نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

4 دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نیروهای پیشران موجود در محیط که نحوه برهم‌کنش عوامل تأثیرگذار در هر پدیده‌ای را تعیین می‌کنند، نقش مهمی در شکل دادن به آینده دارند. هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت آینده رسانه‌های دیجیتال بوده است. بـه همین منظور، در گام نخست، برای فهم تغییراتی که در حوزه رسانه‌های دیجیتال در حال رخ دادن است، از تکنیک پویش محیطی استفاده شد و فهرستی از 12 نیروی مؤثر بر حوزه رسانه‌های دیجیتال؛ مشتمل بر دنیای مجازی، دنیای هوشمند، پاسخگویی آنلاین به نیازها، فناوری‌های سیار، ابزارهای پیشرو، امنیت اطلاعات، فناوری فلش، کلان داده، تغییرات قیمت فناوری، میزان نفوذ اینترنت، فناوری‌های سبز و سایر علوم احصا شد. در گام دوم، روش تحلیل اثر متقابل و الگوریتم پیج رنک برای شناسایی میزان تأثیر این پیشران‌ها مورد استفاده قرار گرفت و برای این منظور، پیشران‌های کلیدی در اختیار 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرائی قرار داده شد تا نظر آنان پیرامون تأثیر هر پیشران بر سایر پیشران‌ها احصا شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه پیشران فناوری‌های سیار (میزان تأثیر 10/7 درصد)، تغییرات قیمت تکنولوژی (میزان تأثیر 9/6 درصد) و میزان نفوذ اینترنت (میزان تأثیر 9/5 درصد) به ترتیب، سه پیشران مؤثر حوزه رسانه‌های دیجیتال هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Driver Forces Affecting the Future Status of Digital Media with A Technological Approach

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Nayyeri 1
  • Marjan Saffari 2
  • Sara Abossedgh 3
  • Ali Shayan 4

1 Assistant Prof. In Media Management, Tarbiat Modares Uni.

2 Assistant Prof. In Sport Management, Tarbiat Modares Uni.

3 Industrial Engineering

4 Assistant Prof. In Science and Technology Policy Making, Tarbiat Modares Uni.

چکیده [English]

