نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

چکیده

متولدان 1374 تا 1391 خورشیدی، به‌عنوان «بومیان دیجیتال» یا «نسل زِد» (Z generation) شناخته می‌شوند؛ نسلی که از ابتدای تولد، با اینترنت و رسانه‌های اجتماعی همزیستی داشته‌اند و ازاین‌رو، انتظار می‌رود که الگوهای رفتاری آنان با نسل‌های پیشینشان متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، با استخراج و داده‌کاوی کلان داده‌های حاصل از به‌کارگیری روش سما (Semma)، اطلاعات مربوط به رفتار نسل «بومیان دیجیتال» ایرانی در اینستاگرام که یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی ایران به‌شمار می‌رود، بررسی شده است. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 534 کاربر انتخاب ‌شده‌اند و کلان داده‌های مربوط به فعالیت‌های آنان، در بازه زمانی یک‌ماهه از طریق ای‌پی‌آی‌های (Application Programming Interface) باز اینستاگرام استخراج و تحلیل شده است. نتایج به‌دست آمده، ضمن تأیید مفهوم «بومیان دیجیتال» و فناوری ـ آگاهان، نشان می‌دهد که کاربران این نسل، از تک تصویر بیش از اشکال دیگری مانند کلیپ و آلبوم تصاویر استفاده می‌کنند و رفتارهای کامنت‌گذاری و لایک آنان نیز از الگوهای مشخصی تبعیت می‌کند. به همراه این نتایج که برای کمک به سیاستگذاران، مدیران فرهنگی، کارآفرینان رسانه‌ای و طراحان اپلیکیشن‌ها ارائه شده است، نظریه‌ای پیشنهادی به نام انجماد کاربردی نیز مطرح می‌شود که می‌تواند در پژوهش‌های آتی مورد آزمون قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Behavior Pattern of Iranian Digital Natives on Instagram: A Data Mining of Social Networks

نویسندگان [English]

  • Datis Khajeheian 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Shaghayegh Kolli 3
  • Amirhossein Yazdani 4

1 Assistant Prof. in Media Management, Tehran Uni.

2 Assistant Prof. in Media Management, IRIB Uni.

3 Media Management

4 Computer Sciences

چکیده [English]

