نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

3 کارشناس ارشد پژوهشگری، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

کتاب بدون تردید، دیرینه‌ترین رسانه و شکل فناوری ارتباطات است.تحلیل روند شکل‌گیری و توسعه رسانه‌ها حاکی از آن است که فناوری‌های جدید، موجب از بین رفتن کتاب (رسانه سنتی) نشده، بلکه به توسعه آن نیز کمک کرده‌اند.درعصر حاضر، رسانه‌هایی همچون تلویزیون به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی افراد مبدل شده‌اند و تأثیر زیادی در شکل‌گیری باورها و نگرش‌های مخاطبان خود در زمینه اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارند.این مقاله که به بررسی نقش تلویزیون درترویج مطالعه و کتابخوانی در ایر‌ان می‌پردازد، با رویکرد کیفی انجام شده است و گردآوری داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه عمیق با 15نفر از خبرگان عرصه فرهنگ و رسانه صورت گرفته است. مقوله‌های اصلی نیزپس از تکمیل فرایندکدگذاری‌استخراج شدهاند. صاحبنظران معتقدند، کشور ما از نظر میزان مطالعه در سطح مطلوبی قرار ندارد و هنوز تعریف دقیقی از مطالعه در کشور صورت نگرفته است، اما تلویزیون با توجه به گستردگی و عمومیت مخاطبانش می‏تواند در تحقق کتابخوانی نقش مهمی را ایفا کند و لازمه این امر، ایجاد پیوند قوی و تعامل متولیان ترویج کتابخوانی با رسانه تلویزیون به منظور بهره‏ برداری از امکانات موجود برای ارتقای مطالعه و کتابخوانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Television in Promoting Book Reading in Iran

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bicheranlou 1
  • Mahboubeh Ghafouri 2
  • Zahra Mehraban 3

1 Assistant prof. in Media Management, Tehran Uni.

2 Information Science & Knowledge Studies

3 Research

چکیده [English]

Undoubtedly book is the oldest form of media and communications technology. Analysis of the formation and development of media reveals that new technologies have not lead book (traditional media) to be Out of date, instead contributed to development. Nowadays, media such as TV have become an integral part of people live and have had a great influence in shaping the beliefs and attitudes of their audiences in disseminating culture of studying and book reading. This article examining the role of television in promoting book reading in Iran, conducted with a qualitative approach. Data were collected using purposive sampling and through in-depth interviews with 15 people from cultural experts and media. Main categories were extracted after completing the coding process. Experts believe that our country is not desirable in terms of book reading, and also no precise definition of the study has been done yet in the country. Given the extensiveness and popularity of medium TV, it can play an important role in the realization of book reading and it is necessary to create strong ties and interaction between custodians promote book reading and the medium of television to operate of existing facilities in order to promote book reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book
  • TV
  • Study
  • Book Reading
  • media
آذرنگ، عبدالحسین. (1387). ماییم و کتاب و بس. در: کتاب سروش. کتاب و جامعه (مجموعه مقالات)، 4، ص 52.
بنکدار، سروش. (1394). بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی در سال 1390. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
بیچرانلو، عبدالله و همکاران. (1392). آینده‏ نگاری رسانه‌ها. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
پدرام‏نیا، اکرم و اقبال‏زاده، شهرام. (1386). روان‌شناسی «خواندن» و ترویج کتابخوانی؛ چگونه کودکان و نوجوانان را به خواندن علاقه‏‌مند کنیم؟. تهران: قطره.
تفقدی، لیلا. (1383). آغاز هفته اهدای کتاب. ماهنامه گلبرگ، 58، ص 59.
دادگران، محمد. (1384). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: مروارید.
زارعی، عیسی. (1392). رسانه ملی و فرهنگ کتابخوانی. تهران: مرکز پژوهش‏های اسلامی صداوسیما.
سفیری،‌ خدیجه. (1387). ‌روش تحقیق کیفی.‌ تهران: پویش.
علیزاده، عبدالرحمان. (1385). بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه‏‌ها و طرز فکر مخاطبان در زمینه‌های مختلف. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
معتمدنژاد، کاظم. (1385). وسایل ارتباط جمعی. (ج1). تهران: انتشارات دانشگاه
علامه طباطبایی.
مک‌کوئین،‌ دیوید. ( 1384). ‌راهنمای شناخت تلویزیون (ترجمه فاطمه کرمعلی و عصمت گیویان). تهران:‌ اداره کل پژوهش‌های سیما.
مهدی­زاده، سید‌محمد. (1383). بازنمایی ایران در مطبوعات غرب:‌ تحلیل انتقادی گفتمان «نیویورک تایمز»،‌ «گاردین»، «لوموند» و «دی ولت» 2000ـ 1997م.‌ پایان‌نامه دکترای علوم ارتباطات،‌ دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
میرحسینی، زهره و محمدی، زهرا. (1391). بررسی نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ کتابخوانی از دیدگاه نوجوانان شهرتهران. فصلنامه کودک، نوجوان و رسانه، 3، صص 41-13.
Fisk, J .(1999). Television Culture: Popular Pleasures and Politics. Routledge.
Poe, M. T. (2010). A History of Communications: Media and Society from the Evolution of Speech to the Internet. Cambridge University Press.
Turow, J. (2009). Media Today: An Introduction to Mass Communication. Routledge.