نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی، واحدمرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 دکتری علوم‌تربیتی، دانشیار گروه علوم‌تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند شکل‌گیری سواد ارتباطی در مدارس جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این مطالعه حاضر با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به ارائه الگویی برای آموزش سواد تحلیلی در ایران پرداخته، از حیث پارادایم‌های غالب پژوهش، در گروه تفسیری قرار می‌گیرد. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، از فن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. مصاحبه‌شوندگان این پژوهش را متخصصان و استادان علوم‌تربیتی و برنامه‌ریزی درسی تشکیل داده‌اند. داده‌های پژوهش به روش کدگذاری باز که مختص رویکرد زمینه‌ای است مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و مقولات مفهومی، اصلی و کلان استخراج شده‌اند. در نهایت نیز الگوی آموزش سواد ارتباطی، شامل عوامل علی، ساختاری، مداخله‌گر و همچنین راهبردهای لازم جهت آموزش سواد ارتباطی و پیامدهای اجرای نظام صحیح آموزش سواد ارتباطی ارائه شده است. با توجه به نتایج پژوهش، مقوله اصلی شامل آموزش سرفصل‌های کلی، آموزش و مشاهده است که به‌منظور طرح، تدوین و اجرای برنامه آموزش سواد ارتباطی در ایران می‌توان از آن بهره برد. در زمینه عوامل علی (شرایط فرهنگی خانواده، کتابخوانی و قصه‌گویی در خانواده، شعرخوانی در جمع خانواده و همکلاسی‌ها، اجتناب از مواجهه با پیامدهای آموزش تک‌قطبی، سازماندهی اطلاعات، مهارت‌های روانی، معناشناسی، هیجان‌ها، نگرش‌ها، انتظارات نقش، پیام‌های غیرکلامی، پیام‌های کلامی، پیام‌های حضوری، پیام‌های غیرحضوری، پیام‌های گفتاری و نوشتاری) در زمینه عوامل ساختاری (خرده‌فرهنگ کشورـ استان ـ شهر، نظام آموزشی کشور، فرهنگ خانواده، شبکه ارتباطی) و در زمینه عوامل مداخله‌گر (پیچیدگی مؤلفه‌های ارتباطی، ویژگی‌های ارثی از قبیل هوش، شرایط فرهنگی خانوار، ویژگی‌های جسمی و مهارت‌های روانی) شناسایی شدند.

تازه های تحقیق

نوآوری در پژوهش

به نظر می‌رسد، که بررسی سواد ارتباطی و فرایند شکل‌گیری آن، در داخل و خارج از کشور انجام نپذیرفته است. تنها یک مقاله از سوی قاسمی و راسخ (2020) به زبان انگلیسی نگاشته شده است، به این ترتیب پژوهش حاضر، باتوجه به نپرداختن آموزش‌وپرورش، صداوسیما و سایر سازمان‌ها به موضوع ارتباط و نحوه برقراری ارتباط، داشتن ارتباط سالم و ... پژوهشی نوآورانه محسوب می‌شود.

محدودیت‌های پژوهش

محدودیت اصلی این پژوهش، نبود پژوهش‌های مشابه در سطح داخلی و خارجی است، سواد ارتباطی بااینکه یکی از ضروریات برقراری ارتباط و داشتن روابط پاینده است، متأسفانه از صحنه پژوهش و همچنین آموزش دور مانده است. یکی دیگر از محدودیت‌های پژوهش حاضر مربوط به رویکرد آن است. ازآنجاکه در پژوهش‌های کیفی، پدیده مورد نظر در بستری که رخ می‌دهد مورد مطالعه قرار می‌گیرد، امکان تعمیم‌پذیری نتایج و یافته‌ها به دیگر شرایط و موقعیت‌ها محدود است. بنابراین به‌راحتی نمی‌توان نتایج پژوهش حاضر را به دیگر حوزه‌ها تعمیم داد. در پژوهش‌های کیفی، امکان بروز و دخالت داده شدن پیش‌فرض‌ها و تعصبات پژوهشگر ممکن است یافته‌ها و نتایج را خدشه‌دار سازد؛ با این حال در پژوهش حاضر تلاش شده است که تا حد امکان بدون سوگیری عمل شود نتایج صرفاً بر اساس تجارب و دیدگاه‌های مصاحبه‌شوندگانی که عموماً در حوزه آموزش و برنامه‌ریزی درسی بوده‌اند، به دست آید. از دیگر محدودیت‌های پژوهش‌های کیفی این است که امکان تفاسیر مختلف از پدیده مورد بررسی وجود دارد، به همین دلیل، تفسیر صورت گرفته از تبیین جایگاه اقوام در پژوهش حاضر تنها یکی از تفاسیر ممکن و پذیرفتنی در مورد آن است و امکان ارائه تفاسیر دیگر نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Process of Development of Communication Literacy in Schools of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Dorosti 1
  • Shahram Ranjdoost 2
  • Ali Imanzadeh 3

