فراخوان مدیریت نظام پخش و انتشار محتوای اثربخش

محورها:

الف- ماهیت و ضرورت و چیستی کنداکتور

-         اصول برنامه ریزی نظام پخش در شبکه های رادیو و تلویزیونی

-         اصول برنامه ریزی نظام پخش و انتشار محتوا در رسانه های جدید

-         نقش کنداکتور در چرخه مهندسی و مدیریت پیام

-         ویژگی‌های کنداکتور مطلوب شبکه‌های رادیو و تلویزیونی

-         نقش کنداکتور در جذب میزان بیننده‌های شبکه‌های رادیو و تلویزیونی

-         نقش پرموشن و میان برنامه ها در کنداکتور

-         اصول مهندسی بازپخش در کنداکتور

-         استفاده بهینه آرشیو در جدول پخش شبکه های رادیو‌و‌تلویزیونی

-         نسبت کنداکتور شبکه های رادیو و تلویزیونی با رسانه‌های پیرامونی

ب- نظریه ها، مدل ها، الگوها و انواع مدیریت کنداکتور

-         کنداکتور و سبک زندگی ایرانی اسلامی

-         ایدئولوژی و کنداکتور

-         مقایسه تطبیقی برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در کنداکتور

-         استراتژی های کنداکتور نویسی با توجه به ملاحظات بومی

-         فنون و شیوه های اقناع در کنداکتور

-         تفاوت‌ها و شباهت‌های کنداکتور روتین و موضوعی

-         شیوه ها و الزامات انعطاف‌پذیری در کنداکتور

-         اصول تعیین، حذف و یا جابه­جایی برنامه ها در جدول پخش شبکه های رادیو و تلویزیونی

-         اصول، شیوه ها و الزامات عملیات رسانه ای در جدول پخش شبکه های رادیو و تلویزیونی

-         طراحی مدل معماری برند در طراحی و چینش برنامه ها در داخل شبکه و کل حوزه (رادیو/تلویزیون/ شبکه های اجتماعی/آی پی تی وی)

-         شیوه های طراحی و چینش خبر بر مبنای الگوی اخبار امیدبخش در تناظر با اصل واقع نمایی

ج- تجارب و شیوه های تنظیم نظام جدول پخش در رسانه ملی و رسانه های خارجی

-         نقش کنداکتور در رقابت یا هم‌افزایی شبکه‌های رادیو و تلویزیونی صداوسیما

-         نسبت کنداکتور های شبکه های استانی با شبکه های سراسری صداوسیما

-         مقایسه تطبیقی کنداکتور در شبکه های خدمت عمومی، تجاری، اشتراکی و ...

-         شناسایی شیوه‌ها و الگوهای نوین انتشار و پخش موثر محتواهای رسانه‌ای

-         آینده پژوهی روندهای فناورانه تاثیرگذار بر کنداکتور پخش برنامه در شبکه های تلویزیونی

-         همگرایی رسانه‌ای و کنداکتور

د- آسیب شناسی، تحلیل و ارزیابی و شاخص های اثربخشی کنداکتور

-         آسیب شناسی نظام پخش و انتشار محتوا در صداوسیما

-         تحلیل و ارزیابی کنداکتور های شبکه های رادیو و تلویزیونی صداوسیما

-         ­ مدل آرایش پخش برنامه­‌های شبکه­‌های پربیننده ماهواره­ای فارسی‌­زبان

-         تحلیل و ارزیابی کنداکتورهای شبکه های ماهواره‌ای و بین‌المللی

-         اصول مدیریت جدول پخش و کنداکتور‌نویسی با تأکید بر تجربیات و پژوهش‌های معتبر جهانی

-         تدوین شاخص‌‌های مطلوب ارزیابی پخش برنامه‌های تلویزیونی

ه- شایستگی های مدیران،  فعالان و ساختار مدیریت کنداکتور

-         الزامات و زمینه‌های شکل‌گیری شورای کنداکتور مطلوب در شبکه‌ها

-         شاخص ها و ویژگی های تراز کنداکتور نویس مطلوب

-         بازمهندسی ساختار سازمانی رسانه ملی با تاکید بر پخش

-         کنداکتور و هدفمندی منابع مالی

-         شاخص های سنجش و ارزیابی کنداکتور

 

و- کنداکتور و مخاطب

-         عوامل موثر بر تماشای بینندگان تلویزیون در ایران بر اساس ملاحظات بومی و محلی

-         نظام طبقه بندی مخاطبان رسانه بر اساس الگوی عمومی و اختصاصی تماشا

-         کشف الگوی سنجش بازخورد مخاطبان برنامه ها در بسترهای مختلف (پیامک، سایت­ها، شبکه های اجتماعی)

-         میل، نیاز و مصلحت مخاطب در کنداکتور

-         شیوه های کشف مخاطب فرضی در کنداکتور

-         چرخه نظام بازخورد در نسبت کنداکتور و مخاطب

-         نسبت کنداکتور و الگوی عمومی/ اختصاصی تماشا در ایران

-         کنداکتور و مدیریت احساسات مخاطب

-         کنداکتور و سواد رسانه‌ای

-         کنداکتور و مصرف رسانه‌ای

-         کنداکتور و حقوق مخاطب

-         کنداکتور و کودک

مهلت ارسال مقالات:

25 اسفند­ماه 1401