نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات‌، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با توجه به نقش نمایش‌های تلویزیونی در ترویج سبک زندگی بومی و بهره‌گیری از رخدادهای تاریخی به‌منظور تقویت انسجام ملی، فصل نخست سریال کیمیا را بررسی می‌کند. از آنجا که این فصل با به تصویر کشیدن زندگی مبارزان جوان، روایتی از انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد، مقاله حاضر، با ترکیب نشانه‌شناسی سلبی ـ کاودری، فیسک و بارت، به بازنمایی سبک زندگی این مبارزان و نحوه تمایز آنها می‌پردازد. در این روش، «تصویر» و «روایت» به‌عنوان عناصر سازنده متن، تحلیل می‌شوند. یافته‌ها از نوعی تمایز قطب‌بندی شده، حکایت دارند که در یک‌سوی آن، سبک زندگی مبارزان جوان «مذهبی» بر پایه همگرایی، هماهنگی و خردورزی استوار شده است و در سوی دیگر، سبک زندگی مبارزان «غیر‌مذهبی» به‌عنوان نمادی از گسستگی، ناآرامی و انزوا معرفی می‌شود. این بازنمایی، پیشگامی مبارزان مذهبی را در متن جنبش انقلابی مردم ایران توجیه می‌کند و دلایل برتری آن را بر دیگر گزینه‌ها یادآور می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

News Coverage of Resistive Economy Discourse from News Agencies and Websites

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mahdizadeh 1
  • Mahboobeh Ali Mohammadi 2

1 Associate prof. in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i Uni.

2 Communication Sciences

چکیده [English]

One of the obstacles to the conceptual development of Resistive Economy is the primary different perceptions of the dimensions of Resistive Economy among different experts, including media practitioners. Because of the extended scope of dissemination and speed of diffusion of information in cyberspace, the research conducted by content analysis method encompassing disseminated content about Resistive Economy from news agencies and websites.The statistical population were all written texts related to the Resistive Economy published in 2015. The findings show that the studied media highlighted relevant institutions in light of supporting or not supporting Resistive Economy based on time and issues disseminated through media streams. The media issued little content about policy-making and providing operational strategies on Resistive Economy discourse. Also, they merely focused on the concept of Resistive Economy and couldn’t provide a solution to audiences based on current and everyday issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Resistive Economy Discourse
  • media
  • Virtual Space
  • Content Analysis
آسابرگر، آرتور. (1379). نقد فرهنگی (ترجمه حمیرا مشیرزاده). تهران: باز.
آزاد ارمکی، تقی؛ ایثاری، مریم و شریفی ساعی، محمدحسین. (1394). تحلیل نحوه بازنمایی خانواده در سریال‌های ایرانی. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
بارت، رولان. (1382). اسطوره، امروز (ترجمه شیرین دقیقیان). تهران: مرکز.
بِر، ویوین. (1394). برساخت‌گرایی اجتماعی (ترجمه اشکان صالحی). تهران: نی.
بودریار، ژان. (1389). جامعه مصرفی (ترجمه پیروز ایزدی). تهران: ثالث.
بوردول، دیوید و تامسون، کریستین. (1393). هنر سینما (ترجمه فتاح محمدی). تهران: مرکز.
بوردیو، پیر. (1389). نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی (ترجمه مرتضی مردیها). تهران: نقش و نگار.
بیگنل، جاناتان. (1393). نشانه، ایدئولوژی و رسانه (ترجمه سید‌حمدالله اکوانی، محسن محمودی و ابوالفضل امیرور). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و رسانه.
سروی زرگر، محمد. (1387) بازنمایی مؤلفه‌های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
سروی زرگر، محمد. (1388). تحلیل نشانه‌شناسی الگوی مصرف آگهی‌های بازرگانی. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
سلیمانیان، مجید. (1393). روند بازنمایی سبک زندگی در سریال‌های تلویزیونی. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
ضیمران، محمد. (1382). درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر. تهران: قصه.
فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
فتحی‌نیا، محمد. (1393). فرهنگ تلویزیونی و زندگی روزمره جوانان، پژوهشی در روایت و مصرف سریال‌های پربیننده تلویزیونی. پایان‌نامه دکترای، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات، تهران.
فیسک، جان. (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی (ترجمه مهدی غبرایی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
کنوبلاخ، هربرت. (1391). مبانی جامعه‌شناسی معرفت (ترجمه کرامت راسخ). تهران: نی.
لایون، دیوید. (1380). پسامدرنیته (ترجمه محسن حکیمی). تهران: آشتیان.
مهدوی‌کنی، محمدسعید. (1390). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
مهدی‌زاده طالشی،‌ سید‌محمد. (1392). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
مهدی‌زاده طالشی، سیدمحمد. (1395). تحلیل کیفی و گفتمانی برنامه «پرگار». تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
ون لون، یوست. (1388). تکنولوژی رسانه‌ای از منظر انتقادی (ترجمه احد علیقلیان). تهران: همشهری.
 هیوارد، سوزان. (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی (ترجمه فتاح محمدی). تهران: هزاره سوم.
Adler, A. (1956). The Individual Psychology of Alfred Adler. New York: Basic Book Inc.
Collins English Dictionary. (2003). Complete and Unabridged © HarperCollins Publishers.
Hall, S. (1977). Culture, Media and the Ideological Effect; Mass Communication and Society)Ed. James Curran et al( 315-48; Reprint, Beverly Hills, CA: Sage.
Merriam Webster.(2016). USA: Merriam-Webster Inc.
Rican Heritage® Dictionary of the English Language(Fifth Edition). Copyright ©. ( 2016). by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
Simmel, G. (1990). The Philosophy of Money (editor: David Frisby). London: Routledge.
Surette, R.(1998). Media, Crime, and Criminal Justice: Images and Realities. USA: Wadsworth Publishing Company.
Veblen, T.(1919). The Vested Interests and State of the Industrial Arts. New York: B. W. Huebsch.