نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، پژوهشگر همکار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

سناریوپردازی فرایندی نظام‌مند و روشمند است که در فضاهای پیچیده و دارای عدم قطعیت، افراد و سازمان‌ها را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری توانمندتر می‌سازد. پژوهش حاضر، از این ‌روش و رویکرد، به‌منظور شناخت فضاهای پیش‌روی سیما در برنامه‌های سرگرم‌کننده استفاده کرده است. سرگرمی نقش بسیار مهمی در جذب مخاطب، فرهنگ‌سازی و نیز درآمدزایی برای رسانه‌ها و شرکت‌ها دارد. در این پژوهش، ابتدا با بهره‌گیری از الگوی شوارتز، پیشران‌ها و مؤلفه‌های کلیدی سیستم استخراج ‌شده است و سپس، از نرم‌افزار سناریوویزارد برای تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عدم قطعیت‌ها نسبت به هم و آنگاه، استخراج فضاهای سناریویی استفاده ‌شده است. در نهایت نیز 3 سناریوی سازگار و محتمل در ارتباط با آینده سرگرمی در سیما ـ شامل سناریوی سنگربندی، سناریوی فرگشت و سناریوی دگردیسی ـ استخراج و توصیف ‌شده‌اند و در پایان، پس از روایت هر سناریو، از طریق جمع‌بندی یافته‌های موجود در پنل‌های خبرگی، توصیه‌های راهبردی در خصوص آینده سرگرمی در تلویزیون برای مدیران و سیاست‌گذاران ذی‌ربط ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Entertainment Scenarios on the Islamic Republic of Iran TV in Media Perspective Document 1404

نویسندگان [English]

  • Ahad Rezayan Geieh Bashi 1
  • Ehsan Marzban 2
  • Omid Jahanshahi 3

1 Research Fellow in National Research Institute for Science Policy. Futures Studies Postdoctoral Researcher,Tehran Uni., Iran

2 Future Study, Tehran Uni., Iran

3 Media Management, Tehran Uni., Iran

چکیده [English]

Scenario planning is a systematic and methodical process that enables individuals and organizations to plan and make decisions in complex and uncertain spaces. The present study was conducted to identify the Upcoming Opportunities of the TV in the field of entertainment programs by usnigg this method. Entertainment plays a very important role in attracting the audience, culturalization and also generating income for the media and companies. In this study, first the drivers and key components of the system were extracted using the Schwartz model. Then, the scenario wizard software was used for structural analysis and to examine how the uncertainties affect each other and then extract the scenario opportunities. After that, 3 compatible and probable scenarios related to the future of entertainment on TV- including the protective scenario, the adopting scenario and the evolution scenario - were extracted and described. Finally, after presenting each scenario, strategic advice on the future of television entertainment is provided to relevant managers and policymakers by summarizing the findings in the expert panels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Design
  • Islamic Republic of Iran TV
  • Entertainment
  • Future Study
  • Uncertainty
آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس. (1382). صنعت فرهنگ‌سازی ـ روشنگری به‌مثابه فریب توده‌ای از کتاب مجموعه مقالات مطالعات فرهنگی (ترجمه نیما ملک‌محمدی و شهریار وقفی‌پور). تهران: تلخون.
اویسی ثانی، محمدرضا. (1397). موانع ورود سازمان صداوسیما به بازارهای جدید سرگرمی بر بسترهای هوشمند همراه برای مخاطب کودک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
ذکایی، محمدسعید و حسنی، محمدحسین. (1394). رسانه های اجتماعی:  مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران). پژوهش‌های ارتباطی، 22 (84).
رضایان قیه‌باشی احد و بیاتی، لیلا. (1397). سناریوهای حضور و فعالیت صداوسیما در فضای مجازی در افق 1407، مطالعه موردی: صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری. پژوهش‌های ارتباطی، 25 (4).
سنایی، نقی. (1392). هندسه مفهومی اوقات فراغت با رویکرد جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، اخلاقی. معرفت اخلاقی، 4(1)، 111-93.
سوهانی، کمیل. (1393). طراحی مدل بومی‌گونه تلویزیونی سرگرم‌آموزی برای صداوسیما ج.ا.ا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
شرف‌الدین، سید‌حسین. (1390). الگوی مطلوب سرگرمی در یک رسانه دینی (با تأکید بر رسانه ملی). معرفت فرهنگی اجتماعی، 2(4).
شرف‌الدین، سیدحسین. (1393). سرگرمی و لهو در قرآن کریم. شیعه‌شناسی، 12(4)،126-103.
شمسی، میترا و جلالی، یاسر. (1397). وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان سیاست‌ها، رویکردها و سازمان‌های دست‌اندرکار. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 4(10)، 193-161.
متانی، مهرداد؛ قلی‌زاده، نقی؛ فلاح، علی و رشیدی، احتشام. (1396). بررسی نقش انواع رسانه‌های جمعی در احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر تهران. علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 11(3).
یاری، امیر. (1397). نقش سرگرمی رسانه‌ها (تلویزیون) در ایجاد آرامش در جامعه، مورد مطالعه شهروندان تهرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق.
Bishop,P.; Hines, A. & Collin, T. (2007). The Current State of Scenario Development: An Overview of Techniques. Foresight, 9(1), 5-25.  
Bostrom, N. (2009). The Future of Humanity. In: olsen, J.K.B. Selinger, E. & Riis, S. (Eds.), New Waves in Philosophy of Technology. New York, NY: Palgrave Mcmillan.
Bogart, L. (2017). Commercial Culture: The Media System and the Public Interest. Routledge.
Brown, W. J. & Singhal, A. R. V. I. N. D. (1999). Entertainment-Education Media Strategies for Social Change: Promises and Problems. Mass Media Social Control and Social, 263-280.
Graber, D. A. & Dunaway, J. (2017). Mass Media and American Politics. Cq Press.
Hickford, A. J.; Nicholls, R. J.; Otto, A.; Hall, J. W.; Blainey, S. P.; Tran, M. & Baruah, P. (2014). Creating an Ensemble of Future Strategies for National Infrastructure Provision. Futures, 66 (2015), 13–24.
Khiabany, G. (2006). Religion and Media in Iran: The Imperative of the Market and the Straightjacket of Islamism. Westminster Papers in Communication & Culture, 3(2).
Nielsen, R. K. & Sambrook, R. (2016). What is Happening to Television N?. Digital News Project. Reutersinstitute. [online] Available:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-06/What%20is%20Happening%20to%20Television%20News.pdf
Newman, N. et al. (2019). Digital News Report. Reuters Institute for the Study of Journalism, [online] Available:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_1.pdf
PwC. (2017). Perspectives from the Global Entertainment and Media Outlook, 2017–2021.
[online] Available: https://kampanje.com/globalassets/alle-arrangement/media-business-2017-2021/global-entertainment-media-outlook-pwc.pdf
PwC. (2019). Global Entertainment & Media Outlook 2019–2023,
[online] Available: https://www.slideshare.net/SocialSamosa/2019-global-entertainment-media-outlook-20192023
Reed, P. & Kasprzyk, J. (2009). Water Resources Management: The Myth, the Wicked, and the Future. Journal of Water Resources Planning and Management, 135(6), 411– 413.
Schwartz, P. (1992). The Art of the Long View. London: Century Business.
Schwartz, P. (2012). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Crown Business.
Son, H. (2012). The Future of South Korea: Alternative Scenarios for 2030. Futures, 52, 27-41.
Vorderer, P.; Klimmt, C. & Ritterfeld, U. (2004). Enjoyment: At the Heart of Media Entertainment. Communication Theory, 14(4), 388-408.