نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه ،استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در دهه اخیر، در پی تشدید تعارض بین ایران و غرب، شاهد ‌برجسته‌تر شدن تصویر ایران و ایرانیان در رسانه‌های غرب، بویژه تلویزیون‌های اروپا و امریکا بوده‌ایم. در تصویر بازنمایی شده از ایران در این تلویزیون‌ها، ویژگی یا یک راهبرد بازنمایی بسیار بارزی مشاهده می‌شود که در اصطلاح از آن به کلیشه‌سازی یاد می‌شود. در مقاله حاضر، تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که ایران در تلویزیون‌های غرب چگونه بازنمایی شده ‌است؟ برای پاسخ به این پرسش، 15 مستند برگزیده پخش ‌شده در این شبکه‌های تلویزیونی با روش تحلیل نشانه‌شناختی، تحلیل شده‌اند. تحلیل مستندهای برگزیده نشان می‌دهد که تلویزیون‌های اروپا و امریکا از سال 2002 به این سو، ده کلیشه بارز از ایران را به طور پیوسته تکرار کرده‌اند و در بازنمایی از ایران، بر این کلیشه‌ها پافشاری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and Constructing Women Gender Identity Case Study: Representation of Women Gender Identity in TV Series "Zamaneh" & "Tekyeh Bar Bad"

نویسنده [English]

  • Abdollah Bichranloo

assistant prof. in media management, Tehran Uni.

چکیده [English]

Today, identity as the most important aspect of human nature has seen its meaning transformed under the influence of postmodernist relativism, and hence, has affected women status and their identity. Television, also, shapes our thought on fundamental social issues at various degrees. Employing postmodernist signs, the present article tries to study the way gender identity is represented in the two Iranian series "Zamaneh" and "Tekyeh Bar Bad". The article draws upon Stewart Hall's Representation Theory and constructionism to examine the issue. The two most widely watched series in the year 1391 (Iranian Calendar), i.e. "Zamaneh" and " Tekyeh Bar Bad " were selected and analyzed. An eclectic model of semiotics was employed in this research. Findings indicate that in these two series, feminine representations imply both traditional and modern attributes and roles. These series offer a sort of negative representation regarding the formation of postmodernist identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Identity
  • Gender
  • Semiotics
  • TV Series

 

استوری، جان. (1386). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه(ترجمه حسین پاینده). تهران: آگه.
بنت، اندی. (1386). فرهنگ و زندگی روزمره (ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاووشیان). تهران: اختران.
بودریار، ژان. (1389)‌. جامعه مصرفی (ترجمه پیروز ایزدی). تهران: ثالث.
بیچرانلو،‌ عبدالله. (1388). بازنمایی اسلام و ایران در رسانه­های غرب. فصلنامه رسانه،‌ 77.
په، دیانا و ملکات، سیرینیواس.(1376). جهت­گیری در گزارشگری روزنامه: تحلیل محتوای پوشش خبری سرنگون کردن هواپیمای خطوط هوایی کره و هواپیمای ایرباس ایران در مطبوعات برجسته امریکا (ترجمه مهدی فرقانی). فصلنامه رسانه، 29.
روشن­ضمیر،‌ الی لستر و رضایی، سبحان. (1385). ‌بازنمایی ایران و حجاب زنان ایرانی در رسانه‌های امریکا. ‌فصلنامه رسانه، ‌68.
سروی زرگر، محمد. (1387). بازنمایی ایران در سینمای هالیوود، تحلیل نشانه­شناختی و تحلیل گفتمان هفت‌فیلم. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. تهران: دانشگاه صداوسیما.
سعید، ادوارد. (1382). فرهنگ و امپریالیسم‌ (ترجمه افسر اکبری).‌ تهران: توس.
سمتی، محمدمهدی. (1385). عصر سی­ان­ان و هالیوود (ترجمه نرجس­خاتون براهوئی). تهران: نی.
مهدی­زاده، سیدمحمد. (1384).‌ بازنمایی ایران در مطبوعات غرب:‌ تحلیل انتقادی گفتمان «نیویورک تایمز»،‌ «گاردین»، «لوموند» و «دی ولت» 2000- 1997 میلادی. پایان‌نامه دکترا. تهران:‌دانشگاه علامه طباطبایی.
مهدی­زاده، سید‌محمد. (1387). رسانه­ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
ویلیامز، کوئن. (1386). درک تئوری رسانه‌ها (ترجمه رحیم قاسمیان). تهران: ساقی.
Gorham, B.W. (1999). Stereotypes in the Media: So what?. Harward Journal of Communication, 10.
Keshishian, F. (2000). Acculturation, Communication, and the U.S. Mass Media: The Experience of an Iranian Immigrant. Howard Journal of Communication, 11.
Kilani, M. (2008). Imagining the Arab Other: How Arabs and Non-Arabs View Each Other, Edited by Tahar Labib, I.B.Tauris.
Merskin, D. (2005). The Construction of Arabs as Enemies: Post-9/11 Discourse of George W. Bush. In L. Artz & Y. R. Kamalipour (Ed.), Bring Them on (pp. 121- 135). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Rapely, T. (2007). Doing Conversation, Discourse and Document Analysis. Sage.
Strömbäck, J.; Shehata, A. & Dimitrova, D. (2008). Framing the Mohammad Cartoons Issue: A Cross-Cultural Comparison of Swedish and US Press. Global Media and Communication.
Totman, S.A. (2009). How Hollywood Projects Foreign Policy.Palgrave and Macmillan.