نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان ، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه گیلان و محقق پسا دکتری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه ­بندی عوامل مؤثر بر گرایش جامعه به ورزش همگانی از طریق رسانه ­ها بوده است. این مطالعه به‌صورت ترکیبی، با بهره ­گیری از دو رویکرد پژوهش کیفی و کمی به طریق متوالی و با استفاده از روش دلفی، با جامعه آماری متشکل از 9 نفر از استادان مدیریت ورزشی و فعالان باتجربه در رسانه‌های ورزشی انجام گرفته که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که ترغیب مشارکت اجتماعی به ورزش همگانی از طریق شبکه‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی و افزایش فرهنگ ورزش همگانی از طریق شبکه‌های اجتماعی، همگی با ضریب توافق 0/782 به‌عنوان مهم‌ترین عوامل شناخته شده و مؤلفه‌های اطلاع‌رسانی با ضریب تشابه0/732 فرهنگ‌سازی با ضریب تشابه 0/706 و آموزش با ضریب تشابه 683/0 به‌ترتیب، از مهم‌ترین نقش‌های رسانه در گرایش جامعه به ورزش همگانی بوده‌اند.

تازه های تحقیق

این پژوهش با مروری جامع بر مطالعات مرتبط با رسانه و ورزش همگانی، با نگاهی به تک‌تک مجراهای رسانه ­ای (رسانه­ های دیداری، شنیداری و رسانه­ های مجازی) و با در نظر گرفتن نقش ­های چهارگانه رسانه، آنها را اولویت ­بندی کرده و از این منظر سعی در نشان دادن نقاط قوت و ضعف هر یک داشته است تا برنامه ­سازان ورزشی در رسانه ملی و سیاستگذاران امر ورزش بتوانند با از بین بردن ضعف­ های رسانه ­ای بر نقاط قوت آن بیفزایند و موجب اشاعه ورزش همگانی شوند؛ اما به دلیل ماهیت روش و بهره­ گیری از صاحبنظران، همچنین استفاده از نمونه کوچکی از جامعه باتوجه‌به شرایط ناشی از همه­ گیری ویروس کرونا، پژوهش در قسمت کمی با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Components and Factors Affecting the Society's Tendency Towards Public Sports Through Media

نویسندگان [English]

  • Behnam Asheghi 1
  • Ali Nazarian 2
  • Mojtaba Eskandari pour 3
  • Farzad Mansouri 4

1 Sports Management

2 Sports Management, University of Guilan and Postdoctoral Researcher at Al-Zahra University, Tehran, Iran

3 Sports Management

4 Physical Education and Sports Science

چکیده [English]

