نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی مشاوره، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 دکتری مشاوره خانواده، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در جوامع کنونی، می‌توانند بر انتظارات افراد جامعه مؤثر باشند. سینما یکی از اثرگذارترین انواع رسانه است که تأثیر بسزایی بر شکل‌دهی به فرهنگ‌عمومی جامعه و چارچوب‌های ذهنی مردم دارد. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر تعیین سیمای ترسیم‌شده از روان‌درمانی و متخصصان حوزه سلامت روان، در دو دهه‌ اخیر سینمای ایران است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی بوده و جامعه آماری، از فیلم‌های سینمایی دهه‌ هشتاد و نود تشکیل شده است. دو مؤلفه‌ اصلی برای انتخاب نمونه، داشتن دست‌کم یک شخصیت در نقش متخصص حوزه سلامت روان یا وجود شخصیتی با فعالیت حرفه‌ای در این حوزه و جلسه‌ درمان حضوری بوده و به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، پس از طرح سه پرسش، در سه بخش مختلف، با بررسی 16 مؤلفه، به آنها‌ پاسخ داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که چهره ترسیم‌شده از روان‌درمانی، چهره‌ای مردانه، منحصر به روان‌پزشکی و روان‌شناسی بوده و در اغلب موارد، درمان جنبه فردی داشته است، از طرفی مراجعان، بیشتر زن و جوان بوده‌اند. داده‌ها حاکی از بی‌توجهی فیلم‌ها به اصول اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌شناسی داشته‌اند. به‌این‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که چهره ارائه ‌شده از روان‌درمانی و متخصصان حوزه سلامت روان، چهره‌ای غیرحرفه‌ای و به‌ دور از واقعیت است و می‌تواند مخاطب سینما را تحت تأثیر قرار دهد.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت

 باتوجه‌به اینکه در ایران پژوهشی در این زمینه یافت نشد، پژوهش حاضر می‌تواند با ایجاد پیوند بین رسانه و روان‌درمانی، بستری برای توجه بیشتر فیلم‌سازان و سیاستگذاران این حوزه، فراهم سازد و زمینه‌ شناخت صحیح‌تر روان‌درمانی و متخصصان حوزه سلامت روان را برای عموم افراد جامعه ایجاد کند.

 این پژوهش می­ تواند آغازی برای توجه ویژه پژوهشگران ایرانی به اثرگذاری رسانه بر ابعاد مختلف سلامت روان جامعه باشد. محققان می‌توانند با به‌کارگیری انواع روش ­های پژوهش و بررسی سایر رسانه‌ها، به نتایج دقیق ­تری دست یابند. باید توجه داشت که رسانه ­ها به همان میزان که در ایجاد کلیشه ­های فرهنگی اثرگذار هستند، می­توانند در برطرف کردن آنها، آگاهی‌بخشی و ایجاد نگرش صحیح در جامعه نیز مؤثر باشند؛ به‌این‌ترتیب، این پژوهش حاضر می­ تواند برای سیاستگذاران حوزه فرهنگ و سلامت، در زمینه ارتقای سلامت روان جامعه، الهام ­بخش باشد.

ازجمله محدودیت ­های این پژوهش، اختصاص داشتن آن به جامعه ایران و قابل ‌تعمیم نبودن آن به سایر جوامع و زمان ­ها بوده است. از دیگر محدودیت ­ها نیز می ­توان به نبود دسترسی به همه فیلم­ ها و همچنین قرار داده نشدن سریال­ ها در نمونه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Image of Psychotherapy and Mental Health Professionals in the Last two Decades of Iranian Cinema

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Rezaeiani 1
  • Elham Fathi 2

1 B. A. In Consulting, Hazrat-e Masomeh Uni.Qom, Iran

2 Assistant Prof. In Family Counseling, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran

چکیده [English]

