نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای رادیو، تلویزیون و سینما، دانشگاه استانبول ترکیه

چکیده

فعالیت‌های هسته‌­ای ایران ازجمله موضوعاتی است که طی دهه اخیر، در صدر اخبار رسانه­‌ها، به‌ویژه شبکه‌های امریکا انعکاس می­‌یابد. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به نحوه بازنمایی سی­‌ان‌­ان و ان­‌بی­‌سی از مذاکرات هسته‌­ای ایران و 1+5 در وین، با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بوده است. جامعه آماری 52 خبر و حجم نمونه 12 خبر سی‌­ان­‌ا‌‌ن و ان‌­بی­‌سی را طی تیرماه 1395 در برمی‌گیرد. بررسی­‌ها نشان می­‌دهد که این شبکه‌­ها، با برجسته کردن نقش امریکا به‌عنوان ناجی دنیا و ارائه چهره‌­ای منفی از ایران در چارچوب دستیابی به بمب اتمی، دخالت در منطقه و حمایت از تروریسم، سعی در ایجاد ایران هراسی دارند. سی‌­ان­‌ا‌ن از تفاهم با امریکا، ایران را به توافق اجباری متهم می­‌کند اما ان­‌بی­‌سی توافق را عامل قدرتمند شدن ایران و خطری برای امنیت اسراییل و عربستان می­‌داند و مدعی است که توافق هسته‌ای می­‌تواند صلح جهانی را به خطر بیندازد و خاورمیانه را با بدترین تنش­‌ها مواجه سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Iran in the United States Television News; Critical discourse analysis of CNN and NBC about nuclear dealing between Iran and 5+1

نویسنده [English]

  • Mohammadbagher Sepehri

Radio, TV & Cinema, Istanbul Uni.

چکیده [English]

Iran's nuclear activities have been highlighted in the media news over the past decade, especially in the US TV channels. The purpose of this study was how CNN and NBC News represents Iran's Nuclear negotiations with Iran and P5+1 in Vienna, using Fairclough critical discourse analysis at three levels of description, interpretation and explanation. The statistical population included 52 news of CNN and NBC channels from which 12 news released in July 1395 were selected as a sample. The findings showed that these channels by representing the US as savior of the world and a negative image of Iran because of achieving atomic bombs, interfering in the region, and supporting terrorism, tried to make Iran fearful. CNN accused Iran of compulsory concurrence, but NBC represented the concurrence as a powerful factor for Iran and a threat to the security of Israel and Saudi Arabia and struggled that nuclear deal could endanger world peace and put the Middle East at the worst tensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Negotiations
  • Iran and P5+1
  • Vienna Agreement
  • Iran fearful
  • Terrorism
پیرنجم‌الدین، حسین. (1389). گفتمان شرق‌شناسانه در بازنمایی­‌های رسانه‌ای غرب از ایران. تحقیقات فرهنگی، 3(2).
شرف­‌الدین، سیدحسین و کوهی، احمد. (1395). تطورات اصل عینیت­‌گرایی و بی‌طرفی در اخلاق حرفه‌­ای رسانه­‌ها. دین و سیاست فرهنگی، 3(2).
فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل گفتمان انتقادی (گروه مترجمان). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای.
فرقانی، محمدمهدی و احمدی، علی. (1390). تصویرسازی فعالیت­‌های هسته­‌ای جمهوری اسلامی ایران در شبکه­‌های تلویزیونی بین‌المللی. پژوهش‌های ارتباطی، 18(30).
قندهاری، سمیه. (1397). اسلام هراسی چیست و چه تبعاتی دارد؟ سایت ستاره، بازیابی شده از: http://WWW.setare.com/fa/news/9878
متقی، ابراهیم و بالازاده، محمد. (1392). تأثیر دیپلماسی عمومی امریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت و پژوهش‌های دفاعی (دافوس)، 12(73).
محمدی­‌فومنی، حسین. (1393). جهان درگیر اسلام‌ هراسی غربی و شیعه ‌‌هراسی شرقی. سایت شفقنا، بازیابی شده از: http://www.shafaqna.com/persian/services/islam-world/item/75116
مرکز مطالعات خلیج‌فارس. (1389). اعراب حاشیه خلیج‌فارس و خرید تسلیحات. بازیابی شده از:
http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=739
مورگنتا، هانس. (1393). سیاست میان ملت‌ها (ترجمه حمیرا مشیرزاده). تهران: وزارت خارجه، چاپ پنجم.
مهدی‌­زاده، سیدمحمد. (1384). بازنمایی ایران در مطبوعات غرب؛ تحلیل انتقادی گفتمان نیویورک‌تایمز، گاردین، لوموند و دی‌ولت. پایان‌نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
مهدی­‌زاده، سیدمحمد. (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نقیب­‌السادات، سیدرضا (1388). زبان‌­شناسی و کاربرد آن در اخبار. کتاب ماه علوم اجتماعی، 24.
ولچ، دیوید. (1369). تبلیغات و سینمای آلمان نازی (ترجمه حسن افشار). تهران: مرکز.
هال، استوارت. (1384). بومی و جهانی، جهانی شدن و قومیت (ترجمه بهزاد برکت). ارغنون، 24.
 Bayındır, Ö. (2007). Representation of Kurd in Hurriyet and Cumhuriyet Newspapers, PhD Thesis, Ortadogu Un. Sociology Fac.
Ekshi, H. &  Chelik, H. (2011). Discours Analysis, Eğitim Bilimleri, Turkey, Marmara University, No. 27.
Fairclough, N. (1996). Discourse and Social Change, London: Polity Press.
Feffer, J. (2017). Our Suicide Bombers: Thoughts on Western Jihad, HuffingtonpostSite,https://www.huffingtonpost.com/john-feffer/our-suicide-bombers-thoug_b_253147.html
Fowler, R. (1993). Language in the News, Discourse & Ideology in the Press UK, London: Rutledge.
Gilboa, E. (2011). Diplomacy in the Media age, Diplomacy and Statecraft Journal, London: Routledge, No. 12. P. 2.
Hodenberg, C. (2017). Media and Society: the Role of Television, FBK institute.
Nachmias, D. & Nachmias, C. (2002). Research Methods in the Social Sciences, 8th Edition, New York St. Martin's Press.
Presl, N. (2014). Orientalisme, Paris: Atrabile Editions.
Shaheen, J. (2003). Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, London: Sage.
Stafford, G. (2003). The Media Student's Book, Routledge, Branston press.
Van Dijk, T.A. (1995). Discourse analysis as Ideology analysis, Christina Schaffner & Anital, Wenden (ends). Language & PeaceDartmouth: Alders hot.
Yasin, C. (2012). The Effect of News Discourse on Internet Contents, PhD Thesis, Ankara University, Communication Faculty.
Young, S. M. (2014). The Role of Global Media in Public Diplomacy, Chinadaily, Site, http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/11/content_17230295.htm