آ

 • آزادی بیان چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 55-77]

 • آزادی دسترسی به اطلاعات تفسیر نظم و اخلاق عمومی در دسترسی آزادانه به اطلاعات رسانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 131-151]

 • آزادی رسانه چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 55-77]

 • آموزش‌وپرورش ایران فرایند شکل‌گیری سواد ارتباطی در مدارس جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 131-169]

 • آوای سازمانی بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 59-85]

ا

 • اخبار جعلی حق مخاطب، بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و مقابله با اخبار جعلی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 79-107]

 • اخلاق تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 9-29]

 • اصل امنیت حقوقی تنقیح قوانین رسانه‌ای [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 29-53]

 • اطلاعات تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 9-29]

 • اطلاعات خلاف واقع حق مخاطب، بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و مقابله با اخبار جعلی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 79-107]

 • اطلاعات صحیح حق مخاطب، بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و مقابله با اخبار جعلی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 79-107]

 • اعتباریابی اعتباریابی و شناسایی عوامل مؤثر بر جریان‌سازی رسانه‌ای در ورزش [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 171-199]

 • اعتماد اجتماعی بررسی تطبیقی میان مصرف رسانه‌های ارتباطی (چاپی و الکترونیکی) و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران سال 1399 [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 201-220]

 • اقتصادی طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل عدم حمایت رسانه‌ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 107-133]

 • الکترونیک بررسی تطبیقی میان مصرف رسانه‌های ارتباطی (چاپی و الکترونیکی) و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران سال 1399 [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 201-220]

 • الگوریتم شناسایی تأثیرات دروازه‌بانی الگوریتمی در پلتفرم‌های رسانه‌ای بر منافع عمومی کاربران [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 43-67]

 • امکانات طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل عدم حمایت رسانه‌ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 107-133]

 • انسانی طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل عدم حمایت رسانه‌ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 107-133]

 • انگیزه طراحی مدل انگیزه‌های دنبال کردن صفحات باشگاه‌های لیگ برتر در رسانه‌های اجتماعی از دید هواداران با رویکرد آمیخته [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 87-105]

 • ایران تحلیل تمایل به پرداخت شهروندان نسبت به حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 31-57]

 • اینستاگرام چشم‌انداز هویت اجتماعی ‌زنان بر اساس استفاده از اینستاگرام [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 159-196]

ب

 • بازخورد هیجانی و شناختی بازخورد‌های هیجانی و شناختی مخاطبان سریال‌های پربیننده تلویزیونی نسبت به قهرمانان «سفید و مثبت» سریال‌ها [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 69-95]

 • بازنمایی بازنمایی کرونا در بستر تلگرام شبکه‌‏های فارسی‏‌زبان داخلی و ماهواره‏ای (مطالعه تطبیقی کانال‏‌های خبرگزاری صداوسیما، صدای امریکا و من و تو) [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 91-129]

 • باشگاه طراحی مدل انگیزه‌های دنبال کردن صفحات باشگاه‌های لیگ برتر در رسانه‌های اجتماعی از دید هواداران با رویکرد آمیخته [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 87-105]

 • بعد ارتباطی مدل‌سازی معادله ساختاری تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 131-157]

 • بعد شناختی مدل‌سازی معادله ساختاری تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 131-157]

پ

 • پلتفرم­‌های رسانه‌­ای‌ شناسایی تأثیرات دروازه‌بانی الگوریتمی در پلتفرم‌های رسانه‌ای بر منافع عمومی کاربران [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 43-67]

 • پوشش خبری جستاری بر هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 31-57]

 • پیام تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 9-29]

ت

 • تبلیغات تلویزیونی وضعیت قوانین تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 59-89]

 • تحلیل تماتیک جستاری بر هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 31-57]

 • تحلیل مضمون الزامات مشاغل راهبردی سازمان صد او سیما برای تولید پیام های اقناعی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 97-129]

 • تربیت‌بدنی شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر گرایش جامعه به ورزش همگانی از طریق رسانه‌ها [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 135-155]

 • تصویر برند الگوی اثربخشی صحه‌گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان) [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 9-41]

 • تلگرام بازنمایی کرونا در بستر تلگرام شبکه‌‏های فارسی‏‌زبان داخلی و ماهواره‏ای (مطالعه تطبیقی کانال‏‌های خبرگزاری صداوسیما، صدای امریکا و من و تو) [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 91-129]