The driver forces in environment that determine how interacting factors affect each phenomenon, have an important role in shaping the future. The aim of this paper was Identification and ranking of driver forces affecting the future status of digital media. To this end, in the first step, the environmental scanning technique was used to understand the changes taking place in the digital media field. A list of 12 effective forces on the digital media field was prapered: Virtual world, smart world, online responsiveness to needs, mobile technologies, driver’s tools, information security, flash technology, big data, technology price changes, Internet penetration, green technologies and other sciences. In the second step, the interaction analysis method and Page Rank algorithm were used to determine the effect of these drivers’ effects. For this purpose, key drivers were given to fourteen academic and executive experts in order to assess their impact on each other. The findings showed that mobile technologies (with impact of 10.7%), technological price changes (with impact of 9.6%) and Internet penetration (with impact of 9.5%) are three effective drivers on digital media, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Media
  • Driver Forces
  • Environmental Scanning
  • Cross-Impact Analysis
  • Page Rank Algorithm
اسمعیلیان، ملیحه. (1395). بررسی راهبردهای تنظیمی متناسب با آینده‌های بدیل رسانه‌های صوتی ـ تصویری. پایان‌نامه منتشرنشده، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
البرزی‌دعوتی، هادی و نصراللهی، اکبر. (1397). تحلیل روندها و پیشران‌های مؤثر بر خبر صداوسیما در 5 سال آینده، پژوهش‌های ارتباطی، 25(94)، صص 127-103.
بابائی، محمود. (1392). رسانه‌های دیجیتال: مشارکت‌پذیری و فناوری محوری. گفتمان علم و فناوری، 1(2)، صص 107-98.
تولایی، روح‌الله. (1393). آینده‌پژوهی روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی. مطالعات راهبردی جهانی شدن، 5(17)، صص 123-93.
حجازی، علیرضا. (1389). آینده فناوری اطلاعات. انجمن آینده‌نگری ایران، 4، صص 10-3.
حسن‌نژاد کاشانی، بهزاد و نصراللهی کاسمانی، اکبر. (1396). شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاست‌گذاری عمومی فضای مجازی. پژوهش‌های ارتباطی، 24(4)، صص 53-27.
رعنایی، طاهره. (1396). وضعیت ارتباطات داخلی کشور تا پایان خرداد 1396. تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
سلیمانی‌پور، محمدمهدی؛ سلطانی‌نژاد، حامد و پورمطهر، مهدی. (1396). بررسی فقهی پول مجازی. تحقیقات مالی اسلامی، 6(2)، صص 192-167.
شریفی، مهدی و جواهری، جواد. (1394). تدوین استراتژی برای رسانه‌های دیجیتال در کشور با هدف تأثیرگذاری دینی و فرهنگی بر قشر دانشجو. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(2)، صص 182-163.
شماعی، علی؛ نادری‌منش، محسن و قدیری، روح‌الله. (1394). آینده‌نگاری فناوری اطلاعات در ایران ۱۴۰۴. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چاپ دوم.
عزیز محمدلو، حمید و محمدنژاد مدردی، سپیده. (1395). تأثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تأکید بر انتخاب فناوری سبز (مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی). رشد فناوری، 13(49)، صص 48-41.
علی، مینا؛ نادری‌منش، محسن و ناظمی، امیر. (1394). آینده‌نگاری فناوری ارتباطات در ایران ۱۴۰۴. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چاپ دوم.
علی‌عسکری، عبدالعلی؛ صلواتیان، سیاوش و البرزی‌دعوتی، هادی. (1393). تدوین آینده‌های محتمل و مطلوب رسانه ملی در فضای اینترنت. پژوهش‌های ارتباطی، 21(77)، صص 96-69.
عمرانی، مهدی؛ بهرامی، محسن و شفیعی، مسعود. (1394). آینده‌نگاری توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در فضای مجازی با تأکید بر روش سناریو. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 6(1)، صص 147-133.
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (1392). نشر دیجیتال، تعاریف و ضوابط. تهران: کلام خاموش.
مظاهری، محمدمهدی و کافی، مجید. (1396). آینده‌شناسی دولت و رسانه. رسانه، 28(3)، صص 41-25.
موسویان، سیدمرتضی. (1390). طراحی فضای سناریوی شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با جنگ نرم. مطالعات قدرت نرم، 1(1)، صص 185-161.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال. (1395). رسانه دیجیتال چیست؟. بازیابی شده از: http://www.saramad.farhang.gov.ir/fa/intro/whatdm
