نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای آمار، استادیار پژوهشکده آمار

2 دکترای آمار، استادیار و هیئت‌علمی پژوهشکده آمار

چکیده

امروزه برنامه‌‌ریزان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، علاقه‌مند به دانستن نظرهای افراد درباره محصول ارائه‌ شده خود هستند تا از این طریق بتوانند در راه تأمین نیازهای استفاده‌کنندگان از کالاها و خدمات حرکت کنند و به بهبود موقعیت خود بپردازند. کسب نظر افراد درباره یک موضوع خاص، نظرسنجی نامیده می‌شود. نظرسنجی‌ها به‌طور معمول، از طریق شیوه‌های نمونه‌گیری نااحتمالاتی و بدون چارچوب انجام می‌شوند. مشکل استفاده از این روش آن است که نتایج به دست آمده، از دقت نمونه‌گیری‌های احتمالاتی برای تعمیم به کل جامعه برخوردار نیست و تنها توصیفی از نظر افرادی ارائه می­شود که در نمونه قرار گرفته‌اند. استفاده از فنون مختلف نمونه‌گیری می‌تواند به رفع این نقیصه کمک ‌کند. در مقاله حاضر، ضمن اشاره مختصر به روش‌های آمارگیری نمونه‌ای نااحتمالاتی و احتمالاتی، مزایای استفاده از روش‌های احتمالاتی در نظر‌سنجی‌ها برشمرده خواهد شد. همچنین مفهوم آمارگیری چرخشی و مزایای آن در مقایسه با سایر آمارگیری‌ها در طول زمان بیان می‌شود و پیشنهاد استفاده از آن در نظرسنجی‌ها مطرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introduction to Rotation Sampling and its use in Polling

نویسندگان [English]

  • Lida Kalhori Nadrabadi 1
  • Ashkan Shabak 2

1 Assistant prof. In Statistical Research and Training Center

2 Assistant prof. In Statistical Research and Training Center

چکیده [English]

Today, planners and providers of goods and services are interested in knowing people's opinions about their product, so that they can meet the needs of users of goods and services and improve their position. Getting people's opinion on a particular topic is called polling. Polling is usually conducted through non-probability sampling methods. The problem with this method is that lack of accuracy in the results as in probability sampling to generalize to the whole population. Using this method provides only a description of the individuals in the sample. Using different sampling techniques can help to fix this shortcoming. In this article, while briefly referring to non-probability and probability sampling methods, the advantages of using probability methods in polling will be outlined. Also, the concept of rotation sampling and its advantages over other sampling methods will be discussed and suggested for use in surveys.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistics
  • Polling
  • Rotation Sampling
توحیدی، مینا و نمازی‌راد، محمدرضا. (1388). برآورد واریانس در نمونه‌گیری چرخشی. تهران: پژوهشکده‌ آمار.
شباک، اشکان و کلهری ندرآبادی، لیدا. (1392). نظرسنجی و آمارگیری، مفاهیم و روش‌ها. تهران: پژوهشکده‌ آمار.
Bellhouse, D. R.) 1989.( Optimal Estimation of Linear Functions of Finite Population Means in Rotation Sampling. Journal of Statistical Planning and Inferences, 21, 69-74.
Brooker, R. G. & Schaefer, T. (2015). Methods of Measuring Public Opinion. Public Opinion in the 21st Century.
Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques, Third Edition. John Wiley and Sons, New York.
Firebaugh, G. )1997(. Analyzing Repeated Surveys. Publications, International Educational and Professional Publisher.
Jessen, R.J. (1942). Statistical Investigation of a Sample Survey for Obtaining Farm Facts, Iowa Agricultural Experiment Station Research Bulletin, 304, Ames, Iowa, U. S. A, 1-104.
Kish, L. (1995). Survey Sampling. Wiley, New York.
Narain, R.D. (1953). On the Recurrence Formula in Sampling on Successive Occasions. Journal of Agricultural Statistics, 5, 96-99.
Tikkiwal, B.D. (1950). Estimation by Successive Sampling, Paper presented at the 4th annual Meeting of Indian Society of Agricultural Statistics.
Tikkiwal, B.D. (1953). Optimum Allocation in Successive Sampling. Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics, 5, 100-102.
Tikkiwal, B.D. (1956). A Further Contribution to the Theory of Univariate Sampling on Successive Occasions. Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics, 10, 16-22.
Tikkiwal, B.D. (1958). Theory of Successive Two Stage Sampling. Annals of Mathematical Statistics, 29, 1291.
Tikkiwal, B.D. (1964). A Note on Two Stage Sampling on Successive Occasions, Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, 26, 97-100.
Yates, F. (1949). The Design of Rotation Experiments. Technical Communication, 46, 142-55.