نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، مازندران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، مازندران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، مازندران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مخاطب‌محوری فضای مجازی در آینده‌پژوهی رسانه ملی با استفاده از روش ترکیبی فازی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بوده است. نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه رسانه بوده که تعداد 15 نفر اعضای پنل دلفی نمونه را تشکیل داده‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش،16 عامل شناسایی شده‌اند. رتبه‌بندی این معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داده است که معیارهای اعتبار منبع پیام و خود پیام، تبدیل شدن به رسانه مرجع در حوزه اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، پرهیز از نگاه جانبدارانه و کاستن از مقررات سختگیرانه و ممیزی‌ها در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی به‌ترتیب، رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند و در نهایت، معیارهایی مانند استفاده حداکثری از جذابیت‌های بصری، امکان دسترسی بیشتر به آرشیو برنامه‌ها در سایت‌های رسانه ملی و ایجاد پادکست‌های رادیویی و تلویزیونی از کمترین اهمیت برخوردار بوده‌اند.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدویت

   در پژوهش‌های مرتبط با رسانه ملی عموماً به مخاطب‌شناسی برنامه‌ها پرداخته می‌شود. در حالیکه در پژوهش حاضر،‌ تدوین الگوی مخاطب‌محوری رسانه ملی در فضای مجازی مدنظر بوده است و علاوه برآن، از یکی از روش‌های آینده‌پژوهی که متقن و البته جمع‌آوری اطلاعات آن، زمانبر و دشوار است، استفاده شده است. عمل به نتایج حاصل از این روش، رسانه ملی را در رقابت با رقبا در فضای مجازی یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Audience-Oriented of National Media (IRIB) in Virtual Space (Future Research Approach)

نویسندگان [English]

  • Vahid Fallah 1
  • Babak Hosseinzadeh 2
  • Morteza Bagheri 3

1 Assistant prof. in Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Babol Branch, Mazandaran, Iran

2 Assistant prof. in Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Babol Branch, Mazandaran, iran

3 Educational Sciences

چکیده [English]

