نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، معاون آموزشی دانشکده ارتباطات

2 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، دبیر شورای عالی سیاستگذاری سازمان صدا‌و‌سیما

چکیده

تلاش‌های شتاب‌زده‌ای که در سده­‌های اخیر برای گسترش ارتباطات بشری صورت گرفته، اثرات معکوسی بر سلامت همه انسان­‌ها داشته و مسائل بهداشتی تازه‌ای را برای آنها به ارمغان آورده است. در این مقاله تلاش شده است تا با روش پژوهش ترکیبی، ابتدا محتوای پیام‌های سلامتی تولید شده در رسانه‌های جمعی منتخب: رادیو، تلویزیون، وب­‌سایت سلامت­‌نیوز و هفته‌­نامه سلامت، استخراج و سپس، سبک­‌های زندگی سلامت مردم شهر تهران به همراه میزان مصرف رسانه‌ای آنها، از طریق پیمایش با نمونه آماری 802 نفر از شهروندان 18 ساله و بالاتر، شناسایی شود تا در نهایت، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین مصرف رسانه‌­ای افراد و سبک زندگی سلامت­‌محور آنها؛ همچنین بین سبک زندگی سلامت­‌محور افراد و پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها، ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از بخش تحلیل محتوا نیز حاکی از آن است که در هر چهار رسانه یاد شده، میزان پرداختن به بعد جسمانی سلامت در رتبه اول قرار دارد و پس از آن، ابعاد «اجتماعی»، «روانی» و «معنوی» به ترتیب، بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده‌­اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Media in Choosing Healthy Life Styles; with Emphasise on Media Consumption of Citizens in Tehran

نویسندگان [English]

  • S.Mohammad Mahdizadeh 1
  • Reza Khashei 2

1 Associate Prof. In Communication Sciences, Allameh Tabataba'i Uni.

2 Communication Sciences, Allameh Tabataba'i Uni.

چکیده [English]

Hasty endeavors to promote human communication in recent years have had repercussions on human health and brought new health issues to them. In the paper, we first tried to extract the content of health messages released in selected mass media: radio, television, Salamat News website, and Weekly Newspaper, and define the Healthy Lifestyles of people in Tehran. Data collected through survey from a sample of 802 people aged 18 and more, then it was analized. The results showed that there is a significant relationship between the media consumption of individuals and their health-oriented lifestyle; there is also a significant relationship between the health-oriented life style and social-economic position. Also, the results of content analysis showed that paying attention to the dimension of body health is on the high level of ranking in all four media, subcequently are social, psychological, and moral dimensions’ in terms of frequency and time being covered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health-Oriented Lifestyle
  • Media Consumption
  • Socioeconomic Position
  • Communication and Health
  • Health-Oriented Behaviors
پناهی، مهدی. (1395). لطفاً اشتباه برداشت نکنید. نشریه رصد، ویژه‌نامه تحلیلی نظام سلامت مشهد، 31.
پور‌مقیم، سید‌جواد. (1376). اقتصاد بخش عمومی. تهران: نی، چاپ پنجم.
ترکمندی، شیرین. (1391). رابطه برنامه‌های سلامت‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران و رفتارهای بهداشتی از دیدگاه مخاطبان تهرانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات، دانشگاه صداوسیمای تهران.
خانیکی، هادی. (1393). ارتباطات سلامت؛ زمینه‌ها و دورنمای آن در توسعه. بازیابی شده از: پایگاه اطلاع‌رسانی هادی خانیکی، 5/8/ 1395.
دواس، دی،ای. (1385). پیمایش در تحقیقات اجتماعی (ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نی، چاپ هفتم.
ربر، آرتور. (1390). فرهنگ توصیفی روان‌شناسی (ترجمه یوسف کریمی و همکاران). تهران: رشد.
شمسی، لقمان. (1389). مطالعه سبک‌­های زندگی سلامت­محور در شهرستان بوکان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
قاسمی، وحید؛ ربانی، رسول؛ ربانی خوراسگانی، علی و علیزاده اقدم، محمدباقر. (1387). تعیین‌کننده‌های ساختاری و سرمایه­‌ای سبک زندگی سلامت­‌محور. فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، 16 (63).
کیا، علی‌اصغر و حسین‌پور، جعفر. (1391). نقش رسانه­‌ها در توسعه سلامت و رفاه اجتماعی. فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، 1 (2).
محسنی، منوچهر. (1388). جامعه­‌شناسی پزشکی. تهران: طهوری، چاپ نهم.
میرزایی، محمد و کرد زنگنه، جعفر. (1389). تفاوت­‌های جنسی و سنی سبک زندگی سلامت­‌محور در شهر تهران. دوفصلنامه نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 5 (10).
Cokerham, C. W. (2013). Medical Socioligy on the Move; New Direction in Theory, Springer Dordrecht Heidelberg, New York, London.
Cokerham, C. & Ritchey, F. (1997). Dictionary of Medical Sociology, Greenwood Press, London. https://www.reference.com/health/social-health-43ba6d0e7cdb4209.
Nandy, B. R. & Nandy, S. (1997). Health ٍEducation by Virtue of its Mission is Certered Around mass Media and Communication  Implications for Professional preparation. Jounrnal of health Education, Vol. 28.
Suruchi, S.; Shefner-Rogers, C. L. & Manisha, S. (2006). The Impact of a Mass Media Campaign on HIV/AIDS Knowledge and Behavior Change in North India: Results from a Longitudinal Study. Asian Journal of Communication, Vol. 16, No. 3.
World Health Organization Publication. (1991). The Spiritual Dimension, Issue. 9290211407. Chapter 4.
World Health Organization Publication. (2000). Primary Prevention of Substance abuse. A work book for project Operator.