 • تلویزیون ابزارهای نظارت پارلمانی بر رسانه ملی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 175-191]

 • تلویزیون تحلیل تمایل به پرداخت شهروندان نسبت به حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 31-57]

 • تمایلات رفتاری مخاطبان الگوی اثربخشی صحه‌گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان) [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 9-41]

 • تمایل به پرداخت تحلیل تمایل به پرداخت شهروندان نسبت به حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 31-57]

 • تنقیح تنقیح قوانین رسانه‌ای [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 29-53]

 • توانمندسازی بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 59-85]

ج

 • جامعه شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر گرایش جامعه به ورزش همگانی از طریق رسانه‌ها [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 135-155]

 • جذابیت الگوی اثربخشی صحه‌گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان) [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 9-41]

 • جریان‌سازی اعتباریابی و شناسایی عوامل مؤثر بر جریان‌سازی رسانه‌ای در ورزش [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 171-199]

 • جهان‌شمولی تفسیر نظم و اخلاق عمومی در دسترسی آزادانه به اطلاعات رسانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 131-151]

 • جوانان مدل‌سازی معادله ساختاری تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 131-157]

چ

 • چارچوب‌­بندی بازنمایی کرونا در بستر تلگرام شبکه‌‏های فارسی‏‌زبان داخلی و ماهواره‏ای (مطالعه تطبیقی کانال‏‌های خبرگزاری صداوسیما، صدای امریکا و من و تو) [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 91-129]

 • چارچوب‌سازی چارچوب‌سازی رسانه‌ای زنان ورزشکار در تصاویر خبری ورزشی (تحلیل محتوای سایت‌های یورو اسپرت، ورزش سه، اسپرتینگ نیوز، گلف نیوز و تیتان اسپرت) [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 157-187]

ح

 • حفاظت از داده‌های شخصی رفع تقابل بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق بر داده‌ها‌ی شخصی در رسانه‌ها از منظر حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 153-173]

 • حق آزادی بیان و اطلاعات رفع تقابل بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق بر داده‌ها‌ی شخصی در رسانه‌ها از منظر حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 153-173]

 • حق بر آگاهی حق بر آگاهی به‌مثابه حق اساسی مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 11-27]

 • حق پخش تحلیل تمایل به پرداخت شهروندان نسبت به حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 31-57]

 • حق تعیین سرنوشت حق بر آگاهی به‌مثابه حق اساسی مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 11-27]

 • حقوق رسانه حق بر آگاهی به‌مثابه حق اساسی مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 11-27]

 • حقوق رسانه‌ای کودکان وضعیت قوانین تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 59-89]

 • حقوق شهروندی تنقیح قوانین رسانه‌ای [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 29-53]

 • حقوق مخاطب وضعیت قوانین تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 59-89]

 • حقوق مخاطب حق بر آگاهی به‌مثابه حق اساسی مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 11-27]

 • حقوق مخاطب حق مخاطب، بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و مقابله با اخبار جعلی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 79-107]

خ

 • خبر کاربرد قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 109-129]

 • خبرگزاری جستاری بر هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 31-57]

د

 • دادگاه اروپایی حقوق بشر رفع تقابل بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق بر داده‌ها‌ی شخصی در رسانه‌ها از منظر حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 153-173]

 • دانشجویان بررسی تطبیقی میان مصرف رسانه‌های ارتباطی (چاپی و الکترونیکی) و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران سال 1399 [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 201-220]

 • دروازه‌بانی الگوریتمی شناسایی تأثیرات دروازه‌بانی الگوریتمی در پلتفرم‌های رسانه‌ای بر منافع عمومی کاربران [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 43-67]

ر

 • رادیو ابزارهای نظارت پارلمانی بر رسانه ملی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 175-191]

 • رسانه شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر گرایش جامعه به ورزش همگانی از طریق رسانه‌ها [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 135-155]

 • رسانه کاربرد قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 109-129]

 • رسانه تنقیح قوانین رسانه‌ای [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 29-53]

 • رسانه تفسیر نظم و اخلاق عمومی در دسترسی آزادانه به اطلاعات رسانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 131-151]

