نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

واکاوی محیط راهبردی مؤثر بر مدیریت رسانه در رسانه ملی با هدف کشف چالش‌ها و موضوعات راهبردی در افق چشم‌انداز، همواره ضرورتی حیاتی برای تسهیل برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی مؤثر و کارآمد بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، ابتدا عوامل و روندهای تأثیرگذار بر جهت‌گیری و کارکردهای مهم سازمان صداوسیما، شناسایی و سپس با استفاده از روش پنل خبرگی، چالش‌ها و موضوعات راهبردی رسانه ملی با رویکرد آینده‌نگاری در دهه آتی که اهمیت بسزایی در رقابت سپهر رسانه­ای، جذب مخاطب و جریان‌سازی دارد تبیین شده است. این تبیین در حوزه‌های ششگانه «مدیریت محتوا»، «فناوری و زیرساخت»، «مخاطبان و ذی‌نفعان»، «ساختار و قالب برنامه‌سازی»، «مدیریت رسانه و محیط رقابت» و «مدیریت منابع مالی و سرمایه‌های انسانی» صورت گرفت و در نهایت، با استفاده از روش دلفی موضوعات و چالش‌های آتی رسانه ملی در افق 1404 اولویت‌بندی و امتیازدهی شده است. بر این اساس، مهم‌ترین چالش‌های راهبردی رسانه ملی به ترتیب در قالب 8 کلان چالش «تشدید رقابت رسانه‌ای»، «اثربخشی محتوایی رسانه»، «تغییرات فناوری رسانه ـ آرایش سپهر رسانه»، «مدیریت سازمانی»، «ذایقه‌شناسی مخاطبان»، «محدودیت‌های منابع مالی»، «هم‌افزایی نهادهای عمومی، کشوری و لشکری» و «تصمیمات حقوقی و سیاسی» شناسایی و اولویت‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and Strategic Issues of National Media in Media Perspective Document 1404

نویسنده [English]

  • Saeid Alavivafa

Strategic management, Supreme National Defense Uni.

چکیده [English]

Analysis of the strategic environment affecting management in National Media (IRIB) outlets has always been vital necessity to facilitate effective planning and programming to find out the challenges and strategic issues in Media Perspective Document. The study first identifies the factors and trends affecting the direction and the functions of IRIB, then by using expert panel method explains the challenges and strategic issues of National Media with a view to future competition in the next decade that has a great importance in the media sphere, audience retention and mainstreaming. The explanation is done in hexapartite: content management, technology and infrastructure audiences and stakeholders, the structure and format programming, media management and competitive environment, financial resources and human capital management. Finally, using Delphi it prioritized issues and future challenges of national media in the Media Perspective Document 1404. Accordingly the most important strategic challenges in the national media were identified and prioritized in the 8 major challenges respectively: intensifying competition media, the effectiveness of media content, changes in media technology - media sphere arrangement, organizational management, audience interest recognition, financial resource constraints, synergy betweenpublic institutions - civilian and military, legal and political decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Management
  • Media Competition
  • Major Challenge
  • Media Perspective Document 1404
آرمسترانگ، مایکل. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (ترجمه سید‌محمد اعرابی و امید مهدیه). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
آشنا، حسام‌الدین. (1387). مجموعه گفتگو با صاحبنظران رسانه پیرامون حال و آینده رادیو، به کوشش سعیده الفت. تهران: تحقیق و توسعه رادیو.
امام خمینی. (1382). صحیفه نور. تهران: دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره)، چاپ سوم.
ایمانی، ناصر. (1393). ضرورت تغییر در رویکرد سیاسی رسانه ملی در دوره جدید. بازیابی شده از: سایت فرارو، 14 آبان.
جلالی‌فراهانی، غلامرضا و علوی‌وفا، سعید. (1390). تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل حوزه فرهنگ. مجموعه مقالات سومین همایش ملی ایلام.
جهاد خودکفایی. (1393). ویژه‌نامه دوازدهمین اجلاس سراسر فناوری رسانه. تهران: معاونت توسعه و فناوری سازمان صداوسیما.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1382). قدرت و منافع ملی (مبانی مفاهیم و روش‌های سنجش). تهران: انتخاب.
حسینی پاک‌دامنی، علیرضا و صفاریان، روبرت. (1390). دلیل اقبال هنرمندان به نمایش خانگی چیست؟ بازیابی شده از: سایت رسانه.
خاشعی، وحید. (1391). مدیریت رسانه. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
خامنه‌ای، سیدعلی. مجموعه بیانات. بازیابی شده از: http://www.khamenei.ir
خجسته، حسن. (1392). کارکردهای رادیو در جنگ. مجموعه مقالات رادیو چیست، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه.
خجسته، حسن. (1393). بررسی پیشینه تحول رسانه ملی. بازیابی شده از:
http://WWW.khojaste.ir
دارابی، علی. (1395). آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی بیم و امیدها. تهران: امیرکبیر.
ذوعلم، علی. (1384). تأملی در مفهوم و معنای چالش در ادبیات اجتماعی فرهنگیِ ایران. اندیشه و تاریخ معاصر ایران، 36.
روشندل اربطانی، طاهر؛ ذوالفقار‌زاده، محمدمهدی و بلالی، مجید. (1393). روندهای مؤثر آینده بر رسانه ملی در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور. فصلنامه مدیریت راهبردی، 20 (54).
ساروخانی، باقر. (1390). اقتصاد توجه. تهران: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
صادقی، فؤاد. (1392). پایان تک‌صدایی. متن چهارده گفتگو درباره تلویزیون خصوصی. تهران: میراث اهل‌قلم.
علوی‌وفا، سعید. (1394). تحلیل محیط راهبردی صدا و تصویر فراگیر. تهران: دفتر برنامه‌ریزی محتوایی، معاونت برنامه­ریزی و منابع مالی سازمان صداوسیما.
معاونت برنامه ­ریزی و نظارت. (1392). بررسی مجموعه نشست­های افق رسانه. تهران: اداره کل ارزیابی عملکرد، معاونت برنامه­ریزی و نظارت صداوسیما.
مک‌کوئیل، دنیس. (1387). مخاطب‌شناسی (ترجمه مهدی منتظر‌قائم). تهران: مرکز ‏مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مؤسسه آینده‌پژوهی صنایع دفاعی. (1393). آینده رسانه‌ها. تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، گروه پژوهشی جنگ‌های آینده.
موسوی‌مقدم، سیدرمضان. (1393). الزامات تدوین سند نظام رسانه در افق 1404. پایگاه سازمان صداوسیما.
European Union. (2014). Audio Visual Markets in European Union. http://www.hccmr.com/news-736.aspx, http://www.uk.sagepub.com/booksProdDesc.nav
Kung, L .(2008). Strategic Management in the Media, Theory to Practice, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, UK.
SAGE Publication Website. (2013). Retrived Feb 15, from،  Study Prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology.
http://www.webopedia.com/TERM/P/platform.html