نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای ارتباطات، شبکه­‌های مجازی و رسانه­‌های اینترنتی انحصار رسانه‌­ای کنشگران قدیمی ـ دولت‌­ها و صاحبان رسانه را شکسته‌­اند؛ چنان‌که هر شخص با داشتن یک دستگاه دیجیتال و شبکه‌­ای اجتماعی می­‌تواند صاحب یک رسانه باشد و از این طریق، اندیشه، عقاید، باورها و سبک زندگی خویش را در معرض عموم قرار دهد و حتی تبلیغ کند. در‌واقع حوزه عمومی، از کافه فلسفی­‌های قرن هجدهم و نوزدهم به شبکه‌های اجتماعی و رسانه های اینترنتی نقل مکان کرده است. در این فضای به اصطلاح مجازی، منافع متعارض اعم از نفع فردی و عمومی یا منافع ملی، قومی و غیره مطرح می­‌شود که در کنار آزادی رسانه­‌ای بی‌بدیلی که ایجاد شده است، میل به‌حذف و انسداد برخی عقاید و اندیشه‌ها نیز در حال گسترش است. از‌این‌رو، پرسش اصلی این پژوهش بررسی مبانی موجهه‌ انسداد شبکه‌­های اجتماعی و رسانه­‌های اینترنتی در تقابل با آزادی بیان و رسانه است که سعی می­‌شود با روش اسنادی و رویکردی توصیفی ـ تحلیلی  به‌کنکاش در این زمینه و معلوم ساختن ابعاد مسئله پرداخته شود. در این میان باید دقت نظر داشت که مسدود‌سازی شبکه‌­های اجتماعی از یک استثنا به قاعده تبدیل نشود و آزادی بیان و رسانه قربانی منافع گروه خاصی نگردد. همچنین سازکار انسداد و امکان اعتراض و رسیدگی منصفانه و شفاف پیش ­بینی شود. در این مقاله به چالش­‌های مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو کنوانسیون­‌های بین ­المللی مرتبط با آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات و محدودیت­ های آن، نظیر معاهده بین المللی 1936 تحت لوای سازمان ملل و همچنین برخی قوانین داخلی مرتبط با این موضوع، مانند بخش 230 قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد.

تازه های تحقیق

محدودیت

مسدودسازی شبکه ­های اجتماعی موضوعی چالش‌برانگیز و اختلافی در نظام حقوقی داخلی است که با وجود تولیت این حوزه از سوی شورای عالی فضای مجازی ساماندهی مطلوبی نشده است. پراکندگی و تشتت قوانین و مقررات و همچنین تعدد نهادهای تصمیم ­ساز از دشواری­ های این امر است. از سوی دیگر، ترسیم قلمرو آزادی بیان و رسانه و تزاحم احتمالی با حق­ های فردی و جمعی، کار را دوچندان صعب و دشوار ساخته است، ضمن اینکه ساماندهی شبکه­‌های اجتماعی از طریق نظام حقوقی و با ابزارهایی همچون مقرره‌­گذاری، نیازمند اقبال و پذیرش عمومی است و در دنیای جدید قانون تحمیلی محتوم به شکست است؛ به‌این‌ترتیب، هرگونه تدبیر و تنظیم ­گری در این حوزه، نیاز به مشارکت عموم ذی‌نفعان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Blocking Social Networks in the Light of Media Freedom

نویسنده [English]

