نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، مربی دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات، مربی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مقاله پیش رو، حاصل پیمایشی است که به منظور بررسی تأثیر رسانه‌های صوتی و تصویری بر بزهکاری نوجوانان، در سال 1386، با نمونه‌ای متشکل از 170 نوجوان بزهکار (با تشخیص دادگاه) و 260 نوجوان غیر بزهکار که از نظر مذهب، گروه سنی (18ـ13 سال) و جنسیت مشابه بودند، انجام شده است.یافته‌ها نشان می‌دهد، استفاده بیش از 5 ساعت از تلویزیون، در گروه نوجوانان غیر بزهکار، 21.5درصد و در گروه نوجوانان بزهکار، 33درصد است (P<0.01)، همچنین استفاده از اینترنت در گروه نوجوانان غیر بزهکار 39.6درصد و در گروه نوجوانان بزهکار 67.6درصد است (P<0.01). برخی از نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از ماهواره، تفاوت معناداری وجود ندارد اما نوجوانان بزهکار به طور معناداری کمتر از نوجوانان غیر بزهکار از اینترنت و به طور معناداری بیشتر از آنان از تلویزیون استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد، بین استفاده طولانی مدت از تلویزیون، استفاده نکردن از اینترنت و استفاده زیاد و هر روزه از فیلم‌ها و لوح‌های فشرده ویدیویی، با احتمال بروز بزهکاری در نوجوانان رابطه وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Audio-Visual Media Consumption and Adolescents’ Delinquenc

نویسندگان [English]

  • Ashab Habibzadeh Maleki 1
  • Mohammad Qasemi 2

1 Communication

2 Research in communication

چکیده [English]

The present article is the result of a 2007 survey aimed at examining the effect of audio-visual media on juvenile delinquency. The sample consists of 170 juvenile offenders (at the diagnosis of court) and 260 non-offender juveniles from the same religion, age group (13-18 years old) and gender.
Findings show that 21.5 percent of juvenile non-offender group use more than 5 hours of TV each day while this figure for juvenile offender group is 33 percent (P<0.01). Using the Internet in non-criminal youth group was 39.6 percent and in juvenile offender group was 67.6 percent (P<0.01). Some results indicate that there is no significant difference between these two groups in terms of consuming satellite TV. However, juvenile delinquents use the Internet, significantly, less than non-delinquent juveniles, and they use the national TV, significantly, more than non-delinquent juveniles. It seems that, long term use of TV, not using the Internet and overusing films and video CDs, increase the risk of juvenile delinquency.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Internet
  • Delinquency
  • TV
  • Audio-Visual Media
  • CD
  • adolescents

 

دادگران‌، محمد. (1382). مبانی ارتباط جمعی. تهران: فیروزه.
رجایی، علیرضا. (79-1378). بررسی نقش خانواده، همسالان و رسانه‌های گروهی در رفتارهای انحرافی نوجوانان شهر مشهد. پایان‌نامه دکترا، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
ساروخانی، باقر. (1387). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: ‌اطلاعات.
ساروخانی، باقر؛ کتبی، مرتضی. (1354). کودک در برابر وسایل ارتباط جمعی. تهران: دانشگاه تهران (طرح تحقیقاتی).
ستوده، هدایت‌الله. (1384). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور.
سورین‌، ورنر؛ تانکارد، جیمز. (1384). نظریه‌های ارتباطات ‌(ترجمه علیرضا دهقان‌). تهران: ‌انتشارات دانشگاه تهران.
شامبیاتی، هوشنگ. (1379). بزهکاری اطفال و نوجوانان. تهران:‌ ژوبین.
شرام، ویلبر؛ لایل، جک و پارکر، ادوین. بی. (1377). تلویزیون در زندگی کودکان ما (ترجمه محمود حقیقت کاشانی). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی آلن. (1375). نظریه‌های شخصیت (ترجمه یحیی سید‌محمدی). تهران: ویرایش.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران‌: سمت.
عمید، حسن. (1382). فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.
فاضل، رضا. (1386). تأثیر برنامه‌های خشونت‌آمیز تلویزیونی به رفتار اجتماعی کودکان. پایان‌نامه دکترا، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
کارلسون، اولا؛ فایلیتزن،‌ سیسیلیافن.‌ (1380). کودکان و خشونت در رسانه‌های جمعی (ترجمه مهدی شفقتی). تهران: مرکز تحقیقات صداو‌سیما.
کازنو، ژان. (1377). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی (ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی). تهران: اطلاعات.
مظلومان، رضا. (1356). تلویزیون، رادیو و جرم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
معتمد‌نژاد، کاظم. (1386). وسایل ارتباط جمعی. تهران‌: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مک کوئیل، دنیس. (1383). ‌درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: ‌مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهرداد، هرمز. (1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران‌: مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی فاران.
ویندال، سون. (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
American Psychological Association (1993). Violence & Youth: Psychology's Response, Vol. 1.
Gerbner, George, & et al (1994). Cultivation Theory: Cultural Indicators Project. Retrieved from: http://nimbus.temple.edu/~ggerbner/cihtml.
Halloran, James. (1970). Television and Delinquency. London: Leister university.
Thio, Alex. ( 2001). Deviant Behavior, 6th ed, Boston: Allyn