آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1537
تعداد پذیرش 168
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 1159

مقالات منتشر شده (از سال 1374)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 480
تعداد مشاهده مقاله 761149
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 515221
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 165 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 43 روز
درصد پذیرش 11 %