایدار زمین و عملکرد محصولات کشاورزی و اثرات آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی. پژوهش‌های روستایی، 8(2)‌، ‌362-349.
برهمندپور، فرزاد و مناسادات، اردستانی. (1391). راهنمای انتخاب رسانه‌ها و روش‌های آموزش سلامت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری براثا، آرمان براثا.
بلکبرن، دونالد. (ویراستار). (1380). بنیان‌ها و تحول فعالیت‌ها در ترویج کشاورزی (ترجمه سید‌جمال فرج‌الله‌حسینی). تهران. مرکز انتشاران علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
توکل‌نیا، محمدرضا. (1390). جهانی شدن فرصت یا تهدید برای محیط‌زیست. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2 (5)، 120-97.
چراغی، طیبه و علیرضا، پورسعید و رؤیا، اشراقی‌سامانی و محمدباقر، آرایش و مرجان، واحدی. (1399). تحلیل پایداری معیشت و شیوه سکنی‌گزینی عشایر در شهرستان ایلام. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، تحلیل پایداری، 9 (32)، 89-104.
خواستار، حمزه. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی ملی در زمینه علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم‌انداز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
ربانی، علی و زهرا، ماهر. (1391). علم و فرهنگ: تأملی بر مهم‌ترین تحلیل­های فرهنگی در جامعه­شناسی علم و فناوری. تحقیقات فرهنگی ایران، 5(1)، 63-89.
رضایی، مهدیه و سیدمحمد، بشیری و محمد، سرمدی و مریم، لاریجانی. (1397). بررسی تأثیر برنامه‌های محیط‌زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط‌زیستی دانشجویان. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 20(2)، 206-214.
سفیری، خسرو. (‌1387). روش تحقیق کیفی. چاپ اول، تهران: پیام پویا.
سلوکی، میثم و ایرج، محمدی و محمد، چیذری. (1389). بررسی اثربخشی فعالیت‌های آموزشی ترویجی در ارتقای سطح دانش اعضای تعاونی‌های کشاورزی استان سمنان. تعاون، 21 (4).
عباسی، حجت‌اله. (1388). خبر تلویزیونی. تهران: دانشگاه صدا‌وسیما.
قاسمی، سیدعلی. (1390). مجموعه مقالات نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران. نهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، بازیابی شده از:  profdoc.um.ac.ir
کریمی، سعید و هارم، بیمنز و محمد، چیذری و مارتین، مولدر. (1391). بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی.  توسعه کارآفرینی، 5 (3).
کریمی، سهیلا. (1394). نقش رسانه‌ها در توسعه و پیشرفت صنعت کشاورزی. همایش ملی بحران کم‌آبی و راه‌های برون‌رفت‌، همدان.
گرانمایه‌پور، علی و مجید، بیگدلی‌نژاد. (1392). بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان تهرانی. فرهنگ ارتباطات، 3 (9)، 195-220.
گیدنز، آنتونی. (1396). جامعه‌شناسی (ترجمه منوچهر صبوری). چاپ سی‌و‌سوم، تهران: نی.
مهدوی، سیدمحمد صادق‌ و رویا، ‌وزیری. (1398). بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نگرش محیط‌زیستی دانشجویان علوم و تحقیقات در سال 1388. پژوهش اجتماعی، 3(7).
مهدی‌زاده، ‌سید‌محمد. (1396). نظریه‌های ‌رسانه ‌اندیشه‌های ‌رایج ‌و ‌دیدگاه‌های ‌انتقادی. چاپ ‌ششم، تهران: ‌همشهری.
نجفلو‌، پریسا و نفیسه، صالحی‌مقدم. (1392). نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست. اولین همایش ملی برنامه‌ریزی، حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار، همدان.
نعیمی، امیر و پریسا، نجفلو و سیدمحمدجواد، سبحانی. (1394). نقش آموزش، ترویج و اطلاع‌رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7(33)، 110- 97.
Bryant, A. & Chamaz, K. (2007). Grounded Theory. London: Sage Publication Ltv. Butrica.
Castells, M.  (2006). The Network Society: From Knowledge to Policy. Washington, DC, Center for Transatlantic Relations (2006), 34.
Dadgaran, S.M. (2013). Basics Mass Communication.” Tehran: Firuzeh Press (In Farsi).
Falsafi, P. (2012). Farmer's Attitude Towards the Role of Agricultural Extension System in Paving the Way For their Institutionalized Participation In Realizing Sector's (A Case Study In Buein Zahra District). Agricultural Economic and Development, 75, 209-240 (In Farsi).
Giddens, A. (2001). The Third Way, Reconstruction Social Democracy, Translated by Manuchehr Saburi, Tehran: Shirazeh Press, 105 (In Farsi).
Hartman, F. (2008). “What are media philosophy”Translated by Akhgary, M. Research Journal of Information Wisdom and Knowledge, 16(10),14.
Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unit, the Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
Madani, K. (2014). Water Management in Iran: What Is Causing The Looming Crisis. Journal of Environmental Studies and Sciences, 4, Issue 4.
Maidunoma, Z. & Sheriff ‌ Falmatami, K. (2018). Broadcast Media in Promoting Environmental Awareness: A Study of Yobe State Broadcasting Cooperation Damaturu (YBC), Nigeria. KIU Journal of Humanities Copyright. Kampala International University, ISSN: 2415-0843, 3(1), 341–35.
Mohammadi, H. (2009). Investigation of wheat Supervisors' Characteristics and Determination of its Relationship with their Success in Fars Province. M.Se. Thesis, Shiraz University, Iran (In Farsi).
Mohammadi, Sh. & Ahmadi, A. (2010). The Use Of Radio In Education. Educational Research,14. Issue. Summer 1389, 34-37 (In Farsi).
Okwu, O.J.; Kuku, A.A. & Aba, J.I. (2007). An Assessment of Use of Radio In Agricultural Information Dissemination: A Case Study of Radio Benue In Nigeria”. African J. Agri. Res, 2 (1), 014-018.
Patti, M.; Valkenburg, G. & Jochen, P. (2013) .from: https://doi.org/10.1111/jcom.12024
Richards, J. P. (2002). Sustainable Development and The Minerals Industry, Department of Earth And Atmospheric Sciences, University of Alberta, (Publicized In The Society of Economic Geologists Newsletter, January)
Richardson, D. (2008). How Can Agricultural Extension Best Harness ICTs to Improve Rural Livelihoods in Dev1eloping Countries? , 14-1, 2008.
Rivera, M.W. & Sulaiman, R.V. (2009). Extension: Object of Reform, Engine for Innovation. Outlook on Agriculture, 38(3), 267–273.
Sabouri, S.; Sadighi, H. & Pezeshki-Rad, Gh. (2012). An Identification of Difficulties and Limiting Factors Influencing Agricultural Extension Education Activities From the Viewpoint of Agricultural Extension Experts. Iranian Journal of Agricultural Economics And Development, 43(2), 241-252 (In Farsi).