1 Curriculum Planning

2 Associate Prof. In Curriculum Planning, Islamic Azad University, Marand, Iran

3 Associate Prof. In Education Sciences, University Of Tabriz, Iran

چکیده [English]

This study was conducted as an interpretive research paradigm through grounded theory method to provide a model for teaching analytical literacy in Iran. Data was collected by Semi-structured interview technique from experts and professors of educational sciences and curriculum planning whom selected by purposeful sampling way. The research data were analyzed by open coding method from which were extracted conceptual, main and macro categories. Finally, the model of communication literacy training was provided; including causal, structural, intervening factors, as well as the necessary strategies for communication literacy training and the consequences of implementing the correct training system. The main category includes teaching general topics, training and observation, which can be used to design, develop and implement a communication literacy training program. After analyzing the findings, these factors were identified: Family cultural conditions, reading and storytelling in the family, reading poetry to family and classmates, avoiding the consequences of unipolar education, organizing information, psychological skills, semantics, emotions, attitudes, role expectations, non-verbal messages, verbal messages, face-to-face messages, In-person messages, voice and text messages for causal factors; subculture of country, province and city, country education system, family culture, communication network for structural factors; complexity of communication components, inherited traits such as intelligence, cultural background, physical characteristics and psychological skills for intervening factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Literacy
  • Iranian Education
  • Grounded Theory
  • Development Process
آلفرد جی، اسمیت. (1384). ارتباطات و فرهنگ (3) (ترجمه طاهره فیضی، اکرم هادی‌زاده مقدم و مهدی بابائی اهر). تهران: سمت.
ابراهیم‌زاده، عیسی. (1384). آموزش بزرگسالان (رشته علوم تربیتی). تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور، 78-55.
احمدی، آذر و جواد، پورکریمی. (1392). سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTL) دبیران بر اساس الگوی(ISST). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47 (4)، 468 – 449.
اشرفی‌ریزی، حسن؛ امیر، رمضانی؛ حامد، آقاجانی و زهرا، کاظمپور. (۱۳۹۲). بررسی میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(6)، 34-91.
امینی، محمد؛ فریبرز، صدیق ارفعی و ملوک، قدمی. (1388). بررسی اثربخشی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان، مطالعه موردی دانش آموزان شهر کاشان. دانشور رفتار، 16(36)، 41-54.
برکو، ری؛ دارلین، ولوین و اندرو، ولوین. (1392). مدیریت ارتباطات: فردی و عمومی (ترجمه داود ایزدی و سیدمحمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بیدارمغز، علی‌محمد. (1394). ارتباطات غیرکلامی. تهران: کارگزار روابط عمومی، 250-1.
تقی‌زاده، عباس. (1396). اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش‌آموزان در شهر کرمان. پژوهش‌های ارتباطی، 24(92)، 153-174.
خوش‌زبان، علی؛ محمد، سلطانی‌فر و علی، دلاور. (1398). نقش مؤلفه‌های احساسی و اخلاقی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 20 (48).
دادگران، سیدمحمد. (1396). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: فیروزه.
دانای طوسی، مریم و علیرضا، کیامنش. (1388). رویکردهای نظری زیربنای تعریف سواد: شواهدی از برنامه درسی کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، سنگاپور، سنگال، اندونزی و ایران. نوآوری‌های آموزشی، 8(31)، 75-100.
دلاور، علی. (1396). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم‌تربیتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
رئیسی، مهنوش؛ فیروزه، مصطفوی و همکاران. (1394). سواد سلامت ارتباطی و انتقادی و خود‌مراقبتی در بیماران دیابتی نوع دو. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 14(3)، 199-208.
صلواتیان، سیاوش؛ سیدبشیر، حسینی و سینا، معتضدی. (1395). طراحی الگویِ آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. 5(10)، 49-74.
فلسفی، سید‌غلامرضا و مریم، سلیمی. (1399). سواد خبری. قم: مدرسه، 1-124.
قاسمی، حمید؛ نازنین، راسخ و لیلا، ایزدپرست. (1399). سواد ارتباطی تهران: اندیشه‌آرا، 328-1.
لال، جیمز و مجید، نکودوست. (1391). ارتباطات، فرهنگ، رهیافتی جهانی. چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
لوتانز، فرد. (1398). رفتار سازمانی (رویکردی مبتنی بر شواهد) (ترجمه عبدالمحمد طاهری و محمد شعبانی). چاپ سوم، تهران: آوای‌نور، 472-1.
مجیدی قهرودی، نسیم و زهره، جوادیه. (1390). بررسی نقش ارتباطات سازمانی بر شکل‌گیری و جذب سرمایه اجتماعی کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