The purpose of the research is to identify and rank the factors affecting the society's tendency towards public sports through media. This study was conducted by mixed method, both qualitative and quantitative approaches, using Delphi method, with a statistical population consisting of 9 sports management professors and experienced activists in the sports media, who were selected purposefully. The findings showed that encouraging social participation in public sports through social networks, providing information through social networks, and strengthening the culture of public sports through social networks, all are known as the most important factors with an agreement coefficient of 0.782, and information components with a similarity coefficient of 0.732, Cultivation with a similarity coefficient of 0.706 and education with a similarity coefficient of 0.683, respectively, have been among the most important roles of the media in the society's tendency towards public sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Public Sports
  • Society
  • Physical Education
  • National Media
ایرج­ پور، علیرضا؛ ناهید، مجرد و فرامرز، دباغ ­رضاییه. (1395). بررسی نقش رسانه ­های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه­ای کشور. مدیریت و توسعه ورزش، 5 (2)، 36-52.
جافری، پریسا و رحیم، رمضانی ­نژاد. (1400). تحلیل محتوا و روند مقالات چاپ شده حوزه رسانه در ورزش در نشریات علمی پژوهشی داخلی. مدیریت ارتباطات در رسانه ­های ورزشی، مقالات آماده انتشار، چاپ آنلاین 30 اردیبهشت 1400.
چوپانکاره، وحید. (1390). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزش شهری تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی تهران.
حقیقی، فهیمه. (1394). بررسی راهکارهای جذب و توسعه مشارکت مردم در ورزش‌های همگانی و تفریحی استان خراسان رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی.
حیدردوست، مینا. (1395). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش همگانی شهروندان شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
خادم، امیر‌رضا. (1395). اولویت ­بندی نقش­ های رسانه ملی در توسعه ورزش ­های همگانی ـ تفریحی.  مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 15 (32)، 1-14.
خالدیان، محمد؛ فردین، مصطفایی؛ مهران، صمدی و فرخ، کیا. (1392). نقش رسانه­ های جمعی در توسعه ورزش. مدیریت ارتباطات در رسانه ­های ورزشی، 1 (2)، 48-55.
خورشیدی، ابوالفضل. (1384). بررسی وضعیت ورزش همگانی کشور. بازیابی شده از: سایت مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی.
رجبی، مجید. (1392). بررسی نقش رسانه­ های جمعی در توسعه ورزش کشور از منظر اساتید ارتباطات. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی تهران.
رضایی، گلناز؛ اسفندیار، خسروی­زاده و مجید، سلیمانی. (1401). اعتباریابی و شناسایی عوامل مؤثر بر جریان­ سازی رسانه ­ای در ورزش. پژوهش­ های ارتباطی، 29 (1)، 171-199.
رضوی، محمدحسین؛ شادمهر، میردار و رضا، اشکوه طاهری. (1389). بررسی وضعیت ورزش همگانی استان مازندران. طرح تحقیق، دانشگاه مازندران.
رو، دیوید. (1398). ورزش، فرهنگ و رسانه (ترجمه ابراهیم شکرانی و مریم فرجی). تهران: مجمع.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه ­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. حرکت، 33، 177-165.
زردشتیان، شیرین؛ مریم، حسینی و جواد، کریمی. (1395). بررسی نقش رسانه­ های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی. مدیریت ارتباطات در رسانه ­های ورزشی، 4 (2)، 20-13.
سند راهبردی توسعه نظام جامع تربیت ­بدنی و ورزش کشور. (1382). مصوب جلسه مورخ 09/06/1382 هیئت محترم وزیران.
سیدعامری، میرحسن و بردی محمدآلق، قربان بردی. (1391). تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه ­های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه). پژوهش­ های معاصر در مدیریت ورزشی، 2 (4)، 23-34.
شادکام، محسن. (1397). شناسایی عوامل تأثیرگذار در گرایش و جذب مردم شهر رشت به انجام ورزش همگانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی کسری، رامسر.
شعبانی، عباس و فرزاد، خواجه. (1396). اولویت­ بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کشور. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 36، 68-57.
شعبانی، عباس و مرتضی، رضایی صوفی. (1394). بررسی تأثیر رسانه­ ها بر ورزش همگانی و تفریحی. مدیریت ارتباطات در رسانه­ های ورزشی، 3 (1)، 24-29.
شهبازی، رضا؛ جواد، مصطفایی کیوی؛ روح‌الله، دایی و نصرالله، سجادی. (1397). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران). مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، 6 (1)، 34-42.
شیرویی، اعظم؛ رضا، اسماعیلی؛ سارا، کشکر و حسین، اسدی. (1397). تبیین جامعه‌شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی (مورد مطالعه: شهر تهران). مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17 (42)، 164-145.
شیرویی، اعظم؛ کشکر، سارا؛ اسماعیلی، رضا و اسدی، حسین. (1396). مطالعه جامعه‌شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب (با رهیافت گراندد تئوری). مدیریت و توسعه ورزش، 6 (3)، 31-47.