The media, as one of the main pillars of awareness and culturing in today's societies, can be effective on the expectations of people in the society. Cinema is one of the most effective media that has a significant impact on shaping the general culture of the society and the mental frameworks of the people. Therefore, the aim of the current research is to determine the image of psychotherapy and mental health professionals in the last two decades of Iranian cinema. The research method was quantitative content analysis and the statistical population was movies of the eighties and nineties. The two main components for sample selection were having at least one character in the role of a mental health specialist or having a character with professional activity in this field, and face-to-face therapy sessions. In order to achieve the goal of the research, three questions were asked in three different sections and answered by examining 16 components. The results showed that the face drawn from psychotherapy is a male face, unique to psychiatry and psychology, and in most cases, Therapy is in individual format, and most of the clients were young women. The results indicate that the films do not pay attention to the principles of professional ethics in counseling and psychology. Thus, it can be concluded that the semblance presented by psychotherapy and mental health professionals is unprofessional and far from reality and can influence the cinema audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Psychotherapy
  • Psychotherapist
  • Mental Health
اسلام‌زاده، بابک و سمیه، فکریان آرانی. (1396). تحلیل کیفی علل گرایش ­های خانواده ­ها به رسانه­ های مجازی. پژوهش‌های مشاوره، 16(61)، 34-5.
بدوی، فاطمه؛ حسن، بلخاری قهی و عزت‌السادات، میرخانی. (1390). بررسی روابط همسران در فیلم‌های سینمایی ایران (سال‌های 1378 -1388). پژوهش‌نامه زنان، ۲(۱)، 24-1.
سعیدی، میلاد و کوثر، دهدست. (1398). تحلیل و مقایسه نشانه ­شناختی ساختار خانواده در سینمای دهه 70 و 90 ایران. پژوهش ­های مشاوره، 18(72)، 183-161.
قمری کیوی، حسین. (۱۳۹۸). تحلیل مکالمه فرایندمحور: روش پیشنهادی برای مداخله و ارزیابی در قلمروی مشاوره و روان‌درمانی با افراد مبتلا به افسردگی. پژوهش‌های مشاوره، ۱۸(۶۹)، 4-30.
کیانی، اردشیر؛ شکوه، نوابی‌نژاد؛ خدابخش، احمدی و جعفر، انیسی. (۱۳۹۳). ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس اخلاق حرفه‌ای مشاوران و روان‌شناسان. پژوهش‌های مشاوره، 13(49)، 127-103.
Bayer, M. E. (2014). Therapy Portrayal in the Media: Exploring How Viewing Scenes of Therapy in Film and Television Affect a Person's Decision to Seek Therapy. Master’s Thesis, Smith College, Northampton, MA. 
Bischoff, R. J. & Reiter, A. D. (1999). The Role of Gender in the Presentation of Mental Health Clinicians in the Movies: Implications for Clinical Practice. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, (36) 2, 180-189. 
Colnerud, G. (1997). Ethical Dilemmas of Psychologists - A Swedish Example in an International Perspective. European Psychologist, 2(2), 164 -170.
Fathi, E.; Daneshpour, M. & Hatami Varzaneh, A. (2021). The Effectiveness of Preparation for Marriage Education with PREP in Iran. Marriage & Family Review, 57(4), 312-328. (In Persian(
Furlonger, B. (2015). The Portrayal of Counselling on Television and YouTube: Implications for Professional Counsellors. Journal of Behavioural Sciences, 25( 2), 2015.
Geller, J. D. (2020). Introduction: Psychotherapy Through the Lens of Cinema. Journal of Clinical Psychology, 76(8), 1423- 1437.
Granello, D. H. & Pauley, P. S. (2000). Television Viewing Habits and Their Relationship to Tolerance Toward People with Mental Illness. Journal of Mental Health.
Green, M. C. & Brock, T. C. (2000). The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 701-721.
Jorm, A. F. (2000). Mental Health Literacy: Public Knowledge and Beliefs about Mental Disorders. The British Journal of Psychiatry, 177, 396-401. Doi: 10.1192/Bjp.177.5.396