Aazam, M.; Huh, E. N. & St Hilaire, M. (2018). Towards Media Inter-cloud Standardization Evaluating Impact of Cloud Storage Heterogeneity. Journal of Grid Computing, Vol. 16, No. 3, Pp. 425-443.
Ahmadvand, A. & et al. (2018). Novel Augmented Reality Solution for Improving Health Literacy around Antihypertensives in People Living With Type 2 Diabetes Mellitus: Protocol of a Technology Evaluation Study. BMJ open, Vol. 8, No. 4, Pp. 1-6.
Armbrecht, A. (2015). Which are the Social Media Platforms of The Future? Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2015/12/which-are-the-social-media-platforms-of-the-future
Atzori, L.; Iera, A.; Morabito, G. & Nitti, M. (2012). The Social Internet of Things (Siot)–When Social Networks Meet the Internet of Things: Concept, Architecture and Network Characterization. Computer Networks, Vol. 56, No. 16, Pp. 3594-3608.
Azuma, R.; Baillot Y.; Behringer, R.; Feiner, S.; Julier, S. & MacIntyre, B. (2001). Recent Advances in Augmented Reality. IEEE Computer Graphics and Applications,Vol. 2, No. 6, Pp. 34-47.
Berners, T.; Hendler, J. & Ora, L. (2001). The Semantic Web. Scientific American, Vol. 284, No. 5, Pp. 34-43.
Bornholt, J.; Lopez, R.; Carmean, D. M.; Ceze, L.; Seelig, G. & Strauss, K. (2016). A DNA-based Archival Storage System. ASPLOS 2016, Pp. 637–649.
Castagna, R. (2016). Peek Into the Future of Data Storage in 2016. Retrieved from, http://www.searchstorage.techtarget.com/opinion/Peek-into-the-future-of-data-storage-in-2016
Castiglione, A.; Colace, F.; Moscato, V. & Palmieria, F. (2018). CHIS: A big data Infrastructure to Manage Digital Cultural Items. Future Generation Computer Systems, Vol. 86, Pp.1134-1145.
Chen, J. P. & Smith, J. P. (2011). Digital Media in the 2008 Canadian Election. Journal of Information Technology & Politics, Vol. 8, No. 4, Pp. 399-417.
Cossiavelou, V. & Bantimaroudis, P. (2009). Revisiting the Gatekeeping Model: Gatekeeping Factors In European Wireless Media Markets. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking, Vol. 1, No. 4, Pp. 37-53.
Di Iorio, A. & Rossi, D. (2018). Capturing and Managing Knowledge Using Social Software and Semantic Web Technologies. Information Sciences, Vol. 432, Pp. 1-21.
Dixit, A.; Whipple, T. W.; Zinkhan, G. M. & Gailey, E. (2008). A Taxonomy of Information Technology-Enhanced Pricing Strategies. Journal of Business Research, Vol. 61, Pp. 275-283.
Fiona Suwana, L. (2017). Empowering Indonesian Women through Building Digital Media Literacy. Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol. 38, No. 3, Pp. 212-217.
Gartner IT Glossary. (2018). Big Data. Retrieved from; http://www.gartner.com/it-glossary/big-data
Gavigan, J. P.; Scapolo, F.; Keenan, M.; Miles, I.; Farhi, F.; Lecoq, D.; Capriati, M. & Di Bartolomeo, T. (2001). A Practical Guide to Regional Foresight. Foresight for Regional Development Network.
Howard, P. N. & Hussain, M. M. (2011). The Role of Digital Media. Journal of Democracy, Vol. 22, No. 3, Pp. 35-48.
International Telecommunication Union. (2005). ITU Internet Reports: The Internet of Things. Geneva.
Internet World Stats. (2018). Middle East Internet Users, Population and Facebook Statistics 2018. Retrieved from, https://www.internetworldstats.com/stats5.htm
Ismaniza, I.; Roslan, J. & Noor Hidayah, A. (2017). Green Technology Concept and Implementation: A Brief Review of Current Development. Advanced Science
Letters, Vol. 23, No. 9, Pp. 8558-8561.
Izdebski, L. & et al. (2013).The Future of Media Dark ages or Wonderland.Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).
Jimenez, M. & et al. (2019). Towards a Big Data Framework for Analyzing Social Media Content. International Journal of Information Management, Vol. 44, Pp.1-12.
