نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیق درارتباطات.

چکیده

مقاله حاضر براساس پژوهشی تهیه شده است که در سال 1385، در مرکز تحقیقات صداوسیما انجام گرفت. این پژوهش برمبنای نظرسنجی از 867 نفر از افراد 15سال و بالاتر ساکن شهر تهران تدوین شده، محور آن میزان استفاده و رضامندی شهروندان تهرانی از این شبکه رادیویی بوده است.برای بررسی موضوع، مقوله‌هایی چون تعداد شنوندگان، میزان استفاده از برنامه‌های رادیو سلامت و موضوعات مورد علاقه شنوندگان در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.از جمله مهم‌ترین نتایج این نظرسنجی می‌توان به این موارد اشاره کرد:ـ تنها 6/17درصد پاسخگویان شنوندة رادیو سلامت هستند.ـ 5/27درصد شنوندگان در حد «خیلی زیاد»، 1/62درصد «زیاد» و 8/9درصد در حد «کم» از محتوای برنامه‌های رادیو سلامت رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on 'Radio Salamat' Programs in Tehran By: Mohammad

نویسنده [English]

  • Mohammad Mohammad Khani Malekuh

چکیده [English]

This article is based on a research carried out in IRIB Research Center in 2006. The research involved 867 citizens above the age of 15 from Tehran. The survey was conducted and the individuals' opinions were sought on how much they listened to the 'Radio Salamat' (Health Redio) programs and, if any, how much they were satisfied with the programs.
Categories like the number of audience, the extent of usage, and interesting subjects related to health, were focused in the survey.
Of the most important results of the study are the followings:
-Only 17.6 percent of the respondents were among the audience.
-27 percents of the listeners were 'very much' satisfied, 9.8 percents were 'much' satisfied, and 9.8 percents were 'little' satisfied with the contents of the programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Radio Salamat'
  • Usage
  • Satisfaction

 

 محمد خانی ملکوه، محمد (1385) نظرسنجی از مردم تهران درباره برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت، پژوهش مرکز تحقیقات صداوسیما، شماره 87.
الفت، سعیده (1383) حال و آینده رادیو، تهران، تحقیق و توسعه رادیو.
 جوادی یگانه، محمدرضا (1381) برخی ویژگی‌های رادیو فصلنامه پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره 32 زمستان.
ریچاردز، کیت (1381) نگارش نمایشنامه رادیویی، ترجمه مهدی عبداله زاده، تهران: سروش.