نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک ، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی و اعتباریابی عوامل مؤثر بر جریان‌­سازی رسانه‌­ای در ورزش پرداخته است. روش پژوهش با توجه به هدف‌، آمیخته یا به‌عبارتی، ترکیبی‌ بوده است. جامعه آماری نیز متشکل از دو بخش کیفی، شامل متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش در رسانه‌، صاحبنظران و صاحب‌منصبان ورزش، برنامه‌سازان ورزشی، سیاستگذاران و مشاوران ورزشی سازمان صدا‌و‌سیما (16نفر) و بخش کمی، شامل کارشناسان حوزه رسانه و دانشجویان رشته تربیت ­بدنی و بینندگان برنامه­‌های ورزشی (370 نفر) بوده است. ابزار اندازه­‌گیری در مرحله کیفی، مصاحبه باز بوده و تحلیل با نرم­‌افزار Maxqda صورت گرفته است. در بخش کمی، ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از کدهای بخش کیفی بود که با نرم‌افزار AMOS تجزیه‌و‌تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده­‌ها 86 مفهوم اولیه، 19 کد محوری و 5 کد گزینشی عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌­گر، عوامل راهبردی و پیامدها شناسایی شدند. نتایج قسمت کمی بیانگر تأیید گویه‌­ها و عوامل در آزمون­‌های تحلیل عاملی تأییدی بود به این معنی بارهای عاملی گویه­‌ها و عوامل بالاتر از 0.4 بودند. در نهایت می‌توان گفت که الگوی ارائه شده با‌توجه‌به نظر کارشناسان و افراد صاحبنظر تدوین شده است و اجرای آن می‌­تواند باعث بهبود وضعیت جریان‌سازی‌های رسانه‌­ای جامعه در خصوص رسانه‌­های ورزشی شود و در نهایت، ‌میزان استقبال از این رسانه‌­ها را در تمام حوزه‌­ها افزایش دهد.

تازه های تحقیق

محدودیت‌های پژوهش

ازجمله محدودیت‌­های پژوهش حاضر می‌­توان به تعمیم دادن نتایج اشاره کرد، که در حوزه ورزش انجام شده است و نمی‌­توان آن را به دیگر حوزه‌­ها تعمیم داد، از‌این‌رو، پیشنهاد می‌­شود، در دیگر حوزه‌­ها مانند حوزه موسیقی، فرهنگی‌ و ... نیز الگوی جریان‌سازی خبری مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است مقاله حاضر برگرفته از رساله مقطع دکترا است. متأسفانه چندی پیش در حین پذیرش مقاله، جناب دکتر اسفندیار خسروی­‌زاده استاد راهنمایی رساله بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفتند. ضمن تسلیت به خانواده آن مغفور، برخود لازم می‌­دانم تشکر ویژه‌­ای از زحمات و راهنمایی این استاد بزرگوار داشته باشم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Accrediting and Identification of Factors Affecting Media Flow in Sports

نویسندگان [English]

  • Golnaz Rezaei 1
  • Esfandyar Khosravi zadeh 2
  • Majid Soleimani 3

1 Sports Management,

2 Associate Prof. In Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran

3 Assistant Prof. In Sports Management, Islamic Azad University, Malayer, Iran

چکیده [English]