Kang, Y.; Zhang, X.; Shao, Z.; Chen, R. & Wang, Y. (2018). A reliability Enhanced Video Storage Architecture in Hybrid SLC/MLC NAND flash Memory. Journal of Systems Architecture, Vol. 88, Pp. 33-42.
Lahav, T. (2014). Public Relations Activity in the New Media in Israel 2012: Changing Relationships. Public Relations Review, Vol. 40, No. 1, Pp. 25-32.
Lo, S. C.; Yu, T. H. & Tseng, C. C. (2014). A Remote Control and Media-Sharing System Using Smart Devices. Journal of Systems Architecture, Vol. 60, No. 8, Pp. 671-683.
Matchett, M. (2016). What is the Future of Data Storage in 2016? Retrieved from, http://www.searchstorage.techtarget.com/opinion/Whats-the-future-of-data-storage-in 2016
Moussallem, D.; Wauer, M. & Ngomo, A. C. N. (2018). Machine Translation Using Semantic Web Technologies: A Survey. Journal of Web Semantics, Vol. 51, Pp. 1-19.
Natterer, F. D.; Yang, K.; Paul, W.; Willke, Ph.; Choi, T.; Greber, Th.; Heinrich, A. J. & Lutz, Ch. P. (2017). Reading and Writing Single-Atom Magnets. Nature, Vol. 543, No. 7644, Pp. 226–228.
Panetta, K. (2018). 5 Trends Emerge in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, Retrieved from, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018
Park, J.; Choi, J.; Kim, H. & Kwon, H. (2018). The Influence of Media Type and Length of Time Delay on User Attitude: Effects of Product-Focused Virtual Reality. Computers in Human Behavior. (in Press).
Re, M. (2016). The Future of Data Storage: 2016 and Beyond. Retrieved from, http://www.itproportal.com/2016/05/24/the-future-of-data-storage-2016-and-beyond
Rheingans, F.; Cikit, B. & Ernst, C. H. (2016). The Potential Influence of Privacy Risk on Activity Tracker Usage: A Study. In C. H. Ernst (Ed). The Drivers of Wearable Device Usage: Practice and Perspectives (Pp. 25-36), Springer.
Rose, J.  & Arthofer, F. (2016). The Future of Television: Where the US Industry Is Heading. Retrieved from, https://www.bcg.com/publications/2016/media-entertainment-technology-digital-future-television-where-us-industry-is-heading.aspx
Rosoff, M. (2015). Every Type of Tech Product Has Gotten Cheaper over the Last Two Decades, Except for one, Retrived from, https://www.businessinsider.com/historical-price-trends-for-tech-products-2015-10
Rousseau, C. & Saint-Aubin, Y. (2008). Mathematics and Technology. Translated By Chris Hamilton, New York: Springer.
Sbihi, B. (2009). Towards a new vision of web 2.0. Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Science and Telecommunication, Vol. 23, No. 6, Pp. 36-46.
Seidel, R. J. & Chatelier P. R. (1997). An Overview of Virtual Reality/Virtual Environments for Education and Training. In R. J. Seidel & P. R. Chatelier (Eds.). Virtual Reality, Training's Future: Perspectives on Virtual Reality and Related Emerging Technologies (Pp. 1-6), New York: Springer Science+Business Media.
Singer, J. & Gott, J. (2018). Rethinking Green: IT-Enabled Sustainable Products and Services. Retrived from, https://www.atkearney.com/communications-media technology/article?/a/rethinking-green-it-enabled-sustainable-products-and services
Statista. (2018). Number of Social Network users Worldwide from 2010 to 2021. Retrived from, https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users
Tan, Ch. B.; Hijazi, M. H. A.; Lim, Y. & Gani, A. (2018). A Survey on Proof of Retrievability for Cloud data Integrity and Availability: Cloud Storage State-of-the-art, Issues, Solutions and Future Trends. Journal of Network and Computer Applications, Vol. 110, Pp. 75-86.
Teece, D. J. (2018). Profiting from Innovation in the Digital Economy: Enabling Technologies, Standards, and Licensing Models in the Wireless World. Research Policy, Vol. 47, No. 8, Pp. 1367-1387.
Van Der Heijden, K. (1996). Scenarios: The art of Strategic Conversation. Wiley.
Walls, A. (2016). The Future of Data Storage: Flash and Hybrid Cloud. Retrived from, http://www.networkcomputing.com/storage/future-data-storage-flash-and-hybrid-cloud/396697859