 • Hasan Garousi

Ph.D in Public Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the world of communication, virtual networks and internet media have broken the media monopoly of old activists - governments and media owners, and every person with a digital device and a social network can own a media and, in this way, he can expose his thoughts, ideas, beliefs and lifestyle to the public and even advertise. In fact, the public sphere has moved from the philosophical cafes of the 18th and 19th centuries to social networks and internet media. In this so-called cyberspace, conflicting interests, including individual and public interests, or national and ethnic interests, etc., are raised, along with the unmatched media freedom that has been created, the desire to remove and block certain ideas and thoughts is also expanding. Therefore, the main question of this research is the investigation of the justified bases of the blocking of social networks and internet media in opposition to the freedom of speech and the media, which is tried to be explored in this field with a documentary method and a descriptive-analytical approach, and the dimensions Let the matter be known. In the meantime, it should be carefully considered that the blocking of social networks does not turn from an exception to the rule, and freedom of speech and media does not become a victim of the interests of a particular group. Also, the blocking mechanism and the possibility of protest and fair and transparent proceedings should be foreseen. In this article, the challenges of blocking social networks in the light of international conventions related to media freedom and the free flow of information and its limitations, such as the 1936 international treaty under the banner of the United Nations, as well as some internal laws related to this the matter will be treated as Section 230 of the United States Communications Decency Act.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media Freedom
 • Freedom of Expression
 • Blocking of Social Networks
 • Internet Media
 • Communication Era
 1. قرآن کریم

  نهج‌البلاغه

  اکرامی، خدیجه و همکاران. (1401). سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوق ایالت متحده‌امریکا. مطالعات حقوق عمومی، 2(3)، 1340- 1319.

  برزگرزاده، عباس و خدارحم، محمدپور. (1395). اصول و مبانی حاکم بر تبلیغات رسانه‌­ای از منظر حقوق بین‌­الملل. تازه­‌های حقوقی، مجله حقوقی، 1(1).

  برلین، آیزایا. (1392). چهار مقاله درباره آزادی (ترجمه محمدعلی موحد). چاپ سوم، تهران: خوارزمی.

  تاموشات، کریستیان. (1391). حقوق بشر (ترجمه حسین شریفی طرازکوهی). چاپ دوم، تهران: میزان.

  تقی آبادی، مسعود و حمید، تقی‌ ­آبادی. (1400). نفرت ­پراکنی جنسیتی آنلاین در شبکه ­های اجتماعی. پژوهش­ های ارتباطی، 28(2)، 175-209.

  حبیب ­نژاد، سیداحمد و زهرا، عامری. (1400). بررسی تطبیقی نظام ­های حقوقی مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات با نگاهی به ایران. مجلس و راهبرد، 28(108)، 144- 117.

  سالیوان، راجر. (1394). اخلاق در فلسفه کانت (ترجمه عزت‌الله فولادوند). تهران: طرح نو.

  قاری سیدفاطمی، سیدمحمد. (1389). حقوق بشر در جهان معاصر. جلد 1و2، تهران: شهردانش.

  قاضی شریعت­ پناهی، ابوالفضل. (1397). بایسته­ های حقوق اساسی. چاپ 57، تهران: میزان.

  مقیمی، مریم و هادی، خانیکی. (1399). تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه­ گانه نفرت­ پراکنی علیه زنان در اینستاگرام. مطالعات رسانه ­های نوین، 6(22) ، 69-109.

  میرسپاسی، علی. (1394). اخلاق در حوزه عمومی. چاپ دوم، تهران: ثالث.

  هاشمی، محمد. (1384). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: میزان.

  Krattenmarker, T. (2004). Some Thoughts On Competition, Regulation Of The FTC and the FCC.Telecommunication law and Policy Journal.

  https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/FTC%2090th%20Anniversary%20Symposium/040916krattenmaker.pdf

  Mendel, T. (2010). Restricting Freedom of Expression: Standards and Principles, March 2010: http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.03.Paper-on-Restrictions-on-FOE.pdf

  Brock, G. & L.Katz, M. (1997) "Regulation to Promote Competition. Information economics and policy, 9, Issue 2, 103-117.

  Ofcom Strategic Review of Telecommunication. (2005). Phase 2, Consultion Document, Policy Annexes.

  Ofcom Identifying Appropriate Regulatory Solution: Principals For Self and Co-Regulation, 2008,

  نظریات شورای حقوق بشر سازمان ملل

  1. UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34:

  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=en

  1. General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting

  rights and the right of equal access to public service (Art. 25) :  12/07/96.

  CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, General Comment No. 25. (General Comments)

  سایت‌های اینترنتی

  1. https://per.euronews.com/2020/06/19/freance-constitutional-court-blocks-large-portion-of-online-hate-speech-law
  2. https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/website/regulator-archives
  3. Telecommunication act of ,1996