طاهری کل­ کشوندی، پرستو. (1391). عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی از دیدگاه شهروندان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
ظریفی، مجتبی و کریم، داودی. (1391). رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی. پژوهش‌های ارتباطی، 19 (1)، 119-134.
عزیزیان، عبدالوهاب. (1392). بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقا آن در شهر کرج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
غفرانی، محسن؛ محمود، گودرزی؛ نصرالله، سجادی؛ مجید، جلالی‌فراهانی و مهدی، مقرنسی. (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان. حرکت، 39، 107-131.
غفوری، فرزاد؛ حسین، رحمان‌سرشت؛ هاشم، کوزه­ چیان و محمد، احسانی. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه­ های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت، 16، 78-57.
غلامی­ قاجاری، حسن؛ معصومه، کلاته ­سیفری و میثم، شیرخدایی. (1396). شناسایی راهکارهای موفقیت استراتژی تقلید در شرکت ­های کارآفرین ورزشی (مطالعه موردی: شرکت طنین پیک سبلان، برند بتا). رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 5 (19)، 51-37.
قاسمی، حمید؛ لقمان، کشاورز و اردشیر، براتی. (1399). تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه ورزش همگانی مبتنی بر رویکردهای جهانی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 8 (29)، 25-37.
قربانی، ابراهیم. (1392). بررسی عوامل تأثیرگذار در گرایش شهروندان مرد تبریزی به ورزش‌های همگانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
قره، محمد‌علی؛ مرجان، صفاری و شهرزاد، نیری. (1395)، بازپردازی کارکردهای رسانه ملی جهت توسعه ورزش‌های تفریحی: ارائه راهبردها و راهکارها. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6 (11)، 63-76.
کلاته سیفری، معصومه و مسعود، فریدونی. (1396)، بررسی مدل تأثیر ابعاد فعالیت­های رسانه ­های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران. مدیریت ارتباطات در رسانه ­های ورزشی، 4 (4)، 22-15.
گرگانی، حامد. (1396). بررسی نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه ورزش همگانی استان سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی.
ماکویی، مهشید. (1397). نقش رادیو ورزش در مشارکت شهروندان تهرانی به ورزش همگانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور استان البرز، مرکز پیام‌نور کرج.
مرادی، مهدی؛ احمدی، سید‌عبدالحمید؛ حبیب، هنری و سینا، کلهر. (1398). راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعه ورزش همگانی کلان‌شهر تهران. پژوهش ­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 11 (1)، 47-33.
مرادی، مهدی؛ حبیب، هنری و عبدالحمید، احمدی. (1390)، بررسی نقش چهارگانه رسانه ­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی. مدیریت ورزشی، 3 (9)، 167-180.
ملاجعفری، ابوالفضل؛ فرشاد، تجاری و محمدرضا، اسمعیلی. (۱۳۹۶). توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی (۱۳۹۳ - ۱۳۵۷) با تأکید بر برنامه­ های اول تا پنجم توسعه. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 9-22.
هنری، حبیب؛ عبدالحمید، احمدی و مهدی، مرادی. (1391). بررسی نقش چهارگانه رسانه ­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی. مطالعات مدیریت ورزشی، 4 (15)، 145-158.
یوسفی، حسن. (1394). نقش مصرف رسانه‌های جمعی (نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیجیتالی) بر گرایش مردم به ورزش همگانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم انسانی.
Afid, G. (2016). Role of Mass Media In Sports Communication. International Journal of Advanced Educational Research, 1 (5), 51-53.
Berger, P. & Luckman, L. (1987). The Social Construction Of Reality. New York, 54.
Cleland, J. & MacDonald, C. (2022). Social Media, Digital Technology, and Masculinity in Sport, Sanderson, J. (Ed.) Sport, Social Media, and Digital Technology. Research in the Sociology of Sport, 15, Emerald Publishing Limited, Bingley, 49-66.
Community Sports Committee of the Sports Commission. (2009). Consultancy Study on Sport for all Participation Patterns of Hong Kong People in Physical Activities, Submitted by The Chinese University of Hong Kong Department of Sports Science & Physical Education.
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. London, Polity Press.
Raised, Y. P. (2001). Quality of Life Experience. Journal o Cancer Nursing, 24 (4), 225-263.
Toffoletti, K.; Ahmad, N. & Thorpe, H. (2022). Critical Encounters with Social Media in Women's Sport and Physical Culture", Sanderson, J. (Ed.) Sport, Social Media, and Digital Technology. Research in the Sociology of Sport, 15, Emerald Publishing Limited, Bingley, 29-47.
Wolfe, R. & Tony, M. Paulo, S. (2002). The Sport Network: In Sight in to The Shifting Balance of Power”. Journal of Business Research, 55, 611-622.
Xiong, H. (2007). The Evolution of Urban Society and Social Changes in Sports Participation at the Grassroots in China. International Review for The Sociology of Sport, 42 (4), 44-62.