The generation born from 1995 to 2012 is known as "digital natives" or "Z generation." A generation coexisted with the Internet and social media since birth, so their behavioral patterns are expected to be different from those of previous generations. In this research, data on the Iranian "digital natives" on Instagram, which is considered one of the most popular social networks in Iran, was examined through extracting big data using the SEMMA method. 534 users were selected using the available sampling, and their activities were extracted and analyzed over one month through Application Programming Interface. The results showed that this generation uses single images more than other forms, such as video clips and albums. Their commenting and liking behaviors follow specific patterns. Along with the results provided to help policymakers, cultural managers, media entrepreneurs, and app designers, there is a proposed theory called Functional Freezing that can be tested in future research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Natives
  • Instagram
  • Behavioral Patterns
  • Big Data
  • Social Network
  • Data Mining
افتاده، جواد. (1395). تحلیل شبکه‌های اجتماعی. تهران: ثانیه.
ایزی، مریم؛ علی‌آبادی، خدیجه؛ نیلی، محمدرضا و دلاور، علی. (1398). تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی. پژوهش و نگارش کتاب دانشگاهی، 23(1)، 117-99.
بیچرانلو، عبدالله؛ صلواتیان، سیاوش و لاجوردی، آزیتا. (1397). بازنمایی سبک زندگی زنان جوان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی شبکه اجتماعی اینستاگرام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، دانشگاه سوره تهران.
جعفرزاده‌پور، فرخنده. (1396). رسانه، ابزاری برای دسته‌بندی نسل‌ها در ایران. جامعه‌پژوهی فرهنگی، 8(2)، 17-1.
سیف‌الله، فرزانه و فلاحتی شهاب‌الدینی، راضیه. (1394). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی، مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل. مشارکت و توسعه اجتماعی، (1)، 22-1.
صلواتیان، سیاوش و کریمی، کیانوش. (1369). قابلیت‌های بازی‌وارسازی در افزایش درگیری مخاطبان با رسانه‌های نوین: مطالعه موردی آی‌پی‌تی‌وی صداوسیما. تعامل انسان و اطلاعات، 4(3)، 33-17.
عبداللهی‌نژاد، علیرضا؛ صادقی، جواد و قاسمی‌نژاد، ابوذر. (1395). رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات، رابطه استفاده از فیس‌بوک، تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 1394. مطالعات رسانه‌های نوین، 2(5)، 75-34.
فرقـانی، محمدمهـدی و بـدیعی، بهـاره. (1394). فراینـد اهلـی‌سـازی تکنولـوژی رسانه‌ای: تجربه زیسته جوانان ایرانی در پذیرش تلفن همراه هوشمند. مطالعات رسانه‌های نـوین، 1(4)، 178-133.
فرقـانی، محمدمهـدی و مهاجری، ربابه. (1397). رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان. مطالعات رسانه‌های نـوین، 4(13)، 292-259.
مرکز افکار‌سنجی دانشجویان ایران (ایسپا). (1398). افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی مجازی: جهاد دانشگاهی.
مرکز آمار کشور. (1397). سالنامه آماری کشور: دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل.
یعقوبی، طاهره؛ ابویی اردکان، محمد و گوینده نجف‌آبادی، فاطمه. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری 3. فناوری آموزش، 9(1)، 24-11.
Artemova, A. (2018). Engaging Generation Z Through Social Media Marketing, Case: Hurja Media Oy.
Bakhshizadeh, S.; Shamma, D. A. & Gilbert, E. (2014). Faces Engage Us: Photos With Faces Attract More Likes and Comments on Instagram. in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors In Computing Systems, 965-974.
Barker, V. (2009). Older Adolescents' Motivations for Social Network Site use: The Influence of Gender, Group Identity, and Collective Self-Esteem. Cyberpsychology & Behavior, 12(2), 209-213.
Birnholtz, J. & Jones-Rounds, M. (2010). Independence and Interaction: Understanding Seniors' Privacy and Awareness Needs for Aging in Place. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems,143-152.
Blei, D. M.; Ng, A. Y. & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3 (Jan), 993-1022.
Cioffi-Revilla, C. (2014). Introduction to Computational Social Science. London and Heidelberg: Springer.
Duggan, M. & Brenner, J. (2013). The Demographics of Social Media Users, 2012 (Vol. 14). Washington, DC: Pew Research Center's Internet & American Life Project.
Ferwerda, B.; Schedl, M. & Tkalcic, M. (2015). Predicting Personality Traits with Instagram Pictures. In Proceedings of the 3rd Workshop on Emotions and Personality in Personalized Systems 2015, 7-10.
Folmsbee, C. (2018). Whatisgenerationzandwhatdoesitwant. Retrieved from https://www.fastcompany.com/3045317/what-is-generation-z-and-what-does-it-want
Gasser, U. & Palfrey, J. (2008). Born Digital-Connecting with a Global Generation of Digital Natives. New York: Perseus.
Herring, S. C. & Kapidzic, S. (2015). Teens, Gender, and Self-Presentation in Social Media. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2, 1-16.
Hu, Y.; Manikonda, L. & Kambhampati, S. (2014). What we Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User Types. In Eighth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
Jang, J. Y.; Han, K.; Lee, D.; Jia, H. & Shih, P. C. (2016). Teens Engage More with Fewer Photos: Temporal and Comparative Analysis on Behaviors in Instagram. In Proceedings of the 27th ACM Conference on Hypertext and Social Media, 71-81.
Jonassen, D.; Spector, M. J.; Driscoll, M.; Merrill, M. D.; Van Merrienboer, J. & Driscoll, M. P. (2008). Handbook of Research on Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology. Routledge.
Juliani, R.; Muhammad, S. S. & Sianturi, A. (2020). Analysis of the Bahal Temple III Site Using Combination Method of Geophysics. In Journal of Physics: Conference Series, 1428(1), 12-56, IOP Publishing.
Kennedy, G. E.; Judd, T. S.; Churchward, A.; Gray, K. & Krause, K. L. (2008). First Year Students' Experiences With Technology: Are They Really Digital Natives?. Australasian Journal of Educational Technology, 24(1).
Livingstone, S. (2008). Taking Risky Opportunities in Youthful Content Creation: Teenagers' use of Social Networking Sites for Intimacy, Privacy and Self-Expression. New Media & Society, 10(3), 393-411.
Merriman, M. (2015). What if the next big Disruptor isn’ta what but a who. Gen Z is Connected, Informed and Ready for Business.
Mokrý, S.; Birčiaková, N.; Slováčková, T.; Stávková, J. & Nagyová, Ľ. (2016). Perception of Wine Labels by Generation Z: Eye-Tracking Experiment. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1), 524-531.
Mujawar, S. & Kulkarni, S. (2015). Big data: tools and applications. Int. J. Computr, 115(23), 7-11.
Park, N.; Kee, K. F. & Valenzuela, S. (2009). Being Immersed in Social Networking Environment: Facebook Groups, Uses and Gratifications, and Social Outcomes. Cyberpsychology & Behavior, 12(6), 729-733.
Pennsylvania State University. (2015). Instagram behavior for teens different than adults Retrieved from: https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150616155028.htm
Pfeil, U.; Arjan, R. &Zaphiris, P. (2009). Age Differences in Online Social Networking–A Study of User Profiles and the Social Capital Divide among Teenagers and older Users In Myspace. Computers in Human Behavior, 25(3), 643-654.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the horizon, 9(5).
Quan-Haase, A. & Young, A. L. (2010). Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science. Technology & Society, 30(5), 350-361.
Quinn, D.; Chen, L. & Mulvenna, M. (2011). Does age make a Difference in the Behaviour of online Social Network Users? In 2011 International Conference on Internet of Things and 4th International Conference on Cyber, Physical and Social Computing, 266-272. IEEE.
Spears, J.; Zobac, S. R.; Spillane, A. & Thomas, S. (2015). Marketing Learning Communities to Generation Z: The Importance of face-to-face Interaction in a Digitally driven world. Learning Communities Research and Practice, 3(1), 7.
Stoicescu, C. (2016). Big Data, the Perfect Instrument to Study Today’s Consumer Behavior. Database Syst, J, 6, 28-42.
Thomas, M. (2011). Technology, Education, and the Discourse of the Digital Native: Between Evangelists and Dissenters Michael Thomas, University of Central Lancashire, UK. In Deconstructing Digital Natives, 13-24. Routledge.