نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما

2 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

 
نداشتن الگوی جامع و مدل کلان کسب‌وکار برای استفاده حداکثری از ظرفیت بستر گوشی‌های هوشمند همراه به منظور درآمدزایی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، از مشکلات نوظهور اما جدی این سازمان است. هدف مقاله حاضر، طراحی یک مدل کسب‌وکار مبتنی بر گوشی‌های هوشمند همراه به‌منظور افزایش درآمدهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی بوده است. برای این منظور، بوم مدل کسب‌وکار استروالدر به‌عنوان نظریه مختار پژوهش، انتخاب و از روش دلفی کلاسیک استفاده شده است. توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌ها و پلتفرم، جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، ایجاد تنوع و تکثر محتوایی به‌منظور پوشش دادن به نیاز همه گروه‌های مخاطب و تولید محتوای فاخر متناسب با این بستر، همکاری با همه بازیگران عرصه تولید، توزیع و سیاستگذاری محتوایی در کنار ایجاد بازار محتوای صوت و تصویر، قرار گرفتن در جایگاه رگولاتور و استفاده از ظرفیت‌های خاص این سازمان (مانند آرشیو) متناسب با زیست‌بوم رسانه‌ای کشور، ازجمله دستاوردهای محوری این پژوهش بوده است. این مدل می‌تواند مبنایی نظری برای فعالیت سازمان‌های رسانه‌ای برودکستر بر بسترهای نوین رسانه‌ای مانند پلتفرم‌های همراه باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suggesting a Mobile Smartphone-based business model for Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Datis Khajeheian 2
  • Mohammad Porkaveh Dehkordi 3

1 Assistant prof. In Media Management,IRIB Uni.

2 Assistant prof. In Media Management, Tehran Uni.

3 Media Management

چکیده [English]

Lack of a comprehensive business model for maximizing the use of capacity of mobile smartphones to generate revenue in IRIB is a serious emerging problem. The purpose of the article was a suggesting mobile smartphone-based business model to increase the revenue of IRIB recruiting mobile smartphones. For this purpose, the customized Strooleder business model was used as the theoretical framework, and the Delphi method was used for data analysis. The main findings of the study were infrastructure and platform development, recruing and maintening expert human resources, producing with regard to diversity and plurality to satisfied the needs of all audience groups so producing suitable exellent content, cooperate with all actors in the production arena, distributing and policy making of content alongside creating a content marketplace for audio and video production, taking a role of regulator and using specific capacities of the organization (such as archive) in line with the national media ecosystem. This model could be a theoritical basis for media activities of broadcasting organizations on the new media such as mobile platforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Business
  • Business Model
  • Mobile Platforms
  • Generate Revenue
  • IRIB
آزادنیا، محمد؛ ثقفی، فاطمه؛ قیافه داودی، فاطمه و هادی‌زاده، آنیتا. (1390). مدل‌های کسب‌و‌کار در شبکه‌های اجتماعی. تهران: پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
استروالدر، الکساندر و پیگنیور، ایو. (1390). خلق مدل کسب‌و‌کار (ترجمه غلامرضا توکلی و همکاران). تهران: آریانا قلم.
حکیم‌زاده حسینی، سیدحسین. (1393). طراحی نقشه راه تغییر مدل کسب‌و‌کار؛ مطالعه موردی: کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (فروشگاه اینترنتی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد تهران.
خواجه‌ئیان، داتیس؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ مقیمی، سیدمحمد و میناوند، محمدقلی. (1391). چارچوبی برای تجاری‌سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکت‌های کارآفرین رسانه‌ای ایران (مطالعه‌ای چند موردی). پایان نامه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صص 88-71.
صدقی، مهدی. (1391). بررسی رابطه رسانه‌های نوین با مدل کسب‌وکار در سازمان صداوسیما. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
قاسمی گودرزی، میلاد. (1396). الگوی کسب‌و‌کار رسانه‌های اجتماعی براساس مدل کانواس با جهت‌گیری راهبرد تمرکز پورتر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
مقیمی، سیدمحمد. (1387). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی. تهران: فراندیش.
Azali, M. (2017). There are 48 Million Smartphones in Iran. Retrieved from Techrasa: /http://www.techrasa.com/2017/07/19/48-million-smartphones-iran
Catalin, M. & Magdalena, P. (2011). The Role of E- mentoring and Social Media for Developing the EntrePreneurship Competences. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, Pp. 947–951.
Camponovo, G. & Pigneur, Y. (2003). Business Model Analysis Applied To Mobile Business. 5th International Conference on Enterprise Information Systems, Angers.
Dutta, N.; Roy, S. & Sobel, R. (2009). Does a Free Press Nur-ture Entrepreneurship
Department of Economics, West Virginia University.
Göller, M. (2013). Switch the Channel: A TV Business Model for the Millennial Generation.
Hang, M. (2016). Media Corporate Entrepreneurship. Springer.
Jafari, H. (2017). Digital Ad Spending in Iran Accounts for Morethan $53M. Retrieved from Techrasa: http://www. techrasa.com/2017/01/29/digital-ad-spending-iran-accounts-53m/
Ketonen-Oksi, S.; Jussila, J. J. & Kärkkäinen, H. (2016). Social Media-Based” Value Creation and Business Models. Industrial Management and Data Systems, 1820-1838.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer Publishing Company Inc.
Sanderson, A. (2014). New Media Business Models, Where Content and Commerce Collide: In Partial Fulfillment. San Luis Obispo, United States, CA: The Faculty of the Journalism Department.
Selvakumar, E. (2012). Business Models for Mobile Broadband Media Services: A Case Study about the Indian Market.
Xiaoyan, H. (2011). Social Media Business Model Analysis - Case Tencent, Facebook, and Myspace. Department of Information and Service Economy Aalto University School of Economics.
Zolnowski, A.; Weib, C. & Böhmann, T. (2014). Representing Service Business Models with the Service Business Model Canvas - The Case of a Mobile Payment Service in the Retail Industry. Hawaii International Conference on System Science, Pp. 718-727.