فلودیاگرام یا فرآیند داوری مقالات دریافتی نشریه «پژوهش‌های ارتباطی»

در تهیه و ارسال مقاله توجه به نکات زیر ضروری است:

1.‌ مقاله ارسال شده نباید پیش از این، در هیچ یک از نشریه‌های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.‌

2.‌ مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان، بر عهده نویسنده رابط است و با او تماس گرفته یا مکاتبه خواهد شد.‌ فصلنامه، مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان و سایر مراجع ندارد.‌

3.‌ فصلنامه از پذیرش مقالاتی که در آنها از منابع محدود و قدیمی استفاده شده، معذور است.‌

4.‌ در مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، ذکر تاریخ انجام پژوهش نام استادان راهنما و مشاور، دانشگاه یا سازمان مربوط و منابع مالی و اعتباری طرح پژوهشی ضروری است.‌

5.‌ مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیئت تحریریه، برای ارزیابی، دست‌کم به سه نفر از داوران صاحبنظر و کارشناس در زمینه موضوع مقاله، بدون نام نویسنده، ارسال خواهند شد.‌ پذیرش نهایی بر اساس نظر داوران و منوط به موافقت هیئت تحریریه است.‌

6. نویسنده موظف است تمام موارد پیشنهاد شده از سوی کارشناسان را اصلاح کند.‌ اعمال اصلاحات پیشنهادی از سوی نویسنده، به منزله پذیرش مقاله نیست و پس از آن، مقاله، بار دیگر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.‌

7.‌ مقاله‌های پذیرش شده بر اساس نوبت و با توجه به موضوع فصلنامه، به چاپ خواهند رسید، اما آن دسته از مقاله‌های پژوهشی که دارای جنبه‌هایی از ابتکار، نوآوری و به‌روز بودن منابع هستند، بر سایر مقالات مقدم شمرده می‌شوند.‌

8.‌ مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.‌

9.‌ مقاله، باید در قالب Word، با قلم B Lotus و شماره 14 به صورت الکترونیک و به نشانی سامانه نشریه با توجه به راهنما ارسال شود.

10.‌ فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی در پذیرش، رد، تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است و مقالات رسیده مسترد نخواهند شد.‌

11.‌ اعلام پذیرش مقاله و صدور گواهی انتشار آن در فصلنامه، پیش از پذیرش نهایی و چاپ مقاله‌ امکان‌پذیر نیست.‌

12. مسئولیت پرداخت هزینه‌ها بر عهده نویسنده مسئول (نویسنده رابط) است و فصلنامه هیچ‌گونه دخالتی در امور مالی نخواهد داشت.

جهت راهنمایی کامل نویسندگان اینجا را کلیک نمایید.