نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای ارتباطات، استادیار دانشگاه علامه طباطباییl

چکیده

هرگونه چالشی که در برهه‌ای خاص متوجه جامعه‌ای شود، در اصطلاح درقالب بحران جای می‌گیرد. مدیریت موقعیت بحران، دست‌کم در پنجاه سال اخیر، به‌عنوان راهبردی کاربردی و کلاسیک برای خاموش کردن انتقاد در رسانه‌ها کاربرد داشته است و انتظار می‌رود رسانه نیز آن را بپذیرد و با آن همگام شود. البته نمی‌توان ادعا کرد تمام بحران‌ها رسانه‌ای هستند، اما بسیاری از آنها از طریق رسانه‌ها ایجاد می‌شوند. به‌طور کلی کارکرد امنیتی رسانه‌ها در جامعه‌ کنونی‌، اهمیت‌ غیرقابل‌انکار‌ یافته‌ و‌ شرایط‌ خاص‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌ و پیچیدگی‌ اوضاع‌ سیاسی،‌ بر اهمیت‌ این‌ کارکرد افزوده‌ است. رسانه‌ها، به‌‌دلیل‌ وابستگی‌های‌ ایدئولوژیک‌ و حزبی‌ خود از زوایای‌ فکری‌ مختلفی به‌ تحولات‌ جامعه‌ می‌نگرند و در انعکاس و برجسته‌سازی‌ این‌ تحولات‌ و رویدادها، به‌ شیوه‌های‌ مختلف‌ عمل‌ می‌کنند. در این مقاله، به تهدیدهای رسانه‌ای (البته با تأکید بر رسانه‌های غرب) و بحران‌های حاصل از آن و نحوه مدیریت این بحران‌ها پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

اسدی، علی. (1371). افکار عمومی و ارتباطات. تهران: سروش
اسلامی، علیرضا؛ غلامی، غلامرضا؛ قاسمی، صفت‌الله؛ اعظم‌کریمایی، علی و مرادیان، محسن. (1386).تهدیدهای رسانه‌ای علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وتدوین راهبرد مناسب برای مقابله با آنها، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
اسمیت، آنتونی. (1364). ژئوپولیتیک اطلاعات. ترجمه شیروانی، تهران: سروش
افتخاری، اصغر. (1382). بحران‌های واقعی در فضای مجازی، طراحی چارچوب تئوریک. فصلنامه مجلس و پژوهش، 42، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها، هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مترجم.
ساری، حسین. (1385). بررسی تهدید رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه عالی دفاع.
سلطانی‌فر، محمد. (1385). رسانه‌ها، بحران‌های نوین و جنگ‌های پست‌مدرن. وب‌ سایت اختصاصی، www.soltanifar.com
صدوقی، مراد‌علی. (1382). رسانه، سلاح جنگ یا ابزار حل منازعه. فصلنامه پژوهش و سنجش، 34، ویژه رسانه و جنگ.
فلاح‌شریف، ناصر. (1384). تجزیه و تحلیل مخاطبان هدف در عملیات روانی. ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، 57.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات؛ پایان هزاره (اقتصاد، جامعه و فرهنگ). ترجمه احمد علیقلیان، تهران: طرح‌ نو.
معتمدنژاد، کاظم. (1371). وسائل ارتباط جمعی. جلد یک، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
مک‌کارتی، شاون.‌پی. (1381). نقش اطلاعات در مدیریت بحران. ترجمه محمد‌رضا تاجیک، تهران: فرهنگ گفتمان.
http://www.reporter.ir/archives/85/1/003543.php
Divison, Philip. (1989). Public Opinion, Precedent and Definition, International Encyclopedia Communication, Valume 3, pp.386-390. Published Jointly with the Annenberg School of Communications, University of Pensilvania.