نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی- گرایش خط‌مشی‌گذاری عمومی‌، استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه‌، دانشگاه تهران

چکیده

اثرپذیری چندین برابری کودکان و نوجوانان از تلویزیون نسبت به بزرگسالان، نشان می‌دهد که به منظور بالا بردن سهم سازنده سازمان صداوسیما در تربیت نسل آینده، این سازمان نیاز به خط‌مشی‌گذاری علمی در حوزه برنامه‌سازی کودک و نوجوان دارد و اولین گام در این مسیر، بازشناسی وضعیت موجود است. در پژوهش حاضر، وضعیت خط‌مشی‌گذاری سازمان صداوسیما در حوزه برنامه‌سازی کودک و نوجوان، در دوره زمانی سال‌های 1383 تا 1393، مورد بررسی قرار گرفته است. برای پرداختن به این مسئله از راهبرد پژوهش «نظریه داده‌بنیاد با رویکرد گلیزر» و روش گردآوری داده «مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته» با مدیران سازمان صداوسیما، مدیران گروه و کارشناسان حوزه کودک و نوجوان استفاده شده است. حاصل پژوهش 477 کد، 97 مفهوم و در نهایت، 14 مقوله شامل مقوله محوریِ «تقدم اولویت‌های ذهنی و سلیقه‌ای بر خط‌مشی‌ها»، مقوله‌های «جا‌به‌جایی ارزش‌ها و اهداف با خط‌مشی‌ها»، «خلأ سیاستی»، «غفلت از حوزه کودک در سطح کلان سازمان»، «نبود ساختار نظارتی کارآمد»، «عملکرد جزیره‌ای در خط‌مشی‌گذاری سازمان»، «فشار کسری بودجه»، «عدم‌تربیت نیروی انسانی»، «فقدان ریل‌گذاری صحیح در انتقال خط‌مشی‌‌ها»، «تغییرات ساختاری»، «مخاطب‌محوری افراطی»، «تغییر ذایقه مخاطب»، «بیکاری تهیه‌کنندگان کودک» و در نهایت، «ستاره‌سالاری بی‌ضابطه و هدف» بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Programming Policy-making in the Field of Children and Adolescents in IRIB

نویسندگان [English]

  • Majid Mokhtarianpour 1
  • Fahimeh Samadi 2

1 Assistant prof. in Public Policy Orientation, Tehran Uni.

2 Media Management

چکیده [English]

