نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

رفتارهای نابهنجار و خشونت‌آمیز تماشاگران فوتبال یکی از معضلات پیش روی این ورزش پرطرفدار است که افزون بر زیان‌های اقتصادی، به لحاظ فرهنگی‌ـ اجتماعی و سیاسی نیز منشأ برخی آسیب‌هاست. رسانه‌ها و بویژه تلویزیون، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع شکل ‌دادن به ذهنیت تماشاگران پیش از ورود به ورزشگاه، نقش مؤثری در کنترل یا دامن زدن به رفتارهای نابهنجار تماشاگران در بازی‌های حساس ـ نظیر بازی‌های شهرآورد ـ دارند. بر این اساس، مقاله‌ حاضر، به بررسی عملکرد برنامه‌های ورزشی هفتگی تلویزیون قبل و بعد از شهرآوردهای شصت‌و‌‌یکم و شصت‌وسوم استقلال و پرسپولیس از این منظر پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده این برنامه‌ها، نه تنها توجه کافی به مسئله فرهنگ‌سازی در خصوص رفتار مناسب تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها نداشته‌اند، بلکه در برخی موارد با پرداختن به حاشیه‌هایی نظیر اشتباه‌های داوری در بازی‌های گذشته یکی از تیم‌های حاضر در شهرآورد‌، مصاحبه‌های جنجالی و تحریک‌کننده با بازیکنان و مربیان تیم‌ها‌، پیش‌بینی قطعی نتیجه بازی به نفع یکی از تیم‌ها و طرح و گسترش شایعات، تماشاگران را با ذهنیتی منفی به ورزشگاه می‌فرستاده‌اند و به رفتارهای خشونت‌آ‌میز آنان در حین تماشای بازی و بعد از آن دامن زده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of TV Sports Programs in Terms of Addressing Soccer Fans' Abnormal Behaviors

نویسنده [English]

  • Mohammad Fathi Niya

Communication

چکیده [English]

Abnormal and violent behaviors on part of soccer fans are one of the problems inflicting this popular sport which brings about financial, cultural, social and political losses as well as other damages. The performance of media, particularly television, as one of the most important source of shaping the fans' minds before entering the stadiums, has a key role in controlling or adding fuel to the abnormal behaviors of the fans during sensitive matches – e.g. a derby match.
The present article aims to study the performance of the TV weekly sports programs before and after the 61st and 63rd derby match between Istiqlal and Perspolis teams from this aspect. The research shows that such programs not only don't they pay sufficient attention to culture-building in terms of fans' behaviors in the stadiums, but also they add fuel to such behaviors and send the fans with a negative mind to the stadiums by addressing the referee mistakes in the previous matches of one of the involving teams, conducting controversial and stimulating interviews with players and coaches, predicting the result of the match and declaring one of the two teams as the winner as well as spreading rumors.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soccer
  • Fans
  • Players
  • TV Sports Program

 

آزاد ارمکی، تقی. (1381). فوتبال: پارادوکس نوسازی. نامه علوم اجتماعی، 19، بهار و تابستان، انتشارات دانشگاه تهران.
اتکینسون، ریتال و هیلگارد، ارنست. (1379). زمینه‌ روان‌شناسی (ترجمه محمدتقی براهنی). چاپ چهاردهم، تهران: رشد.
باغانی، پروین. (1385). نظرسنجی از مردم تهران درباره برنامه‌های ورزشی سیما، تهران: مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما.
رحمتی، محمد مهدی. (1382). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر در خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال.پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
محسنی ‌تبریزی، علیرضا. (1383). وندالیسم، تهران: آن.
محسنی تبریزی، علیرضا و رحمتی، محمد مهدی. (1381). سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی‌ـ توصیفی خشونت در ورزش. نامه علوم اجتماعی، 19، بهار و تابستان، انتشارات دانشگاه تهران.
مصباحی‌پور ایرانیان، جمشید. (1381). چرا فوتبال. نامه علوم اجتماعی، 19، بهار و تابستان، انتشارات دانشگاه تهران.
Terry, P.C. and Jackson, K. (1985). the Determinants and Control of Violence in Sport. London: Sage.
Wann, D. (2001). Sport Fans: the Psychology and Social Impact of Spectators. London: Routledge.
Cox, R.H. (1990). Sport Psychology: Concepts and Applications. Berlin: Dubuque, IA: Wm C. Borwn.
Feldman, R. (1993). Understanding Psychology. MC. Graw - Hill, Inc.
Myers, D. (1994). Exploring Social Psychology. MC. Graw - Hill, Inc.