نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، دانشیار دانشگاه صداوسیما

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

با تعدد روز‌افزون رسانه‌های مختلف، مخاطبان سعی می‌کنند رسانه‌ای را انتخاب کنند که با معیارها و علاقه‌مندی‌های آنها متناسب و دارای تنوع و جاذبه بیشتر باشد. تلویزیون تعاملی یک فناوری در حال ظهور با تأثیر بالا در جامعه ماست، بنابراین رسانه ملی برای حضور فعال در این عرصه، نیاز به شناخت محیط دارد تا خود را به سرعت با تغییرات رسانه‌ای سازگار کند.
پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهبردهایی برای تأسیس تلویزیون تعاملی، با استفاده از روش دلفی و از طریق مصاحبه، به بررسی دیدگاه‌های 16 کارشناس و سیاستگذار پرداخته است که به صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. با تعیین امتیازها، موقعیت صداوسیما در حوزه تلویزیون تعاملی در ماتریس تعیین موقعیت راهبردی در ناحیه تهاجمی قرار گرفت. در نهایت، سیزده راهبرد تعیین شدند که مهم‌ترین آنها را می‌توان ایجاد یک سیستم متنوع و جذاب با محتوای پاک، ساماندهی قیمت‌گذاری برای قشرها با درآمدهای مختلف و بهینه‌سازی مشارکت کاربران، حداکثرسازی جذب مخاطبان از طریق معرفی یا تبلیغات تلویزیون تعاملی و خدمات مختلف آن و همچنین بسترسازی ورود محتوای تولیدی نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Establish and Development Strategies for Interactive TV in IRIB

نویسندگان [English]

  • Abdolali Aliaskari 1
  • Rasoul Bakhtiar 2

1 Associate prof. in Industrial Engineering, IRIB Uni.

2 Media management

چکیده [English]

With the increasing number of different media, audiences tend to choose suitable media for their own criteria, interests, and more variety and interesting content. Interactive TV is an emerging technology with high impact on our society. Then National Media (IRIB) needs to recognize environment to adapt quickly changing media for being active in this field. The study is to compare the views of 16 experts and policymakers which have been purposefully selected, using Delphi and through interviews, to provide guidelines for interactive TV. After defining scores it revealed that IRIB position in the field of interactive TV in the strategic position matrix was in the offensive area. Finally, thirteen strategies were determined. The most important were creating a diverse and engaging system with healthy content, pricing for different income strata and optimizing users’ engagement, Maximizing audience through introducing interactive TV or ads on the different services, and also making infrastructures to use cultural institutions and private sectors’ productive contents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Interactive TV
  • Interactive
  • Media Convergence
  • IRIB
اعرابی، سیدمحمد و خدادادی، عباس. (1391). راهنمای برنامه‌ریزی استراتژیک (گام‌به‌گام).تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اکبرزاده جهرمی، سید‌جمال‌الدین. (1385). چشم‌انداز تغییرات در تلویزیون: تلویزیون تعاملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صدا‌و‌سیمای تهران.
پاپاتاناسوپولوس، استیلیانوس و نگرین، رالف. (1393). رسانه‌های اروپایی، ساختارها، سیاست‌ها و هویت (ترجمه هومن عابدی). تهران: سروش.
دیوید، فرد. آر. (1390). مدیریت استراتژی (ترجمه سید‌محمد اعرابی و پارسائیان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
صدقی، مهدی. (1391). بررسی رابطه رسانه‌های نوین با مدل کسب‌و‌کار در سازمان صدا‌وسیما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
ضیایی‌پرور، حمید. (1388). آی‌پی‌تی‌وی، تلویزیون‌های اینترنتی و فناوری‌های انتشار فیلم در فضای سایبر ایرانی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 3 (59)، صص 140-115.
عقیلی، سید‌وحید و دیندار فرکوش، فیروز. (1386). مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه. فصلنامه رسانه، 80.
علی احمدی، علی‌رضا. (1384). مجموعه مقالات استراتژیک. تهران: تولید دانش.
کونگ، لوسی. (1391). مدیریت راهبردی در رسانه‌ها از نظریه تا عمل (ترجمه وحید خاشعی و علی دهقان). تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
نقیب‌السادات، سید‌رضا. (1390). روش دلفی (ترجمه محمد‌عباس جوادی). کتاب ماه علوم اجتماعی، 37، صص 77-70.
ویمر، راجر دی و دومینیک، جوزف آر. (1391). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه کاووس امامی). تهران: سروش.
Dijk, J.V.; Heurelman, A. & Peters, O. (2003).Interactive Television oR Enhanced Television? The Dutch Users Interest in Aplication of ITV Via Set-top Boxes. Annual Conference of The International Communication Association. Sundiego.
Jackson, N.A. & Lilleker, D.G. (2007). Seeking Unmediated Political Information in a Mediated Envirronment, The uses and Gratifications of Political parties'e-newsletters. Information, Communication & Society, Vol. 10, No. 2, Pp. 242-264.
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collide. New York and London: New York University Press.
Jenkins, H. & Deuze. M. (2008). ‘Editorial: Convergence Culture’, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies,Vol. 14, No. 1.
Jenkins, H. (2009). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. MIT Press.
McQuail, D. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory. London: SAGE Publications Ltd.
Meikle, G. & Sherman, Y. (2012). Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life, Palgrave Macmillan.