نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

چکیده

امروزه معنای سواد از توانایی خواندن و نوشتن یا توانایی به‌کاربردن زبان برای خواندن، نوشتن، گوش‌دادن و سخن‌گفتن که تنها تأمین‌کننده سطحی‌ترین لایه ارتباط است، به فهم مفاهیم، انگاره‌ها و اندیشه‌ها تغییر یافته است و «باسواد» به فردی اطلاق می‌شود که توانایی شناخت، درک، تفسیر، ساخت، برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپ‌شده و نوشته ‌شده مربوط به زمینه‌های گوناگون را داراست. متعاقب این چرخش در مفهوم سواد، سواد آماری مهارتی بسیار مهم در برقراری ارتباط با داده‌ها و اطلاعات آماری است که امروزه به سرعت درحال رشد و گسترش است. همزمان با رشد روزافزون این مهارت پایه و متعاقب آن مطالبات عمومی و میل به مصرف آمارها و اطلاعات آماری برای ساختن یک زندگی بهتر، توجه به تأمین این نیاز نیز در خور اهمیت است. از‌این‌رو، پیمایش به‌عنوان تکنیکی برای گردآوری، تبدیل داده‌ها به اطلاعات و گزارش‌دهی صحیح آنها نیازمند فرهنگ عمومی است. به بیان روشن‌تر، سواد آماری در بستری از فرهنگ عمومی قابلیت رشد خواهد داشت که هم از سوی گروه­‌های مرتبط با پیمایش و گردآوری داده شامل «تولیدکنندگان»، «مصرف‌کنندگان» و «مشارکت‌کنندگان» و هم از حیث مراقبت در تبدیل و ارائه آنها، پاسدار و پشتیبان باشد. بر این اساس مقاله حاضرتلاش دارد چارچوبی در این زمینه ارائه دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Statistics Literacy and Public Culture of Surveying

نویسنده [English]

  • Ali Hatami

Faculty Member of Institute of Culture, Art and Architect affiliated to Academic Center for Education, Culture and Research

چکیده [English]

The concept of literacy today, has been transformed from the ability to read and write, or the ability to use language to read, write, listen and speak, which only provides the initial aspect of communication, to understand concepts, ideas and thoughts. A "literate" refers to a person who is capable of knowing, understanding, interpreting, constructing, communicating, and using printed and written material in a variety of contexts.  Statistics literacy is a very important skill in dealing with data and statistical information that is growing rapidly today. As this basic skill is developed, followed by public demands and the desire to use statistics and statistics to build a better life, it is important to pay attention to this need. As this basic skill is developed, and subsequently, the public demands and desire to use statistics and statistic information to build a better life, meeting this need is important.  Therefore, survey as a technique for collecting, converting data into accurate information and reporting requires a general culture. In other word, statistical literacy can grow in a context of public culture that is supported both by surveying and data gathering groups including 'producers', 'consumers' and 'participants', as well as by caring for their transformation and presentation. Accordingly, the present paper attempts to provide a framework in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistics Literacy
  • Public Culture
  • Statistical Culture
  • Surveying
اسعدی، محمود و محمودی، سارا. (1393). منطق آمار و کاربرد آن در توسعه سازمان‌های رسانه‌ای. مدیریت رسانه، 8.
ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا. (1382). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
پورقاسم میانجی، مهدی؛ عزیزآبادی، فاطمه  و اودرخانی، مهدیه. (1392). راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان. مطالعات مدیریت شهری، 5 (16).
جوادی، افشار؛ یاراحمدی، علی و حسانی، سمیه. (1393). ارزیابی سواد آماری مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14 (3).
ساعی، علی.(1387). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: سمت، چاپ دوم.
کریمی، یوسف. (1373). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: بعثت، چاپ اول.
عضدانلو، حمید. (1388). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی. تهران: نی، چاپ سوم.
ملک جعفریان، ملیحه و کرمی، راضیه. (1393). نگرش­‌سنجی فرهنگ و سواد آماری در صنعت آبفای شهری. چهارمین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو.
مهرآرا، امیر.(1373). زمینه روان‌شناسی اجتماعی. تهران: مهرداد.
Allport, G.W. (1935). Attitudes. In: Murchison, C., Ed., Handbook of Social Psychology, Clark University Press, Worcester, MA, 798-844.
Bawden, D. (2001). “Information and Digital literacies: a review of concepts”. Journal of Documentation, 57, 218-259.
Ben-Zvi, D. & Garfield, J. B. (2004). Statistical Literacy, Reasoning, and Thinking: Goals, Definitions, and Challenges. In D. Ben-Zvi & J. Garfield (Eds.), the Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking (pp. 3-15). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Gaise & et al. (2005). Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) College Report. The American Statistical Association (ASA). Retrieved December 4, 2012 from:
 http://www.amstat.org/education/gaise/GAISECollege.htm
Gal, I. (2004). Statistical literacy: Meanings, Components, Responsibilities. In D.
Lonsdale, M. & McCurry, D. (2004). Literacy in the New Millennium. Adelaide: NCVER.
McClure, C.R. (1994). “Network literacy: a Role for Libraries?” Information Technology and Libraries, 13. 2, 115-125.
Rumsey, D. J. (2002). Statistical Literacy as a Goal for Introductory Statistics Courses. Journal of Statistics Education, 10(3).
Savolainen, R. (2002). “Network Competence and Information Seeking on the Internet: from Definitions Towards a Social Cognitive Model”. Journal of Documentation, 58(2), 211-226.
Schield, M. (1999). Statistical literacy: Thinking Critically about Statistics. Paper presented at the Meeting of the Association of Public Data Users (ADPU) Retrieved from:
http://web.augsburg.edu/~schield/MiloPapers/984StatisticalLiteracy6.pdf
Schield, M .(2011). Statistical Literacy: A new Mission for Data Producers. Statistical Journal of the IAOS, 173–183.
Spitzer, K.; Eisenberg, M.B. & Lowe, C.A. (1998). Information Literacy: Essential skills for the Information Age. Syracuse University, New York, NY.
Wade, B. A. (2009). Statistical Literacy in Adult College Students. Doctor of Education the Pennsylvania State University.
Wallman, K. K. (1993). In Enhancing Statistical Literacy: Enriching Our Society. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 1-8.
Watson, J.M. & Kelly, BA. (2007). Sample, Random and Variation: The Vocabulary of Statistical Literacy. International Journal of Science and Mathematics Education, 6 (4), 741-767.