 • رسانه اجتماعی طراحی مدل انگیزه‌های دنبال کردن صفحات باشگاه‌های لیگ برتر در رسانه‌های اجتماعی از دید هواداران با رویکرد آمیخته [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 87-105]

 • رسانه اجتماعی بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 59-85]

 • رسانه ملی ابزارهای نظارت پارلمانی بر رسانه ملی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 175-191]

 • رسانه ملی شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر گرایش جامعه به ورزش همگانی از طریق رسانه‌ها [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 135-155]

 • رسانه‌­های اینترنتی چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 55-77]

 • رسانه‌های چاپی بررسی تطبیقی میان مصرف رسانه‌های ارتباطی (چاپی و الکترونیکی) و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران سال 1399 [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 201-220]

 • رسانه‌­های ورزشی اعتباریابی و شناسایی عوامل مؤثر بر جریان‌سازی رسانه‌ای در ورزش [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 171-199]

 • رسانه ورزشی چارچوب‌سازی رسانه‌ای زنان ورزشکار در تصاویر خبری ورزشی (تحلیل محتوای سایت‌های یورو اسپرت، ورزش سه، اسپرتینگ نیوز، گلف نیوز و تیتان اسپرت) [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 157-187]

 • رمزگذاری/ رمزگشایی بازخورد‌های هیجانی و شناختی مخاطبان سریال‌های پربیننده تلویزیونی نسبت به قهرمانان «سفید و مثبت» سریال‌ها [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 69-95]

ز

 • زنان شهر تهران چشم‌انداز هویت اجتماعی ‌زنان بر اساس استفاده از اینستاگرام [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 159-196]

 • زنان ورزشکار چارچوب‌سازی رسانه‌ای زنان ورزشکار در تصاویر خبری ورزشی (تحلیل محتوای سایت‌های یورو اسپرت، ورزش سه، اسپرتینگ نیوز، گلف نیوز و تیتان اسپرت) [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 157-187]

س

 • سازمان‌های رسانه‌ای الزامات مشاغل راهبردی سازمان صد او سیما برای تولید پیام های اقناعی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 97-129]

 • سازمان ورزشی بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 59-85]

 • سریال­ های تلویزیونی بازخورد‌های هیجانی و شناختی مخاطبان سریال‌های پربیننده تلویزیونی نسبت به قهرمانان «سفید و مثبت» سریال‌ها [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 69-95]

 • سواد ارتباطی فرایند شکل‌گیری سواد ارتباطی در مدارس جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 131-169]

 • سواد رسانه ای تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 9-29]

 • سواد سلامت سواد سلامت در شبکه تلویزیونی (سلامت) پیش و پس از شیوع کرونا [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 9-29]

 • سیمای جمهوری اسلامی ایران الگوی اثربخشی صحه‌گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان) [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 9-41]

ش

 • شایستگی‌های مدیران الزامات مشاغل راهبردی سازمان صد او سیما برای تولید پیام های اقناعی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 97-129]

 • شبکه تلویزیونی سلامت سواد سلامت در شبکه تلویزیونی (سلامت) پیش و پس از شیوع کرونا [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 9-29]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی مدل‌سازی معادله ساختاری تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 131-157]

 • شیوع سواد سلامت در شبکه تلویزیونی (سلامت) پیش و پس از شیوع کرونا [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 9-29]

ص

 • صحه‌گذاری تبلیغات الگوی اثربخشی صحه‌گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان) [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 9-41]

ع

 • عدالت کاربرد قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 109-129]

 • عصر ارتباطات چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 55-77]

 • عکس خبری چارچوب‌سازی رسانه‌ای زنان ورزشکار در تصاویر خبری ورزشی (تحلیل محتوای سایت‌های یورو اسپرت، ورزش سه، اسپرتینگ نیوز، گلف نیوز و تیتان اسپرت) [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 157-187]

ف

 • فرایند شکل‌گیری فرایند شکل‌گیری سواد ارتباطی در مدارس جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 131-169]

 • فوتبال تحلیل تمایل به پرداخت شهروندان نسبت به حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 31-57]

ق

 • قانون تنقیح قوانین رسانه‌ای [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 29-53]

 • قواعد فقه کاربرد قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 109-129]

 • قوانین تبلیغات وضعیت قوانین تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 59-89]

