نوع مقاله : آینده پژوهی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشگاه صدا‌و‌سیما

2 دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی(جهاد دانشگاهی)

3 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از افکار آینده‌اندیشانه و تصمیم‌گیری‌های ما درباره تحولات و راهبرد‌های نیل به آنها تحت تأثیر تخیل و تصویر ما از آینده است، همچنین اینکه به آینده خوش‌بین‌ یا بدبین باشیم، به‌نوعی گویای تصور ما از آینده خواهد بود. این مطالعه پس از بیان مسئله و اهمیت پژوهش در خصوص تصاویر آینده، به ارزیابی چیستی آنها از دید متفکران و آینده‌پژوهان می‌پردازد. سپس به سازوکارهای ساخت این تصاویر اشاره می‌کند و جایگاه رسانه‌های جمعی در فرایندهای مؤثر بر این سازوکارها تبیین می‌شود. این پژوهش در ادامه به مورد پژوهی رفراندوم خروج کشور انگلستان از اتحادیه اروپا (برکسیت) می‌پردازد و نقش برخی رسانه‌های جمعی بریتانیا را در تعامل با بازیگران موافق و مخالف خروج که منجر به ساخت تصاویر شخصی مردم آن کشور از جهان پس از برکسیت شده است، مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ تصاویری از آینده که به لحاظ رفتار رأی‌دهی، خود را در رأی به خروج از اتحادیه اروپا نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structure of Future Images; A New Approach to The Position of Mass Media in Building the Future (Case: Brexit)

نویسندگان [English]

  • Ali Darabi 1
  • Mohammad Hosein Zamiryan 2
  • Amin Tayebtaher 3

1 Assistant Prof. in Political Science, IRIB Uni.

2 IHSS

3 Communication Sciences, Tehran Uni.

چکیده [English]

Many of our futuristic thoughts and decisions about the changes and strategies to reach them are influenced by our imagination and the image of future, besides being optimistic or pessimistic about the future. These somehow suggest our imagination of the future. After outlining the topic and explaining the importance of future imaginations, the study assessed what they are in the future thinkers point of view. Then it addressed the mechanisms of making these images and explained the position of mass media in the processes that affect these mechanisms. The paper then studied the referendum on the departure of the UK from the European Union (BRC) as a case. Then it studied the role of some British mass media in interacting with the actors agree and disagree, which led to create personalized images of people from the world after the Brexit; The images of the future, which showed the departure of the UK from the European Union, in terms of voting behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Images
  • Mass Media
  • Value Levels
  • Message
  • Brexit
افلاطون. (1380). دوره کامل آثار افلاطون (ترجمه محمدحسن لطفی). جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 امیدعلی، میثم و حسینی، سیدحسن. (1391). رسانه به‌مثابه یک پدیده تکنولوژیک (بررسی نظریه‌های سه‌گانه تکنولوژی رسانه‌ای)، در «فلسفه رسانه». تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
برت، ریموند لارنس. (1379). تخیل (ترجمه مسعود جعفری جزی). تهران: مرکز.
بل، وندل. (1392). مبانی آینده‌پژوهی: تاریخچه، اهداف و دانش، علم انسانی برای عصر جدید (ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق). تهران: مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
بوهم. دیوید. (1381). درباره خلاقیت (ترجمه رضا عابدی). تهران: ساقی.
دیتور، جیمز. (1386). آینده‌پژوهی به‌عنواندانشی کاربردی در اس‍لات‍ر (ترجمه ع‍قیل م‍ل‍کی‌ف‍ر، اح‍م‍د اب‍راهیمی و وح‍ی‍د وحیدی م‍طل‍ق). تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، صص 154-141.
رامرت، ورنر. (1391). نگاهی به فلسفه تکنولوژی و فلسفه رسانه: تکنولوژی به‌مثابه رسانه (ترجمه حسین کاجی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1384). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
سولیوان، تام و همکاران. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (ترجمه میرحسن رئیس‌زاده). تهران: فصل نو.
شومیکر، پاملا جی و دی‌ریس، استیفن. (1393). انتقال پیام: تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه (ترجمه مجید سرابی، اردشیر زابلی‌زاده و حسینعلی افخمی). تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
قانعی‌راد، سیدمحمد امین. (1389). اوتوپیای مشارکتی در نظریه چند‌فرهنگی آینده‌اندیشی. مجله آیین، 32 و 33، صص 71 ـ 60.
کروتی، دیوید و هوینس، ویلیام. (1391). رسانه و جامعه (ترجمه مهدی یوسفی و سیدرضا مرزانی). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
گیل، دیوید و اَدمز، بریجت. (1384). الفبای ارتباطات (ترجمه رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی). تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
لاسول، هارولد. (1383). ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه (ترجمه غلامرضا آذری). تهران: خجسته.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1389). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نامدار، مظفر. (1385). نظام شناخت عقلانی تاریخ (جستارهایی در نسبت حکمت آرمان‌خواهی و عقل‌گرایی تاریخ با دانش‌ها و پنداشته‌های انسان). مجله فرهنگ، 60، صص 87 ـ 23.
وبستر، فرانک. (1384). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی (ترجمه مهدی داودی). چاپ دوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
Adelson, M. & Aroni, S. (1975(. Differential Images of the Future, in The Delphi Method-Techniques and Applications, Edited by H. Linstone and M. Turoff, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, Pp. 433- 462.
BBC Press Office.(2007). News viewers turned to BBC in 2007, 7 December, Available at:
Bell, W. (2002). Making People Responsible: the Possible, the Probable, and the Preferable in James A. Dator (ed.), Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education. Westport, CT: Praeger Studies on the 21st Century.
Boulding, K. (1956). The Image: Knowledge in Life and Society, University of Michigan Press.
Efstathiou, Z. (2016). BBC IS biased against Brexit - Probe finds Coverage Contains 'STRONG' Pro-EU Messages, Available at:
 http://www.express.co.uk/news/uk/721657/brexit-bbc-coverage-radio-4-remain-leave-EU-report-news-watch-think-tank
Hicks, D. (2008). A Futures perspective in Education in S. Ward (ed) A Student’s Guide to Education Studies, 2nd Edition, London: Routledge.
Ono, R. (2003). Learning from young People’s Image of the Future: a Case Study in Taiwan and the US, Futures 35, Pp. 737–758.
Polak, F. (1973). The Image of the Future, Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam.
Rubin, A. (1998). The Images of the Future of Young Finnish People. Licenciate work. Series of Turku School of Economics and Business Administration. Series D-2:1998. Turku, P. 221.