نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت رسانه‌ای با شاخه سینما ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا ارتباط با مخاطب را در چارچوب الگوهای ارتباطی تثبیت شده پیگیری می‌کند. در این مطالعه، ضمن تبیین اهمیت فیلم‌های سینمای دادگاهی در ایران، به نقش و شیوه بازنمایی جرم و آسیب از دیدگاه متخصصان و کارشناسان، پرداخته شده است. این پژوهش از نوع کیفی‌ و بر اساس هدف از نوع کاربردی است، به روش مصاحبه عمیق بدون ساختار با 16 کارشناس و متخصص در ‌5 حوزه علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، ارتباطات و سینما و با هدف بررسی نقش سینمای‌ دادگاهی در ‌شیوه بازنمایی جرم و‌ آسیب اجتماعی، انجام شده است. میدان مطالعه، فیلم‌های دادگاهی 4 دهه اخیر سینمای ایران است که بر اساس حساسیت یا تابویی موضوع و همچنین درگیری افکار عمومی انتخاب شده‌اند (10 فیلم از 22 فیلم دادگاهی، از کل1744 فیلم‌ چهار دهه اخیر سینمای ایران در مقاله دیگری به روش نشانه‌شناسی سوسور، تحلیل روایت بارت و سه سطح رمزگان فیسک مورد تحلیل قرار گرفته‌اند). موضوعاتی که در فیلم‌های سینمایی چهار دهه اخیر در ژانر درام دادگاهی دیده شده به نسبت کل فیلم‌های تولید شده در این سال‌ها بسیار اندک است. این پژوهش بنابر نظر کارشناسان مصاحبه‌شونده به 9 مقوله برای پاسخ به دلیل تولید اندک این ژانر از فیلم در سینمای دادگاهی ایران از دیدگاه کارشناسان دست یافت و به این نتیجه رسید که فیلم‌سازان برای تولید فیلم در این ژانر باید به مؤلفه‌های، انعکاس واقعیت، بهره‌گیری از متخصصان در حوزه‌های علمی دیگر و محدودیت‌های قضایی توجه ویژه داشته باشند و‌ سانسور و ممیزی، سیاه‌نمایی و ضعف قانون ازمؤلفه‌هایی هستند که موانعی برای تولید فیلم در این‌ ژانر ایجاد کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iranian Court Drama Movie and the Representation of Crime and Social Harms: Experts' Perspectives

نویسندگان [English]

  • Soheila Karimi 1
  • Mahnaz Ronaghi Notash 2
  • Nasim Majidi Ghahroudi 2

1 Media Management

2 Assistant Prof. In Communication, Communication and Media Studies Department, Islamic Azad Uni., Markaz Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Media management is closely related to cinema because it pursues communication with the audience within the framework of established communication patterns. In this study, while explaining the importance of court drama movies in Iran, the role and method of representing crime and harm from the perspective of experts was discussed. This research is qualitative and based on the purpose is applied, through in-depth unstructured interviews with 16 experts in 15 fields of psychology, sociology, law, communication and film and was conducted to examine the role of court drama film in the representation of crime and social harms. The statistical population was the court drama films of the last 4 decades of Iranian cinema, which were selected based on the sensitivity or taboo of the subject as well as the conflict of public opinion (10 out of 22 court drama films, out of a total of 1744 films of the last four decades of Iranian cinema that were analyzed in articles by Saussure semiotics, Bart narrative analysis and three levels of Fisk method). The subjects seen in the movies of the court drama genre of the last four decades are very few compared to the total number of films produced in these years. The subjects of the court drama genre in the last four decades films were very few compared to the total films produced in these years. The reason for the low production of this genre, according to the experts interviewed, was classified into 9 categories. To produce a film in this genre, filmmakers must pay special attention to the components, reflection of reality, utilization of experts in other scientific fields, and judicial restrictions, and censorship, auditing, detraction, and the weakness of the law are some of the components that create barriers to this production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Harms
  • Crime
  • Genre
  • Representation
  • Court Films
آزاد ارمکی، تقی و فرزانه، بازیار. (1388). بازنمایی هویت اجتماعی روشنفکر در سینما. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 5(15).
پایگاه‌ خبری‌ و تحلیلی انصاف‌نیوز. (1399). وقتی دادگاه تماشاگر را دلگرم می‌کند. بازیابی شده از: http://www.ensafnews.com/241324/
جاروی، آی سی. (1379). ارتباط کلی سینما با جامعه‌شناسی رسانه‌ها (ترجمه اعظم راودراد). فارابی، 10(2).
دووینیو، ژان. (1379). جامعه‌شناسی هنر (ترجمه مهدی سحابی). تهران: مرکز.
راودراد،اعظم. (1392). نظریه‌های جامعه‌شناسی در سینمای ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
رستگار، یاسر و احسان، آقابابایی و زهرا، راسخی. (1398). بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی. پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 27، 74-57.
سجودی، فرزان. (1382). نشانه شناسی کاربردی. چاپ اول، تهران: قصه.
سلطانی‌، مهدی و همایون، مرادخان و علی‌اصغر، اسماعیل‌زاده. (1396). برساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلم‌های ایرانی. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 18(37).
شریعتی‌مزینانی، سارا و وحید، شالچی. (1388). بازنمایی امر اخلاقی در سینمای پرمخاطب ایران از سگ‌‌کشی تا آتش‌بس. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15.
ضمیران، محمد. (1382). درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر. تهران: قصه.
فرجیها، محمد و محمد، گنج علیشاهی. (1399). تحلیل ساختاری الگوی روایت در فیلم‌های دادگاهی هالیوود و سینمای ایران. رسانه‌های دیداری و شنیداری، 14(35).
فولادی، مهدی. (1383). تحول جمعیتی ـ اجتماعی‌خانواده و ‌تأثیر آن بر ‌رفتار جوانان. تهران: مرکز‌ مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
فیسک، جان. ‌(1380). فرهنگ ‌تلویزیون (ترجمه ‌مژگان‌ برومند). ‌ارغنون، 19.
کی‌نیا، مهدی. (1397). مبانی جرم‌شناسی. جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محبوبی‌منش، حسین. (1385). تأملی کوتاه درباره آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان مسئله امنیت عمومی. دانش انتظامی، 8(3).
محمودی، ژاله. (1397). آسیب‌شناسی ارتکاب جرم در بین نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن. پژوهش‌های حقوقی قانون‌‌یار، 1(3).
مک‌لوهان، مارشال. (1368). درباره سینما (ترجمه‌ تیراژه تهرانچیان). فارابی، 4.
میلنر، آندرو و جف، براویت. (1385). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. (ترجمه جمال محمدی). تهران: ققنوس.
هدایتی، ارسلان. (1392). تحلیل نشانه‌شناختی بازنمایی مرگ در‌ سینمای سینماگران کرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم انسانی تهران.
یوسفی، علی و حسین، اکبری. (1390). تأملی جامعه‌شناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2(1).
Canet, F. (2020). Introductory Reflections on Perpetrators of Crimes Against Humanity and their Representation in Documentary Film.
Cohem, S. & Pauline, G.H. (2011). Pedophile Crime Films as Popular Criminology: A Problem of Justice?
Welch, A.; Fleming, T. & Dowler, K. (2011). Constructing Crime and Justice on Film: Meaning and Message in Cinema.