The aim of the current research is to identify and rank the factors affecting the audience-oriented nature of the virtual space in the future research of the national media using the fuzzy hybrid method and the hierarchical analysis process. The statistical sample was selected based on the Delphi panel of 15 media experts. Based on the research findings, 16 factors have been identified. The ranking of these criteria using the process of hierarchical analysis showed that the criteria of credibility of the source of the message and the message itself, becoming a reference media in the field of information in cyberspace, avoiding biased views, and reducing strict regulations and audits, were ranked first to fourth in the field of content production in virtual space. Finally, criteria such as the maximum use of visual attractions, the possibility of more access to the archive of programs on national media sites, and the creation of radio and television podcasts were the least important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience-Oriented
  • Virtual Space
  • National Media
  • Fuzzy Delphi
  • Hierarchical Analysis
احمدی، فضل‌الله و همکاران. (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. آموزش در علوم پزشکی، 8 (1).
اخلاقی­ پور، منصور و حسن، گل ­بخشی. (1392). بررسی میزان مخاطبان و ظرفیت‌های رسانه ملی در فضای مجازی (مطالعه موردی: مردم شهر بندرعباس). پژوهش‌های ارتباطی، 20 (4)، 35-9.
اکبرزاده، علیرضا؛ ثریا، معمار؛ مسعود، کوثری و رضا، همتی. (1397). رویکرد مخاطب‌محور در مواجهه با شبکه ­های اجتماعی مجازی. مطالعات میان رشته­ ای در رسانه و فرهنگ، 8 (2)، 18-1.
اکبری‌آزاد، مریم و همکاران. (1388). بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پادکستینگ برای رادیو در ایران از دیدگاه کارشناسان و کارگزاران ارتباطات. پژوهش‌های ارتباطی،‌ 16 (59).
باقری، علی و فرج‌الله، زارعیان جهرمی. (1392). رابطه فضای مجازی و هویت دینی و ملی (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج). مطالعات راهبردی، 16(60)، 182-149.
پاکدل، حمیدرضا؛ محمدرضا، رسولی؛ اکبر، نصراللهی ‌کاسمانی و محمد، شریف­ خانی. (1399). تبیین چالش­ های سازمان صدا‌و‌سیما در فضای مجازی (تدوین راهبردهای مناسب برای معاونت فضای مجازی این سازمان). مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ، 3(1)، 35-11.
پستمن، نیل. (1381). زندگی در عیش، مردن در خوشی ( ترجمه صادق طباطبایی). تهران: سروش.
تولایی، روح‌الله. (1393). آینده ­پژوهی خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی ­شدن. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن)، 5 (14)، 123-92.
خواجه‌ئیان، داتیس؛ علی‌اکبر، فرهنگی و عباس، هادوی‌نیا. ( 1388). طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی. ‌ پژوهش‌های ارتباطی، 16 (6)، 11-66.
رضائیان قیه‌باشی، احد و لیلا، بیاتی. (1397). سناریوهای فعالیت صداوسیما در فضای مجازی در افق 1407. پژوهش‌های ارتباطی، 25 (96).
روشندل اربطانی، طاهر؛ علی ­اصغر، پورعزت؛ سید وحید، عقیلی و سمیه، لبافی. ( 1394).  طراحی و تبیین مدل سیاستگذاری خبری بر اساس مؤلفه­ های بنیادین در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. پژوهش­ های مدیریت عمومی، 8 (28)، 137-109.
ساروخانی، باقر و احمد، نوروزی. ( 1393). عوامل مؤثر بر اقناع مخاطب در فضای مجازی. جامعه ـ فرهنگ ـ رسانه، 1(12)، 1-11.
سورین، ورنر و جیمز، تانکارد. (1381). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
شریفی، سیدمهدی؛ سمیه، لبافی؛ بهاره، رادمنش و رحمان، مباحی. (1398). ارائه الگوی مدیریت خبر رسانه ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی. مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ، 2 (4)، 30-11.
طالب ­پور، علی­رضا؛ منصور، شیدایی؛ مریم، خلیل­ زاده سلماسی و کیانوش، عمادی. (1393). مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی. راهبرد، 23(73)، 71-43.
عالی­ زاده، عبدالرضا. ( 1385). اجرای تحقیق به روش دلفی. تهران: یوسفی.
علی­ عسکری، عبدالعلی؛ سیاوش، صلواتیان و هادی، البرزی دعوتی. (1393). تدوین آینده‌های محتمل و مطلوب رسانه ملی در فضای اینترنت. پژوهش­ های ارتباطی، 21(77)، 96-69.
فرهنگی، علی ­اکبر و عطاالله، ابطحی. ( 1392). آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه‌های آینده. آینده ­پژوهی مدیریت، 2(1)، 107-83.
گیل، دیوید و بریجت، آدامز. ( 1384). الفبای ارتباطات (ترجمه رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
لبافی، سمیه. (1394). ارائه‌ الگوی سیاستگذاری خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران. رساله‌ دکتری، دانشکده‌ مدیریت دانشگاه تهران.
لبافی، سمیه؛ طاهر، روشندل اربطانی و داوود، محمدی. (1396). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی. مطالعات رسانه‌ای، 12(3)، 114-103.
محسنیان راد، مهدی. (1387). آسیب­ شناسی مخاطب‌پنداری، در حوزه رسانه ­ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکده جهانی. تحقیقات فرهنگی ایران، 1(3)، 113-79.
مک‌کوئیل، دنیس. (1385). درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها اداره پست.
مهدی‌زاده،‌ سیدمحمد. (1389). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاههای انتقادی. تهران: همشهری.
مهرداد، هرمز. (1380). نقدی بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران: مؤسسه فرهنگی، پژوهشی فاراد.
مؤمنی، منصور. ( 1385). مباحث نوین تحقیق در عملیات. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هاشمی، شهناز؛ فیروز، دیندار فرکوش و لیلا، مرویلی احمدی. (1390). مدل مفهومی استفاده از فضای اینترنت توسط مخاطبان. مطالعات رسانه­ ای، 6 (13)، 215-193.
Arthofer, F. & Rose, J. (2016). The Future of Television: Where the US Industry is Heading .
Dagenais, F. (1987). The Reliability and Vonvergence of the Delphi Technique. The Journal of General Psychology, 98.
 Ellison, N. B. & Boyd, D. M. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230.
Gaddy, G. (2017). The Power of the Religious Media: Religious Broadcast Use and the Role of Religious Organizations in Public Affairs, University of Wisconsin, Religious Research Sociation Journal.
Helmer, O. (1994). The Delphi Method: Techniques and Applications. London: Addison-wesley.
Hutchinson, A. (2016). 5 Key Trends That Point to the Future of Social Media, Retrieved From, http://blog.firebrandtalent.com/2016/06/5-trendspoint-future-social-media
Mitchell, A. (2016). Younger Adults More Likely than their Elders to Prefer Reading News. Pew Research Center, 6 October.‏
Moher, A. (2016). The Importance of "Voice" in Social Media. Retrieved from, https://www.upanup.com/blog/importance-voice-social-media
Poggi, J. (2014). Reuters is the Latest to Try Reinventing News with Digital TV Service.
Pusey, P. & Sadera, W. A. (2012). Cyberethics, Cybersafety, and Cybersecurity. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28 (2), 82, doi:10.1080/21532974.2011.10784684
Rhys, R. (1996). Rhetoric in the Works of Aristotle, London: Oxford University.
Sousa, A.; Agante, P. & Gouveia, L. (2018). Communication Model for Generalist News Media Websites. IERI Procedia, 10, 32-37.
Sullivan, T.; Hartley, J.; Saunders. D.; Montgomery, M. & Fiske, J. (1994). In http://en.wikipedia.org/wiki/Illusion_of_control