The research was conducted to accredit and identify factors affecting media flow in sports by mixed methods. The statistical population includes media experts with university teaching experience or activists in sports and media, sports promotion experts in media, sports experts and officials, sports media producers, policy makers and sports consultants of IRIB (16 people) for the qualitative part and media experts and students in the field of physical education and viewers of sports programs (370 people) for the quantitative part. The measurement tool in the qualitative stage was the open interview and the analysis was done with Maxqda software. The research tool in quantitative part, was the questionnaire extracted from the qualitative part codes, and was analyzed with AMOS software. Based on data analysis, 86 basic concepts, 19 Axis codes and 5 selective codes of causal, contextual, intervening, and strategic factors and consequences were identified. The results of the quantitative part confirmed items and factors in the confirmatory factor analysis tests. Factors and factors loads of items rate were higher than 0.4. Finally, the provided model has been developed with the opinion of experts, and its implementation can improve the current state of sports media in the community, which will increase the acceptance of these media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streamlining
  • Sports Media
  • Accredit
آذربخش، سید‌علی‌محمد. (۱۳۹۲). درآمدی بر نقش رسانه‌ها در جریان‌سازی. قم: صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی.
افقهی، اسماعیل. (۱۳۹۴). جریان‌سازی رسانه‌ای از نظر تا عمل نقدی بر «‌درآمدی بر نقش رسانه‌ها در جریان‌سازی‌». نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۲ (۵)، ۹۳-۱۰۱.
بهشتی‌، صمد. (1395). تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های کیفی با نرم‌افزارmaxqda. چاپ سوم، تهران: متفرقه.
دانایی‌فرد، حسن؛ سیدمهدی، الوانی و عادل، آذر. (1398). روش تحقیق کیفی در مدیریت: یک رویکرد جامع. تهران: اشراقی.
سلطانی، هادی؛ نیما، ماجدی و زهرا، نوبخت. (1398). تحلیل محتوای ورزشی پایگاه‌های خبری مجازی. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(18)، 91-105.
صلواتیان، سیاوش؛ مصیب‌علی، علی اکبرزاده آرانی و عباس، ناصری طاهری. (1397). مطالعه مقایسه‌ای عملکرد رسانه‌های جمعی در جریان رسانه‌های اجتماعی از اخبار درگذشت مرتضی پاشایی. مطالعات رسانه‌های جدید‌، 4 (15)‌، 176-205.
قاسمی، حمید؛ امیراحمد، مظفری و محمدعلی، امیرتاش. (1394). توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران. تحقیق در علوم ورزشی، 17، 148-131.
محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی در برابر روش‌های 1 و 2 مراحل و رویه‌های علمی در روش کیفی. تهران: جامعه‌شناسان.
محمدی، افشین؛ افسانه، مظفری و آذر، خرازی محمدوندی. (1398). مدیریت جایگاه جریان‌سازی خبری روابط عمومی‌ها در جامعه. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 11(4)، 87-98.
مقدس، مصطفی؛ فرزام، فرزان و حمید، قاسمی. (1396). تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 7(14)، 79-91.
میسایی، قاسم؛ فائزه، دین‌پرست و مسلم، گلستان و محمد، جعفری. (1399). هویت‌سازی رسانه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا (مطالعه موردی روزنامه ایران 1392-1382). مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 21(51)، 135-159.
ناصری طاهری، عباس؛ سیاوش، صلواتیان و مصیب‌علی، ‌اکبرزاده آرانی. (1394). مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری. فرهنگ ارتباطات، 16( 64)، 69-92.
نظرویسی، حامد؛ مظفر، یکتایار و حمید، قاسمی. (1399). طراحی الگوی سواد رسانه‌ای در ورزش. پژوهش‌های ارتباطی، 27(102)، 121-149.
Bancilisko, S. J. (2020). Spirituality, Moral Identity, and Consumer Ethics: A Multi-Cultural Study. Journal of Business Ethics, 139(1), 147–160.
Ching, K.; Mahal, A. & Narwani,  A. (2016). A Business Continuity Management Maturity Model for the UAE Banking Sector. Business Process Management Journal, 18(3), 472-492.
Coll, C. V.; Domingues, M. R.; Gonçalves, H. & Bertoldi, A. D. (2020). Perceived Barriers to Leisure-Time Physical Activity During Pregnancy: A Literature Review of Quantitative and Qualitative Evidence. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(1), 17-25.
Filo, K.; Lock, D. & Karg, A. (2015). Sport and Social Media Research: A Review. Sport Management Review, 18(2), 166-181.
Fredriksson, M.; Schillemans, T. & Pallas, J. (2015). Determinants of Organizational Mediatization: An Analysis of The Adaptation of Swedish Government Agencies to News Media. Public Administration, 93(4), 1049-1067.
Henseler, J.; Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (2009). The use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. In New Challenges to International Marketing. Emerald Group Publishing Limited, 5 (28), 21-33.
Kim, S. & Park, H. (2018). Effects of Various Characteristics of Social Commerce (S-Commerce) on Consumers’trust and Trust Performance. International Journalof Information Management, 33(2), 318–332.
Klimko, G. (2001). Knowledge Management and Maturity Models: Building Common Understanding. Proceedings of The 2nd European Conference on Knowledge Management.
Ravenel, J.P.; Chong, T. & Silva, J. (2016). System and Method of Providing Digital Media Management in A Quick Service Restaurant Environment. U.S. Patent, 9, 444-932.
Razzaque, S.; Green, C. & Heaney, B. (2016). Systems, Methods, Apparatuses, and Computer-Readable Media for Image Management in Image-Guided Medical Procedures. U.S. Patent, 9, 364-294.
Skinner, J.; Edwards, A. & Corbett, B. (2014). Research Methods for Sport Management. Routledge.
Ston, w. (2018). Measuring Social Capital: Towards A Theoretically Informed Measurement Framework For Researching Social Capital in Family and Community Life". Austalian Institute of Family Studies, Research, 26-25.
Taghipour, M.; Aboutorabi, F.; Zarrabi, V. & Asghari, H. (2018). An Integrated Text Mining Platform for Monitoring of Persian News Agencies. Natural Language Processing meets Journalism III, 6.
Will, A.; Brüntje, D. & Gossel, B. (2016). Entrepreneurial Venturing and Media Management. In Managing Media Firms and Industries (189-206). Springer, Cham.
Young, B.; Lewis, S.; Katikireddi, S. V.; Bauld, L.; Stead, M.; Angus, K. & Ashie, A. (2018). Effectiveness of Mass Media Campaigns to Reduce Alcohol Consumption and Harm: A Systematic Review. Alcohol and alcoholism.