نوع مقاله : آینده پژوهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت رسانه، استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

کارکرد اطلاع‌رسانی و تولید، توزیع و انتشار خبر اهمیت بالایی در وضعیت فعلی و آینده صداوسیما دارد. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرهای 24 خبره در خصوص پیشران­‌ها و روندهای مؤثر بر خبر صداوسیما در 5 سال آینده (1402-1397) احصا شد که شامل 3 پیشران تغییرات ماهیت مخاطب، تغییرات فناوری و تغییرات محتوای خبری است و 30 روند را  در بر‌می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که امکان ذائقه‌سنجی خبری مخاطب با شیوه‌های نوین، محدود نبودن مخاطب به اخبار رسانه­‌های سنتی و تعامل گسترده کاربران با بخش­‌های خبری، مهم‌ترین عدم قطعیت‌های کلیدی مؤثر بر آینده خبر در حوزه تغییرات ماهیت مخاطب هستند. مهم‌ترین عدم قطعیت‌های کلیدی حوزه فناوری خبر نیز شامل ضریب نفوذ بالای گوشی‌های هوشمند، سهولت تکثیر گسترده صوت و تصویر آنالوگ و دیجیتال و روند خبرنگار به‌عنوان واسط و تسهیل­‌گر و نه دروازه‌بان خبری می‌شود. در حوزه محتوای خبری نیز می‌توان از انتشار خبر و سپس صحه گذاشتن بر آن، توجه به فراخبر (تحلیل و تفسیر) در رسانه‌های سنتی به دلیل رونق گرفتن خبرهای کوتاه و ساندویجی و تأثیرگذاری اخبار پربازدید و پر کلیک بر دروازه‌بانی خبر به‌عنوان مهم‌ترین عدم قطعیت‌های کلیدی نام برد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Hadi Alborzi 1
  • Akbar Nasrollhi 2

1 Media Management

2 Assistant prof. in Media Management, Islamic Azad Uni.

چکیده [English]

The function of producing, publishing, and distributing news and informing is very important for IRIB recent and in the future. This research analized 24 expert opinions about the effective trends and drivers on newsroom in the next 5 years (2018 to 2023), encompasses 3 drivers: changes in audience, changes in technology, and changes in news content, and 30 trends, by delphi method in three stages. The results showed that the possibility of measuring the news taste of the audience using new methods, no limiting audience to traditional media news, and the widespread interaction of users with news sections are the most important uncertainties affecting the future of news in the context of audience changes. The most important uncertainties in the field of news technology include the high penetration of smartphones, ease of reproduction of analogue and digital audio/videos in the larg scale, and the reporter's procedure as a mediator and facilitator rather than news gatekeeper. Also, in the field of news content, news dissemination and then approve it, to pay attention to the extraction (analysis and interpretation) in the traditional media due to the prosperity of short and capsulate news, and the impact of most click and visited news on the goatekeeping, can be the most important uncertainties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB News
  • Uncertainty
  • Trend
  • News Audience
  • Future Studies
  • News Technology
آینده‌پژوهی ایران. (1395). آینده‌بان. بازیابی شده از: http://s7.picofile.com/file/8253621218/Ayandeban_Iran1395.pdf.html
احمدی، نسیبه. (1388). معرفی و نقد روش دلفی. کتاب ماه علوم اجتماعی، 22،صص 108-100.
اسلیوان، تام. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (ترجمه میرحسین رییس‌زاده). تهران: فصل نو.
اسلاتر، ریچارد و همکاران. (1386). نواندیشی برای هزاره نوین: مفاهیم روش‌ها و ایده‌های آینده‌پژوهی (ترجمه وحید وحیدی‌مطلق و عقیل ملکی‌فر). تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
الوندی، پدرام. (1388). روزنامه‌نگاری شهروندی. تهران: انتشارات همشهری، چاپ اول.
بصیریان جهرمی، حسین. (1392). رسانه‌های اجتماعی، ابعاد و ظرفیت‌ها. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها. تهران، چاپ اول.
خلج، محمد. (1392). روش­های آینده‌پژوهی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
روشندل اربطانی، طاهر. (1394). سیاستگذاری رسانه‌ای. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
صلواتیان، سیاوش و مسعودی، سارا. (1395).شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 17 (34).
گلن، سی و گوردون، تئودورجی. (1393). دلفی روشی نظام‌مند برای تضارب آرا در مورد آینده (ترجمه مرضیه فخرایی و مرضیه کیقبادی). هنر نهم، 2 (1).
گوردون، آدام. (1390). فهم آینده، بازشناسی روندهای مؤثر بر تصمیم‌گیری بهتر (ترجمه طیبه واعظی). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ملکی‌فر، عقیل. (1393). الفبای آینده‌پژوهی. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشارات کرانه علم، چاپ دوم.
هاشمیان اصفهانی، مسعود. (1389). آینده‌نگاری علم و فناوری، آینده‌نگاری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم وفناوری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
Alejandro, J. (2010). Journalism in the Age of Socaik Media. Reuters Institute Fellowship Paper. University of Oxford.
Arendshorst, H. (2008). Media in View) Strategies in Digital Worlds), Policy & Portfolio Sector Research ABN AMRO Bank N.V.
Boczkowski, P. J.&  Mtchelstein, E. (2013).The News Gap: When the Information Preferences of the Media and Public Diverge. Mit Press, London.
Deuze, M. (2007). Convergence Culture in the Creative Industries. International Journal of Cultural Studies, Vol. 10, No. 2.
Dimmick, j.; kline, S.& Stanford, l. (2000).The Gratification niches of Personal E-mail and the Telephone: Competition,Displacement and Complementarity. Communication Research, Vol. 27, No. 2.
Helmer, O. (1994). The Delphi Method: Techniques and Applications. London: Addison-wesley.
Kasem, D. A.; Van, M.J.F. & Wannet, D. K.C.M.E. (2015). Scenarios for the Future of Journalism, the Dutch Journalism Fund Scenarios on the Future of Journalism Amsterdam.
Kung, L. (2015). Innovators in Digital News, Oxford, London.
Sagan, P.& . Lighton, T. (2010). The Internet and the Future of News, Mit Press.
Mitchell, A. (2016). Younger Adults More Likely than their Elders to Prefer Reading News, Online, Pew Research Center: http://www. pewresearch.org/fact-tank/2016/10/06/younger-adults-more-likely-than-their-elders-to-prefer-reading-news.
Livingstone, S. (2003). The Changing Nature of Audiences: From the Mass Audience to the Interactive Media User. a Companion to Media Studies.
Newman, N.; Fletcher, R.; Kalogeropoulos, A.; Levy, D. A. L. & Nielsen, R. K. (2016). Reuters Institute Digital News Report 2017, Reuters Institute.