نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی‌های نظام پیشنهادهای مطلوب برای استقرار در سازمان صداوسیما بوده است، برای این منظور از داده‌های کیفی استفاده شد. این داده­‌ها به کمک تکنیک مصاحبه عمیق جمع‌آوری شده‌اند. جامعه مورد بررسی را مدیران سازمان صداوسیما، استادان دانشگاه و متصدیان نظام سابق پیشنهادها در سازمان صداوسیما تشکیل می‌دهند که با روش هدفمند از میان آنان 20 نفر انتخاب شده‌اند. ابتدا دلایل ناموفق بودن نظام پیشنهادهای سابق سازمان صداوسیما شناسایی و در 8 مقوله و 29 زیر مقوله طبقه‌بندی شده است. مقولات عبارت بودند از: «بی‌توجهی مدیران»، «ارجاع نظام پیشنهادها به روابط عمومی سازمان»، «تعمیم نادرست نظام پیشنهادها»، «تبلیغات و فرهنگ‌سازی نامناسب»، «نبود برنامه‌ریزی و مطالعات پایه‌ای برای واکاوی ابعاد نظام پیشنهادها» «توسعه نامناسب به سایر ذی‌نفعان»، «توجه نکردن به تفاوت‌های سازمان رسانه‌ای با سازمان صنعتی» و «تخصیص نیافتن بودجه مناسب». پس‌ از آن ویژگی‌های نظام پیشنهادهای مطلوب برای این سازمان در 2 مقوله محوری، 8 مقوله و 75 زیر مقوله احصا شده است. این شاخص‌ها عبارت بودند از: «راهبری و مدیریت»، «آموزش و توانمندسازی»، «تبلیغات، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی»، «سازماندهی»، «سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش»، «فرایندها»، «نظام انگیزش» و «نتایج کلیدی عملکرد» بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology and Proposing the Characteristics of IRIB's Suggestion System

نویسندگان [English]

  • Abdulali Aliaskari 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Mojtaba khage Rahimi 3

1 Associate prof. in Industrial Engineering, IRIB Uni.

2 Assistant prof. in Media Management, IRIB Uni.

3 Media Management

چکیده [English]

The purpose of the study is to identify the characteristics of the favorable proposing system to establish in the organization IRIB; qualitative data was used for this purpose. The data were collected through deep interview technique. The statistical population was composed of directors of the organization, university teachers and the practitionars of former proposing system in the organization. Towenty people were selected by targeted way. First, the reasons of failure of the former proposing system of the organization were identified, then categorized in eight groups and 29 sub-groups. The categories were: "managers’ ignorance", "deligating proposing system to the public relations of the organization", "faulty generalization of proposing system", "improper advertising and culturalization", "The lack of planning and basic studies to examine the dimensions of the proposing system", "improper spreading to other stakeholders","neglecting the differences between media and industrial organizations" and "improper budgetting". Then, the characteristics of the favorable proposing system were identified in two major groups, 8 groups and 75 sub-groups. Their characteristics were: "leadership and management", "education and empowerment", "advertising, culturalization and information", "organization", "information system and knowledge management ", "processes", "system of motivation" and "key results of performance".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proposing System
  • Collaborative Management
  • IRIB Organization
  • pathology
آشنایی با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها. (1378). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
حسینی، سید‌محمد. (1387). آسیب‌شناسی مدیریت مشارکتی مبتنی بر نظام پیشنهادها در صداوسیمای مرکز کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،
دانشگاه آزاد اسلامی.
خامنه‌ای، سیدعلی. (1394). بازیابی شده از: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری.
خنیفر، حسین؛ زارعی‌متین، حسن و خداپرست، حبیب‌الله. (1387). نظام پیشنهادها در سازمان از نظریه تا کاربرد. تهران: دانشگاه تهران.
رابینز، جاج. (1393). رفتار سازمانی (ترجمه مهدی زارع). تهران: نص.
رمضانی، جلال. (1384). مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها. تهران: پیام مؤلف.
صادقی‌فرد، ناصر و ‌نقوی، سید‌علی. (1385). مدیریت مشارکتی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
صفایی، حسین و همکاران. (1390). فکر بکر (جلد 3). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عباس‌زادگان، سیدمحمد. (1376). مبانی اساسی در سازمان‌دهی و رهبری. تهران: شرکت سهامی.
فتح‌الهی‌راد، سعید. (1389). نظام پیشنهادها راهنمای کاربردی پیاده‌سازی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
فخرایی، سیروس. (1377). نظرسنجی از کارکنان درباره نظام پیشنهادها. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
فروزنده دهکردی، لطف‌الله. (1389). ده برنامه تحول در نظام اداری کشور. بازیابی شده از: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.
کامرانی، محسن؛ صدرایی، نسیم و بیات، محمدمراد. (1393). بررسی موانع نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقه‌ای تهران.
یازدهمین همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها. تهران: جهاد دانشگاهی.
کرد‌رستمی، مجید و اشکنانی، محمدابراهیم. (1388). فنون مدیریت نوین. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
مقیمی، سیدمحمد. (1385). نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی. تهران: انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1389). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
میر‌سعیدی فراهانی، سیدمهدی. (1385). نظام پیشنهادها در صنعت. تهران: سپهر فاطمی.
Kulonda, D.; Arif, M. M.; Aburas, H.&  Al Kuwaiti, A. (2010). Suggestion Systems:
A Usability-Based Evaluation. JKAU: Eng. Sci, 21, Pp. 61-79.
Lasrado, F. & Rizvi, A. (2014). Employee Suggestion System. Journal of Strategic Human
Resource Management,Vol. 3, No. 2.
Robbins, S. (1995). Organizational Behaivior (6 ed. Vol. 39). U.S.A: Prentice Hall.
Vijayarani, S. & Radjamanogary, L. (2013). Motivating Employees Creativity through Suggestion
System – An Empirical Study. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),
Vol. 9, No. 2, Pp. 22-27.
Vijayarani, S. & Radjamanogary, L. (2014). Employee Suggestion System: A Tool for Improving Employee
Involvemnet. International Journal of Business and Management Invention, Vol. 3, No. 2, Pp. 26-28.