نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر می‌کوشد، ضمن ارائه الگویی برای شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در مقیاس ملی و جهانی، زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در سال‌های آینده سازمان صداوسیماتا افق 1404 را فراهم آورد. داده‌های این مقاله، شامل 47 عامل است که با روش ترکیبی مصاحبه با نخبگان و روش دلفی به دست آمده است و طی دو مرحله، عوامل اصلی مشخص، پالایش یا ترکیب شده‌اند. در نهایت نیز 24 عامل و روند اصلی مشخص و از طریق پرسشنامه‌هایی، تأثیرات متقابل آنها جمع‌آوری و با نرم‌افزار میک‌مک، داده‌ها تحلیل شده است. سرانجام شش عامل به عنوان رویدادهای کلیدی و پیشران که بیشترین تأثیر را بر آینده سازمان دارند، شناسایی شدند. با توجه به نتایج، برای هر کدام از این شش عامل هجده سناریو پیشنهاد و شرایط آینده یک سازمان بسیار بزرگ و پیچیده شبیه‌سازی و مدل‌سازی شده است که می‌تواند درک شفافی به دست‌اندرکاران این حوزه برای برنامه‌ریزی ارائه دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Key Factors Affecting Future of IRIB Organization A Cross-Impact Analysis Method

نویسنده [English]

  • Majid Balali

future study

چکیده [English]

The present paper aims to propose a number of possible scenarios for IRIB within the time period up to 1404 (Iranian Calendar) using a model for identification of key factors affecting the organization future at national and international levels. Data presented in this paper include 47 factors obtained from a combinational methodology involving interviews with elites as well as Delphi Method. Main factors were determined and refined within two phases. Finally, 24 main trends were marked and their cross impacts were collected and then, the obtained data were analyzed using MicMac Software. Ultimately, six primary factors were determined as the key trends and drives having the most influence on the organization. Using the results, 18 scenarios are proposed for each one of these six factors, and the future status of such big complex organization as IRIB is simulated, hence a clear picture for organizational planning is depicted.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trends Cross-Impact Analysis
  • key factors
  • scenario
  • Future Studies
بلالی، مجید. (1388). همگرایی رسانه‌، چالش‌ آینده مدیریت رسانه. ماهنامه افق رسانه، 80.
بهشتی، محمدباقر و زالی، نادر. (1390). شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه‌ای با رویکرد برنامه‌ریزی بر پایه سناریو، مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، 15 (1).
پورمحمدی، محمدرضا؛ حسین‌زاده دلیر، کریم؛ قربانی، رسول و زالی، نادر. (1389). مهندسی مجدد فرایند برنامه‌ریزی با تأکید بر کاربرد آینده‌نگاری. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 20.
دیوید، فرد آر. (1386). مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
شوارتز، پیتر. (1387). هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت (ترجمه عزیز علیزاده). تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
عاملی، سعیدرضا. (1388). شبکه‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
گرانمایه‌پور، علی. (1385). شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، فرصت یا تهدید. مجله اینترنتی فصل نو، 40.
مبینی دهکردی، علی و پاشنگ، مریم. (1387). مگادایم‌ها: الزام راهبردی، آینده سازمان‌ها. تهران: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
محسنیان‌راد، مهدی. (1384). ایران در چهار کهکشان ارتباطی. تهران: سروش.
مک کوئیل، دنیس. (1380). مخاطب‌شناسی (ترجمه مهدی منتظرقائم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
ناظمی، امیر و قدیری، روح‌الله. (1385). آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا. تهران: مرکز صنایع نوین.
نهج‌البلاغه، کلمات قصار، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی.
Fahey, L. & Randall, R.M. (1998). Learning from the Future, Competitive Foresight Scenarios, Canada.
Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, France, Economica publish.
Godet, M. (2008). Strategic Foresight, Lipsor Working Paper, France, Paris.
Gordon, T. (1994). Trend Impact Analysis , AC/UNU Millennium project.
Helmer, O. (1993). Looking Forward: A Guide to Future Research.
Myers, D. (2000). Constructing the Future in Planning University of Southern California, Paper Forthcoming in the Journal of Planning Education and Researeh, Vol. 19.
Seyda, S.A. (2007). Qualitative Cross-impact Analysis with time Consideration, Vol. 5, No. 74.
Twiss, B.C. (1992). Forcasting for Technologist and Engineers, a Practical Guide for Better Dicitions, Peter Peregrinus, London.
UNIDO. (2004). Foresight Methodologies, Textbook, Technology Foresight Initiative.
Wolfgang, W.J. & Weimer, T. (2006). Cross Impact Balance (CIB), Science Direct, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 73.