نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداو‌سیما

2 کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

در مقاله حاضر، ذهنیت‌های گوناگون بینندگان سریال «کلاه پهلوی» درباره این سریال مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه که با روش کیو انجام شده است، 24 نفر از بینندگان سریال «کلاه‌پهلوی» مشارکت داشته‌اند و در نهایت، سه ذهنیت در این خصوص به دست آمده است. برای توصیف این سه ذهنیت از 43 جمله کمک گرفته شده است که نگاه‌های مختلف را نسبت به سریال «کلاه‌پهلوی» از دیدگاه بینندگان آن نشان می‌دهند. ذهنیت‌های اول و دوم، نگاه مثبتی به سریال کلاه پهلوی داشته‌اند، اما ذهنیت سوم افرادی را در بر می‌گیرد که نگاه آنان به این سریال، در مجموع انتقادی بوده است. در ذهنیت اول، یکی از جنبه‌های موفقیت‌آمیز سریال کلاه پهلوی را علاوه بر داستان‌پردازی، پرداختن به موضوع حجاب دانسته‌اند همچنان که در ذهنیت دوم نیز سریال کلاه پهلوی از منظر پرداختن به حجاب موفق تلقی شده است. ضمن آنکه در این ذهنیت، به آموزنده بودن این سریال از منظر تاریخی نیز توجه شده است. اما بیشترین جنبه انتقادی ذهنیت سوم در مورد سریال کلاه پهلوی، پرداختن به موضوع حجاب بوده است. چرا که این گروه معتقدند موضوع حجاب، دغدغه جامعه امروز نیست.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discovering the Mentality of “Pahlavi Hat” Series Viewers by “Q” Method

نویسندگان [English]

  • Maliheh Sepasgarshahri 1
  • Maryam Manuchehri 2

1 communication

2 communication

چکیده [English]

This article examines the mentalities of “Pahlavi Hat” viewers through Q method. Some 24 viewers participated in the research and three mentalities were discovered. Around 43 sentences were employed for describing these mentalities. First and second mentalities had a positive attitude towards the series; however, the third mentality represented a critical thinking. In the first mentality, the participants considered “storytelling” and “addressing Hijab” as two of the successful characteristics of the series. The second mentality also deems Hijab as a successful element in the series. This mentality also considers the series as informative and historical. The third, the critical mentality towards the series, criticizes the series for addressing Hijab. This group of viewers believe that Hijab is not the main concern of today’s society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentality
  • Pahlavi Hat Series
  • Q method
  • audience
حسینی، مریم. (1392). پژوهش‌های گروه متمرکز سریال «کلاه ‌پهلوی». تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
خضریان، عاطفه. (1392). نظرسنجی اینترنتی درباره سریال «کلاه‌ پهلوی». تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
خوشگویان‌فرد، علیرضا. (1386). روش‌شناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
نورهاشمی، میترا. (1391). نظرسنجی تلفنی درباره سریال «کلاه‌ پهلوی». تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
Boros, S. (2006). Q-methodology: Applications and Implications: Invited Lecture at the Research Colloquium of the Department of Organizational Studies‌, ‌Tilburg University.
Brown, S. )1996 .(Q Methodology and Qualitative Research, Qualitative Health Research, Vol. 6, No. 4.
Brown, S.; During, D. & Selden, S. (2008). Q Methodology: Chapter 37, (in C.Miller and K. Yengleds), Hand book of Research News in Public Policy.
Corr, S. (2001). An Introduction to Q Methodology, a Research Technique, British Journal of Occupational Theraphy, Vol. 64, No. 6.
Donner, J. (2001). Using Q-sort in Participatory Processes: An Introduction to the Methodology, Social Development Paper, Vol. 36, No. 4, pp. 24-49.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, New York, McGraw-Hill.
Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide, London: The Falmer Press.
McKeown, B.F. & Thomas, D. (1988). Q Methodology, Sage Publication, Inc.
Van Exel, j. & DeGraaf, G. (2005). Q Methodology: A Sneak Preview, Available at: http://www.jobvanexel.nl.