نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای ارتباطات، دانشگاه تهران

چکیده

 
هدف اصلی این مقاله، بسط چارچوب مفهومی فرهنگ هواداری و نشریات هواداری، به هواداری فوتبال و تحلیل وبلاگ‌های هواداران تیم فوتبال استقلال تهران بر اساس فرصت‌ها و چالش‌هایی که فضای مجازی در اختیار کاربران/ هواداران این باشگاه قرار می‌دهد، بوده است. به عبارت دیگر، مقاله در پی پاسخ به این مسئله است که هواداران فوتبال در ایران تا چه میزان توانسته‌اند از امکانات این فضای نمادین و مفهومی برای برساختن «هویت هواداری مجازی» مبتنی بر تعامل و ارتباط استفاده کنند. به همین منظور، برای مطالعه بازنمایی فرهنگ هواداری فوتبال در فضای مجازی، با تکیه بر مفاهیم «تمایزبخشی و تبعیض»، «تولیدگری و مشارکت»، «انباشت سرمایه» و نیز خصیصه‌های فضای سایبر، نمونه‌ای از وبلاگ‌های هواداران تیم استقلال تهران تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در بیشتر وبلاگ‌های هواداری، نوید و وعده شکل‌گیری جماعتی از هواداران مبتنی بر تعاملات گسترده و معنادار محقق نشده است؛ بنابراین، وبلاگ‌های هواداری، بیشتر نوعی مجله هواداری منفرد هستند تا فضای تعاملی عام مبتنی بر خصیصه‌های فضای مجازی. بر اساس این یافته‌ها، می‌توان استباط کرد که هواداری فوتبال در ایران هنوز تا حد زیادی وابسته به رسانه جمعی تلویزیون است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Advocating Culture to Internet Sports Journals: An Analysis of Weblogs Belonging to Advocates of Istiqlal

نویسندگان [English]

  • Alireza Dehqan 1
  • Hossein Hassani 2

1 assistant Prof. in sociology of Tehran Uni.

2 Communication of Tehran Uni.

چکیده [English]

The present article aims to expand the conceptual framework of “advocating
culture” and “soccer advocating journals” into “football advocating” and
“analyzing weblogs belonging to Istiqlal fans, based on opportunities and
challenges created by cyberspace for users/supporters of the soccer team. In
other words, this article seeks an answer to the question that to what extent
football fans in Iran have enjoyed the opportunities the cyberspace has created
for constructing “cyberspace advocating identity” based on balance and
interaction. To study the representation of football advocating culture in
cyberspace based on concepts of “differentiation and discrimination”,
“production and participation”, “accumulating capital” as well as cyberspace
traits, a sample of weblogs belonging to fans of Istiqlal was analyzed. Findings
indicate that in most of the advocating weblogs, the promise of forming a group
of advocates based on vast significant interactions has not been realized. Thus,
advocating weblogs are mostly individual advocating magazines rather than a
popular interactive space based on cyberspace characteristics. According to the
findings, one can argue that football advocating in Iran is mostly relied on the
popular mass media, namely television.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Istiqlal-e-Tehran
  • Advocating Culture
  • Footbal
  • Cyberspace

 

بختیاری، محمد. (1388). بررسی میزان رضایتمندی تماشاچیان لیگ برتر فوتبال از ارائه خدمات گوناگون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.
دی. ویمر، راجر و دومینیک، جوزف آر. (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه دکتر کاووس سید امامی). تهران: انتشارات سروش.
دیوید، بل. (1389). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبر (ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
عاملی، سعیدرضا. (1385). ارزیابی فضای مجازی ایرانی. تهران: شورای عالی اطلاع­رسانی.
عاملی، سعیدرضا. (1388). متن مجازی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
علیزاده گلریزی، ابوالفضل. (1389). عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند باشگاه‌های پرهوادار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.
فلاحی، احمد. (1387). مطالعه و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاچیان مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران با رویکرد بازاریابی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.
Brady, M. (2005). Blogging, personal participation in public knowledge-building on the web. Chimera Working Paper. 2005-02>; Colchester: University of Essex.
Busse, Kristina. (2009). Fans, Fandom, and Fan studies in Encyclopedia of Communication Theory; edited by Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss; Los Angeles and London: Sage Publication.
Cantoni, Lorenzo and Stefano Tardini. (2006). Internet; London and New York: Routledge.
Cavicchi, Daniel. (1998). Tramps like Us: Music and Meaning Among Springsteen Fans, Oxford: Oxford University Press.
Fiske, John. (2001). The Cultural Economy of Fandom; in The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, edited by Lisa A. Lewis, London & New York: Routledge.
Hills, Matt (ed.). (2001). Fan Cultures, London & New York: Routledge.
Hookway, Nicholas. (2008). Entering the Blogsphere: Some Strategies for Using Blogs in Social Research. Qualitative Research; 2008; 8: 91.
Jenkins, Henry. (2001). ‘Strangers No More,We Sing’: Filking andthe Social Constructionof the Science FictionFan Community; in The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, edited by Lisa A. Lewis, London & New York: Routledge.
Jenson, Joli. (2001). Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization; in The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, edited by Lisa A. Lewis, London & New York: Routledge.
Lewis, Lisa A. (ed.). (2001). The AdoringAudience: Fan Cultureand Popular Media, London and New York: Routledge.
Lindlof, Thomas R. and Taylor, Bryan Copeland. (2002). Qualitative Communication Research Methods. London: Sage. 
Lister, Martin et al. (2009). New Media: A Critical Introduction, London and New York: Routledge.
Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. (ed.) (2009). Encyclopedia of Communication Theory, Los Angeles and London: Sage Publication.
McKee, Alan. (2003). Textual Analysis: A Beginner’s Guide. London: Sage publication.
Merskin, Debra. (2008). Fandom; in the International Encyclopedia of Communication. edited by Wolfgang Donsbach, Malden and Oxford: Blackwell Publishing.
Millward, Peter. (2008). The Rebirth of the Football Fanzine: Using E-zines as Data Source; Journal of Sport and Social Issues, 32: 299.
Paccagnella, L. (1997). “Getting the Seats of Your Pants Dirty: Strategies for Ethnographic Research on Virtual Communities”. Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 3, no. 1.