محورهای فراخوان: رادیو در عصر رسانه‌های نو

  1. رادیو در عصر شبکه

ü     رادیو در اینترنت

ü     صنعت پادکست

ü     رادیو و رسانه‌های اجتماعی

ü     رادیو و چند رسانه ­ای

ü     رادیو و گوشی هوشمند

ü     رادیو و خدمات مکان‌محور

ü     رادیو و محتوای تولیدی کاربر

  1. رادیو و نوآوری در برنامه‌سازی

ü     گستره رادیو : رادیو مناسبتی، رادیو جماعت، رادیو دانشگاه، مدرسه و...

ü      قالب­های رادیویی(‌مستند، نمایش، فیچر و....)

ü     رادیو و برنامه‌سازی تعاملی

ü     رادیو و سرگرمی(‌ورزش، مسابقات، طنز)

ü     رادیو و اطلاع‌رسانی(‌ژورنالیسم شهروندی، اطلاع‌رسانی محلی، استانی و شهری‌)

  1. رادیو و فرهنگ

ü     رادیو، هویت ملی و انسجام فرهنگی

ü     رادیو و زبان‌های ملی و بومی

ü     رادیو و هنرهای هفتگانه

ü     رادیو و آموزش

ü     رادیو و فرهنگ مقاومت

ü     رادیو و گردشگری

  1. رادیو و جامعه

ü     رادیو و خانواده

ü     رادیو و سبک زندگی

ü     رادیو و سلامت

ü     رادیو و محیط‌ زیست

ü     رادیو، امید‌آفرینی و نشاط اجتماعی

  1. رادیو و اقتصاد

ü     رادیو و کارآفرینی

ü     رادیو و اصلاح الگوی مصرف

ü     رادیو و اقتصاد مقاومتی

ü     رادیو و اقتصاد دانش‌بنیان و مردم‌محور

 مهلت ارسال: تا پایان بهمن 1401