Since children and adolescents are more affected by TV programs compared to adults, the organization (IRIB) needs a scientific approach of policy-making in the field of children and adolescents programming to enhance the organization's contribution to trait upcoming generation. The first step is to recognize the present condition. This research studied the condition of the organization in policy-making in the field of children and adolescents programming from 2004 to 2014. The research was carried out using grounded theory strategy with Glazier Approach and semi-structured interview with IRIB managers, heads of departments and experts of children and adolescents field programming to gather data. The result of the study was 477 codes, 97 concepts and, finally, 14 categories including the main category “priority of mentality and taste on policies”, and categories of “replacing values and goals with policies”, “lack of policy”, “neglecting the children’s issue at the macro level of the organization”, “lack of effective supervisory structure”, “separated operations in organization policy-making”, “budget deficit pressure”, “not training human resource”, “lack of proper way to transfer policies”, “structural changes”, “extreme focusing on audience“, “change the audience taste”, “unemployment of children program producers”, and finally, “aimless and irregular starring”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Policy-Making
  • Programming
  • Children and Adolescents
  • IRIB
  • grounded theory
احمدزاده کرمانی، روح‌الله. (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. تهران: چاپار.
الوانی، سیدمهدی و شریف‌زاده، فتاح. (1381). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
باهنر، ناصر. (1390). دین، رسانه و کودک. تهران: اتحادیه رادیوتلویزیون‌های اسلامی.
باهنر، ناصر. (1380). سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتباطی برای توسعه. فصلنامه رسانه، 12 (1)، صص 45ـ36.
پستمن، نیل. (1378). نقش رسانه‌های تصویری در زوال دوران کودکی (ترجمه سیدصادق طباطبایی). تهران: اطلاعات.
رحیمی، علیرضا. (1393). برنامه‌سازی دینی برای کودکان از دیدگاه نظریه تربیت عقلانی بصیرت‌گرا. همایش تربیت اسلامی و فضای مجازیچالش‌ها و راهکارها. قم: ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش.
زجاجی، هادی. (1386). مطالعه فرایند سیاستگذاری در پخش شبکه دو سیما (1385-1380). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیمای تهران.
ساروخانی، باقر. (1387). کودکان و رسانه‌های جمعی. تهران: اداره کل آموزش و پژوهش سیما.
ساغروانی، سیما؛ مرتضوی، سعید؛ لگزیان، محمد و رحیم‌نیا، محمد. (1393). تحمیل نظریه به داده‌ها یا ظهور نظریه از داده‌ها: نظریه‌پردازی در علوم انسانی با روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، 4 (1)، صص 170ـ151.
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1371). اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران‌. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
صادقی، سمیه. (1390). خط‌مشی‌گذاری رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی به منظور حفظ و تقویت هویت ملی ایرانیان خارج از کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
صدوقی، مجید. (1387). معیارهای ویژه ارزیابی پژوهش کیفی. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، 14 (56)، صص 72ـ55.
غندالی، رویا. (1385). بررسی میزان تحقق سیاست‌های اعلام شده به گروه‌های کودک و نوجوان شبکه‌های اول و دوم و پنجم در 6 ماهه دوم سال 1383. طرح پژوهشی. تهران: مرکز تحقیقات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما.
قلی‌پور، رحمت‌الله. (1387). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: سمت.
لبافی، سمیه. (1391). بررسی آسیب‌شناسانه فرایند خط‌مشی‌گذاری در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
لستر، جیمز پی. و استوارت، جوزف جی. آر. (1381). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی: رویکردی تکاملی (ترجمه مجتبی طبری، تورج مجیبی میکلایی و سهیل خورشید). تهران: ساوالان.
محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی: ضد روش 2. تهران: جامعه‌شناسان.
مختاریان‌پور، مجید. (1391). طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور. پایان‌نامه دکترای، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
هاولت، مایکل؛ رامش، ام. و پرل، آنتونی. (1394). مطالعه خط‌مشی عمومی (ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن). تهران: مهربان نشر.
Anderson, D. R. & Hanson, K. G. (2009). Children, Media, and Methodology. American Behavioral Scientist, Vol. 8, No. 52, Pp. 1204-1219.
Christakis, D. A. & Zimmerman, F. J. (2009). Young Children and Media: Limitations of Current Knowledge and Future Directions for Research. American Behavioral Scientist, Vol. 8, No. 52, Pp. 1177-1185.
Cochran, C. E.; Mayer, L. C.; Carr, T. R.; Cayer, N. J.; Mckenzie, M. J. & Peck, L. R. (2012). American Public Policy an Introduction. 10th eds. Boston: Wadsworth.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 3rd ed. California: Sage.
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy. 14th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4, Pp. 532-550.
Emerson, M. B. (2013). Navigating Organizational Paradox with Polarity Mapping: A Classic Grounded Theory Study. Doctoral Dissertation. California: Fielding Graduate University.
Hendriyani.; Hollander, ed.; d’Haenens, L. & Beentjes, J. W. J. (2011). Children’s Television in Indonesia: Broadcasting policy and the Growth of an industry. Journal of Children and Media, 5, Pp. 86-101.
Holloway, I. & Wheeler, S. (2010). Qualitative Researchin Nursing and Healthcare. 3rd eds. Malaysia: Wiley-Blackwell.
Kunkel, D. & Watkins, B. (1987). Evolution of Children's Television Regulatory Policy. Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 31, No. 4, Pp. 367-389.
Lovell, J. L. (2016). How Parents Process Child Health and Nutrition Information: A Grounded Theory Model. Appetite, 97, Pp. 138-145.
Madden, C.; Clayton, M.; Canary, H. E.; Towsley, G.; Cloyes, K.; Lund, D. (2017). Rules of Performance in the Nursing home: A Grounded Theory of Nurse–CNA Communication. Geriatric Nursing, Vol. 38, No. 2, Pp. 1-7.
Malik G.; McKenna, L. & Griffiths, D. (2016). How do Nurse Academics Value and Engage with Evidence-Based Practice Aacross Australia: Findings from a Grounded Theory Study. Nurse Education Today, 41, Pp. 54-59.
Murphy, C.; Klotz, A. C. & Kreiner, G. E. (2017). Blue Skies and Black Boxes: The Promise (and practice) of Grounded Theory in Human Resource Management Research. Human Resource Management Review, Vol. 27, No. 2, Pp. 291-305.
Osei-Hwere, E. M. (2008). Children’s Television in Ghana: History, Policy, Diversity, and Prospects in a Changing Media Environment. Doctoral Dissertation. Ohio University.
Reay, G.; Rankin, J. A. & Then, K. L. (2016). Momentary Fitting in a Fluid Environment: a Grounded Theory of Triage Nurse Decision Making. International Emergency Nursing, 26, Pp. 8-13.
Silverman, D. (2013). Doing Qqualitative Research; a Practical Handbook. 4th ed. London: Sage.
Twining, J. (2000). A Naturalistic Journey into the Collaboratory: In Search of Understanding for Prospective Participants. Doctoral Dissertation. Texas: Texas Woman's University.
Valmori, L. & De Costa, P. I. (2016). How do Foreign Language Teachers Maintain their Proficiency? A Grounded Theory Investigation. System, 57, Pp. 98-108.
Ward, K.; Gotta, M. & Hoare, K. (2017). Becoming a Team: Findings from a Grounded Theory Study about Living with CPAP. Collegian, In Press.