نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان وادبیات فارسی

چکیده

رواج گستردة موسیقی عامه‌پسند (پاپ) در سال‌های اخیر، از سویی مخاطبان این نوع موسیقی را جذب کرده و از سوی دیگر انتقادهایی را دربارة کیفیت آثار هنری ارائه شده در این حوزه بر‌انگیخته است. برخی از این انتقادها متوجه نوع اشعاری است که در موسیقی پاپ به مخاطب ارائه می‌شود. از سوی دیگر رویکرد صداوسیما نسبت به پخش گستردة قطعات موسیقی پاپ از رادیو و تلویزیون،‌ حساسیت موضوع را بیشتر کرده است. این نوشتار، پس از طرح مباحث نظری دربارة شعر و گونه‌های مختلف آن از نظر صورت و محتوا، رابطة شعر و موسیقی و اهمیت شعر در موسیقی با کلام؛ به بررسی اهمیت و جایگاه شعر در موسیقی پرداخته و با استفاده از اصول و معیارهای نقد شعر و موسیقی، برخی از ویژگی‌ها و اشکالات رایج در اشعار مورد استفاده در موسیقی پاپ را بررسی کرده است. در پایان نیز سعی شده است توصیه‌هایی در خصوص چگونگی استفاده از موسیقی عامه‌پسند در صداوسیما ارائه شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

احمدی، بابک. (1375). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
ارسطو. (1360). فن شعر. ترجمه عبدالحسین زرین‌کوب تهران: امیرکبیر.
الشائب، احمد. اصول‌النقد‌الادبی. به نقل از محمد برخان، «جوشش شعر در آینه اعجاز موسیقی»، تاریخ مشاهده: 18/ بهمن/ 86.
com/ poems/ barkhan.html.http://www.freewebs
امامی، نصرالله. (1385). مبانی و روش‌های نقد ادبی. تهران: جامی.
امین‌پور، قیصر. (1382). سنت و نو‌آوری در شعر فارسی. تهران، علمی و فرهنگی.
بهار، محمد تقی. (1355). سبک‌شناسی. تهران: امیرکبیر.
پورنامداریان، تقی. (1374). سفر در مه. تهران: نوروز.
پورنامداریان، تقی. (1377). خانه‌ام ابری است: شعر نیما از سنت تا تجدد. تهران: سروش.
خواجه نصیر‌الدین طوسی، اساس‌الاقتباس. تصحیح مدرس رضوی، (1326). تهران: ‌انتشارات دانشگاه تهران.
زرین‌کوب، عبدالحسین. (1352). نقد ادبی. تهران: امیرکبیر.
شجریان، محمدرضا. (1383). راز مانا. تهران: گام نو.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا. (1368). موسیقی شعر. تهران: آگاه.
شمس، قیس. (1331). المعجم فی معاییر اشعار العجم. تصحیح محمد قزوینی و مدرس رضوی، تهران: تهران.
شمیسا، سیروس. (1386). انواع ادبی. تهران: باغ آینه.
شمیسا، سیروس. (1386). نقد ادبی. تهران: میترا.
طه‌حسین. التوجیه‌الادبی. به نقل از: محمد برخان، «جوشش شعر در آینه اعجاز موسیقی»، تاریخ مشاهده: 18/ بهمن/ 86.
 com/ poemj/ barkhan.html.http://www.freewebs