ملکی، صغری و ساره، احمدی. (1392). بررسی میزان سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر شهریار و مقایسه آن با متوسط عملکرد دانش‌آموزان پایه چهارم کل کشور. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی درسی)، 10(39)، 79-69.
نیلی احمد‌آبادی، محمدرضا؛ ستاره، موسوی و فاطمه‌سادات، موسوی ندوشن‌. (1393). بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان. جامعه‌شناسی کاربردی، 25 (۵۴)، 49-60.
یونسکو. (1388). به سوی جامعه دانایی‌محور (ترجمه حسن قاسمی و سیروس آزادی). تهران: سمت.
Bandura, A. (2016). Social Cognitive Theory of Mass Communication. Media Effects: Routledgep, 110-40.
Benson Mkandwire, S. (2018). "Literacy Versus Language: Exploring their Similarities and Differences". Journal of Lexicography and Terminology, 2 (1), 37–55 [38].
Berger, C. R.; Roloff, M. E. & Roskos-Ewoldsen, D. R. (2010). The Handbook of Communication Science (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, Inc3 (3), 23-37.
Garba, O. A.; Babalola, M. T. & Guo, L. (2018). A Social Exchange Perspective on Why and When Ethical Leadership Foster Customer-Oriented Citizenship Behavior. International Journal of Hospitality Management, 70-85, 1, doi:https://doi.org/10.1016/j.ijhm
Ghasemi, H. & Rasekh, N. (2020). Identifying Dimensions of Communication Literacy: Thematic Analysis Approach. Journal of Health Literacy, 4, Issue 4, 1-12.
Gill, D. & Adams, B. (2012). ABC of Communication Studies: Nelson Thornes, 102-134.
Goody, J. (2006). The Logic of Writing and the Organization of Society. Overview. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-33962-9.
Gordon, C .(2020). A Cluster Randomized Controlled Trial of the Some Social Media Literacy Body Image and Wellbeing Program for Adolescent Boys and Girls: Study Protocol. Body Image, 33, 27-37.
Guttmann, A. (2018). Democratic Education. Princeton University Press. New Jersey, 67-89.
Hasanzadeh, M. (2015). Personality, Family Communication Patterns and Assertive Behavior in Students. Educational Psychology, 11(37), 103-127.
Huston, SJ. (2010). Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296-316, https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170
Jeong, M. & Oh, H. (2017). Business-to-business Social Exchange Relationship Beyond Trust and Commitment. International Journal of Hospitality Management, 65, 115-124, https://doi.org/10.1016/j.ijhm. 2017.06.004
Lavelle, J. J. (2017). Taking a Multifoci Approach to the Study of Justice, Social Exchange, and Citizenship Behavior: The Target Similarity Model†. Journal of Management, 33(6), 841-866, Doi: 10.1177/0149206307307635
Martha, B.; Jenifer, V.; KingNimo, A .(2017). Literacy as Social (media) Practice: Refugee Youth and Native Language Literacy at School. International Journal of Intercultural Relations,  60, 183-197.
Mingoia, J.; Amanda, D.; Hutchinson, D.; Gleaves, H. & Carlene, W. (2019). The Impact of a Social Media Literacy Intervention on Positive Attitudes to Tanning: A Pilot Study. Computers in Human Behavior, 90, 188-195.
Moats, L. (2010). Speech to Print: Language Essentials For Teachers. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Pub. ISBN 978-1-55766-387-0.
Murphy, F. (2010). Notions of Learning Society and Learning Partnership Vehicles: The Islands Project- case study. Dublin Institute of Technology, 23-60.
Palardy, N. P.; Boley, B. B. & Johnson Gaither, C. (2018). Residents and Urban Greenways: Modeling Support for the Atlanta BeltLine. Landscape and Urban Planning, 169, 250-259.
Polizzi, G. (2020). Digital Literacy and The National Curriculum for England: Learning From How The Experts Engage With and Evaluate Online Content. Computers & Education, 152, 103859.
Sopow, E. (2018). The Communication Climate Change at RCMP, Strategic Communication Management, 12, Issue, 1, 20-24.
Soule, S. R. (2017). The Crucible of democracy: Civic Eeducation in Bosnia and Herzegovina (dissertation). University of California, Santa Barbara, 54-70,. Available at: www.proquest.com
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Principles and Methods of Qualitative Research, Basic Theory and Practices, Translation by Biouk Mohammadi. Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies.
UNESCO. (2020). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Place de Fontenot.
Vafaei Najar, A.; Tehrani, H.; Imamian, H.; Hakak, H. & Vahedian-Shahroodi, M. (2017). Impact of Establishing a Communication Network of Family Physicians on Level of Hba1c and FBS in Patients With Diabetes: A Randomized Clinical Trial. Iran Red Crescent Med J, 19 (11), 123-150 e14869, https://doi. org/10.5812/ircmj.14869