Kaslow, N. J. (2004). Competencies in Professional Psychology. American Psychologist, 59, 774–781.
Kitchener, K. S. (1984). Intuition, Critical Evaluation, and Ethical Principles: The Foundation for Ethical Decisions in Counseling Psychology. Counseling Psychologist, 12, 43-55.
Lien, N. (2001). Elaboration Likelihood Model in Consumer Research: A Review. Proceedings of the National Science Council, 11(4), 301-310.
Maier, J. A.; Gentile, D. A.; Vogel, D. L. & Kaplan, S. A. (1999). Media Influences on Self-Stigma of Seeking Psychological Services: The Importance of Media Portrayals and Person Perception. Psychology of Popular Media Culture, (3)6, 239-256.
Morgan, M. & Shanahan, J. (2010). The State of Cultivation. Journal of Broadcasting And Electronic Media, 54 (2), 337-355.
Moyer-Gusé, E. & Nabi, R. L. (2010). Explaining the Persuasive Effects of Narrative in an Entertainment Television Program: Overcoming Resistance to Persuasion. Human Communication Research, 36, 25-51.
Nordahl-Hansen, A.; Øien, R. A. & Fletcher-Watson, S. (2018). Pros and Cons of Character Portrayals of Autism on TV and in Film. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(2), 635-636.
Orchowski, L. M.; Brad, A. S. & John R. McNamara. (2006). Cinema and the Valuing of Psychotherapy: Implications for Clinical Practice. Professional Psychology: Research and Practice, 37(5), 506-514. doi: 10.1037/0735-7028.37.5.506
Petty, R. E.; Preister, J. R. & Brinol, P. (2002). Mass Media Attitude Change: Implications of the Elaboration Likelihood Model of Persuasion. In Bryant, J. & Zillmann, D. (eds.) Media Effects: Advances in Theory and Research, 2nd ed. (155-197) Mahway, NJ: Lawerence Erlbaum Associates.
Pope, K. S. & Vetta, V. A. (1992). Ethical Dilemmas Encountered By Members of the American Psychological Association: A National Survey. American Psychologist, 47(3), 397-411.
Robinson, J. P. & Martin, S. (2008). What Do Happy People Do?. Social Indicators Research, doi: 10.1007/s11205-008-9296-6
Robison, T. A. & Araújo F. (2013). The Impact of Fictional Television Portrayals of Psychotherapy on Viewers’ Expectations of Therapy, Attitudes Toward Seeking Treatment, and Induction into Dramatic Narratives. Ohio University.  
Rogers, C. (1980). A way of Being. New York, NY: Houghton Mifflin.
Schofield, M. J. (2008). Australian Counselors and Psychologists: A Profile of The Profession. Counseling and Psychotherapy Research, 8, 4-11. doi: 10.1080/14733140801936369
Schultz, H. T. (2005). Hollywood's Portrayal of Psychologists and Psychiatrists: Gender and Professional Training Differences. in E. Cole & J. H. Daniel (Eds.), Featuring Females: Feminist Analyses of Media, 101-112.
Shooshtari, S.; Abedi, M. R.; Bahrami, M. & Samouei, R. (2018). Empowerment of Women and Mental Health Improvement with a Preventive Approach. Journal of Education and Health Promotion, 7. (In Persian(
Slack, C. M. & Wassenaar, D. R. (1999). Ethical Dilemmas of South African Clinical Psychologists: International Comparisons [Electronic Version]. European Psychologist, 4(3), 179–186.
Slater, M.D. & Rouner, D. (2002). Entertainment-education and Elaboration-Likelihood: Understanding The Processing of Narrative Persuasion. Communication Theory, 12, 173-191.
 Stuart, H. (2006). Media Portrayal of Mental Illness and its Treatments. CNS Drugs, 20(2), 99-106.‏
Vogel, D. L.; Wester, S. R.; Wei, M. & Boysen, G. A. (2005). The Role of Outcome Expectations and Attitudes on Decisions to Seek Professional help. Journal of Counseling Psychology, 52, 459-470. doi:10.1037/0022-0167.52.4.459
Von Sydow, K. &  Christian, R. (1998). Attitudes Toward Psychotherapists, Psychologists, Psychiatrists, and Psychoanalysts. American Journal of Psychotherapy, 52(4), 463–88. doi: 10.1176/appi.psychotherapy.1998.52.4.463
Wahl, O. F. (2003). News Media Portrayal of Mental Illness: Implications for Public Policy. American Behavioral Scientist, 2003; 46; 1594 DOI: 10.1177/0002764203254615