ک

 • کارکنان بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 59-85]

 • کرونا بازنمایی کرونا در بستر تلگرام شبکه‌‏های فارسی‏‌زبان داخلی و ماهواره‏ای (مطالعه تطبیقی کانال‏‌های خبرگزاری صداوسیما، صدای امریکا و من و تو) [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 91-129]

 • کرونا سواد سلامت در شبکه تلویزیونی (سلامت) پیش و پس از شیوع کرونا [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 9-29]

 • کودکان وضعیت قوانین تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 59-89]

گ

 • گراند تئوری فرایند شکل‌گیری سواد ارتباطی در مدارس جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 131-169]

 • گردش اطلاعات حق مخاطب، بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و مقابله با اخبار جعلی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 79-107]

ل

 • لیگ برتر طراحی مدل انگیزه‌های دنبال کردن صفحات باشگاه‌های لیگ برتر در رسانه‌های اجتماعی از دید هواداران با رویکرد آمیخته [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 87-105]

م

 • ماهیتی طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل عدم حمایت رسانه‌ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 107-133]

 • متغیرهای جمعیت‌شناختی چشم‌انداز هویت اجتماعی ‌زنان بر اساس استفاده از اینستاگرام [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 159-196]

 • مجلس شورای اسلامی ابزارهای نظارت پارلمانی بر رسانه ملی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 175-191]

 • مخاطب بازخورد‌های هیجانی و شناختی مخاطبان سریال‌های پربیننده تلویزیونی نسبت به قهرمانان «سفید و مثبت» سریال‌ها [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 69-95]

 • مخاطب کاربرد قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 109-129]

 • مدل طراحی مدل انگیزه‌های دنبال کردن صفحات باشگاه‌های لیگ برتر در رسانه‌های اجتماعی از دید هواداران با رویکرد آمیخته [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 87-105]

 • مدیریتی طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل عدم حمایت رسانه‌ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 107-133]

 • مسدودسازی شبکه­‌های اجتماعی چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 55-77]

 • مشاغل راهبردی الزامات مشاغل راهبردی سازمان صد او سیما برای تولید پیام های اقناعی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 97-129]

 • مصاحبه جستاری بر هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 31-57]

 • مقررات اروپایی حفاظت از داده رفع تقابل بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق بر داده‌ها‌ی شخصی در رسانه‌ها از منظر حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 153-173]

 • منافع عمومی رفع تقابل بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق بر داده‌ها‌ی شخصی در رسانه‌ها از منظر حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 153-173]

 • منافع عمومی  شناسایی تأثیرات دروازه‌بانی الگوریتمی در پلتفرم‌های رسانه‌ای بر منافع عمومی کاربران [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 43-67]

ن

 • نسبیت‌گرایی تفسیر نظم و اخلاق عمومی در دسترسی آزادانه به اطلاعات رسانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 131-151]

 • نشانه‌شناسی بازنمایی کرونا در بستر تلگرام شبکه‌‏های فارسی‏‌زبان داخلی و ماهواره‏ای (مطالعه تطبیقی کانال‏‌های خبرگزاری صداوسیما، صدای امریکا و من و تو) [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 91-129]

 • نظارت ابزارهای نظارت پارلمانی بر رسانه ملی [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 175-191]

 • نظریه دروازه‌بانی شناسایی تأثیرات دروازه‌بانی الگوریتمی در پلتفرم‌های رسانه‌ای بر منافع عمومی کاربران [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 43-67]

 • نظم و اخلاق عمومی تفسیر نظم و اخلاق عمومی در دسترسی آزادانه به اطلاعات رسانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 29، شماره 111، 1401، صفحه 131-151]

و

 • ورزشکاران حرفه ای تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 9-29]

 • ورزش همگانی شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر گرایش جامعه به ورزش همگانی از طریق رسانه‌ها [دوره 29، شماره 112، 1401، صفحه 135-155]

ه

 • هنجار رسانه‌­ای جستاری بر هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور [دوره 29، شماره 109، 1401، صفحه 31-57]

 • هویت مدل‌سازی معادله ساختاری تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 131-157]

 • هویت اجتماعی چشم‌انداز هویت اجتماعی ‌زنان بر اساس استفاده از اینستاگرام [دوره 29، شماره 110، 1401، صفحه 159-196]