نوع مقاله : شبکه اجتماعی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-دانشکده مدیریت- گروه مدیریت رسانه‌ای

2 دکترای ارتباطات و مدیریت، استاد دانشگاه تهران

3 دکترای مردم‌شناسی، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما

4 دکترای ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 حمایت از رسانه‌های اجتماعی بومی در برابر رسانه‌های اجتماعی خارجی و در کنار آن، مسدودسازی رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی، دو راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با رسانه‌های اجتماعی هستند؛ راهبردهایی که موفقیت در هر دو آنها، جای تردید دارد. مقاله حاضر که با روش پژوهش زمینه‌ای یا گرندد تئوری و با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و برگزاری جلسات گروه کانونی به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده، در طی مرحله کدگذاری انجام شده است، ضمن احصای موانع رقابت رسانه‌های اجتماعی بومی با مشابه خارجی، پیشنهاد‌هایی را برای رقابت‌پذیر شدن رسانه‌های اجتماعی بومی ارائه کرده است. از نگاه کاربران، مالکان رسانه‌های اجتماعی بومی و سیاستگذران، دلایلی متعدد، ازجمله، نوع مقررات‌گذاری و شرایط خاص برای درآمدزایی، همچنین پذیرفته نشدن تنوع نظام‌های ارزشی کاربران باعث شده است که رسانه‌های اجتماعی خارجی با برخورداری از برخی مزایای نسبی مانند اندازه شبکه و جذب سرمایه اجتماعی، کاربران بیشتری را جذب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Barriers to Local Social Media Competition with International Social Media

نویسندگان [English]

  • Seyyed mohammad Reza Asnafi 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Abdollah Givian 3
  • Afsaneh Mozafari 4

1 Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Full Prof. in Communication and Management, Tehran Uni.

3 Assistant prof. in Anthropology, IRIB Uni.

4 Assistant Prof. in Communication, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Supporting local social media against foreigns’ along with blocking international social media are two main strategies of Islamic Republic of Iran in dealing with social media, which success in both of these strategies is questionable. This article is conducted based on ground research method or grounded theory, using focus group and content analysis of the interview to collect data. The research provided some suggestions for local social media to compete, besides identifying involved barriers. From the users’ perspective, local social media owners and policy-makers consider some reasons, including the regulation and special conditions for income generation as well as the lack of ethic diversity, of why foreign social media attract more users having some superiories such as network size and social capital attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Social Media
  • Competition
  • Local Social Media
آذری جهرمی، محمدجواد. (1396). برنامه تیتر شبکه خبر. مورخ 25/4/1396.
آذری جهرمی، محمدجواد. (1397). آمار وزیر ارتباطات از سرنوشت تلگرام پس از فیلترینگ. روزنامه شهروند، مورخ 19/2/1397 بازیابی شده در تاریخ 30/4/1397 ساعت 18:00.
امانی کلاریجانی، امرالله. (1391). تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی(سرمایه اجتماعی شبکه). پایان‌نامه دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
انتظاری، محمدحسن. (1395). چند درصد از پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است؟. خبرگزاری مهر، مورخ/5/211395، بازیابی شده در تاریخ 23/5/1395 ساعت 10:00.
باستانی، سوسن و صالحی هیکویی، مریم. (1385). سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‌های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران. نامه علوم اجتماعی، 30، 95 – 63.
بصیریان جهرمی، حسین. (1392). رسانه‌های اجتماعی: ابعاد و ظرفیت‌ها. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
بصیریان جهرمی، حسین؛ خانیکی، هادی و ذکایی، محمد سعید. (1392). رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌‌های رسانه‌ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس‌بوک در مواجهه با رسانه ملی. پژوهش‌های ارتباطی، (75)20، 80-59.
بصیریان جهرمی، حسین و خانیکی، هادی. (1393). سیاستگذاری ایرانی و سیاستگذاری رسانه‌های اجتماعی: چالش‌ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 21 (46)، 70-25.
شرکت بیان. (1393). دفاع واحد حقوقی شرکت بیان از حریم خصوصی کاربران. 17/2/1393 بازیابی شده در مورخ 3/4/1396 ساعت 16:30.
تقی‌پور، رضا. (1395). 40 درصد پهنای باند بین‌الملل ایران روی تلگرام. روزنامه فناوران (11/3/1395)، 2.
توسلی، غلامعباس و امانی کلاریجانی، امرالله. (1391). سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی شبکه). مدیریت فرهنگی، 6، 70-55.
حسن‌نژاد کاشانی، بهزاد و نصر‌الهی کاسمانی، اکبر. (1396). شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی. پژوهش‌های ارتباطی، 24 (4)، 53-27.
خبرگزاری مهر. (1395). کاهش قیمت اینترنت برای سرویس‌های داخلی. (19/3/1395)، بازیابی شده: تاریخ 16/3/1396 ساعت 14:35.
خبرگزاری فارس. (1393). شبکه اجتماعی ‌ایرانی فیس‌نما هک شد/ اطلاعات ۲ میلیون کاربر ایرانی به سرقت رفت. مورخ 10/10/1393 مشاهده در مورخ 3/4/1396 ساعت 9:15.
شکر‌خواه، یونس. (1392). سخنرانی در همایش روز رسانه اجتماعی. منتشرشده در مورخ 9/4/1392،همشهری آنلاین، بازیابی شده:10/5/1396 ساعت 17:10.
عبدالهیان، حمید و کرمانی، حسین. (1392). سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک. تحقیقات فرهنگی ایران، 6(3)، 26-1.
لوی، امی ون. (1395). مدیریت رسانه‌های اجتماعی (ترجمه طاهر روشندل اربطانی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نصراللهی، صادق. (1392). الگوی سیاست های فرهنگی-ارتباطی حاکم بر تنظیم مقررات شیوه پالایش فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه دکترای دانشگاه امام صادق (ع) تهران.
نور‌محمدی، مرتضی و محمدی، رقیه. (1392). نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در انقلاب مصر. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 5 (14)، 162-139.
هیئت‌وزیران. (1389). آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.
یاسری طاها. (1396). چرا کاربران ایرانی از تلگرام مهاجرت نمی‌کنند؟. روزنامه همشهری، منتشر شده در مورخ 24/10/1396 مشاهده ‌شده در مورخ 30/4/1397 در ساعت 19:00.
Ereteo, G.; Gandon, F. & Buffa, M. (n.d). Semantic Social Network Analysis.
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59-68.
Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2012). Social Media: Back to the Roots and Back To the Future. Journal of Systems and Information Technology, 101-104.
Leavey, J. (2013). Social Media and Public Policy, what is the Evidence? Alliance for Useful Evidence, Visit: www.alliance4usefulevidence.org
Okazaki, S. & Taylor. (2014). Charles R.Social Media and International Advertising, Theoretical Challenges and Future Directions, Department of Finance & Marketing Research.
Safko, L. & Brake, D. K. (2009). The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success, Published simultaneously in Canada.
Sato, Y. (2013). Social Capital, Sociopedia.Isa, 10.
Vivian, N. & Sudweeks, F. (2003). Social Networks in Transnational and Virtual Communities, Informing Science, 1431-1437.
Williams, K. & Durrance, J. (2008). Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community Informatics. The Journal of Community Informatics, 4(3).