نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت استراتژیک،دانشیار دانشگاه صداوسیما و عضو گروه آموزشی رادیو دانشگاه صداوسیما

چکیده

سیاستگذاری رسانه‌ای به‌مثابه یک مسئله مهم مورد توجه پژوهشگران عرصه رسانه قرار گرفته است که در نحوه تدوین و اجرای آنها ازجمله شرایط و اقتضائات جغرافیایی و اصول کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر یک کشور بر رسانه‌­های گوناگون تأثیر می­‌گذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش فعلی شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع کیفی (دلفی وتجربه زیسته) و جامعه آماری آن نخبگان و متخصصان رسانه هستند که به صورت تعمدی و گلوله برفی انتخاب ‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رشته تحصیلی ۶۴/۳درصد از پاسخگویان علوم ارتباط و ۳/۴۸ درصد از پاسخگویان هیئت‌علمی و ۹۶/۵۲درصد پاسخگویان دارای شغل‌های اجرایی و سازمانی هستند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که پنج مؤلفه رویکرد بازار آزاد یا قانونگذاری و تنظیم‌گری، چگونگی مخاطب‌شناسی، نوع هنجار حاکم بر رسانه، وضعیت سپهر رسانه‌ای حاکم بر ایران و ارتباطات محتوا‌محور و فنی‌محور از عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون ایران محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Key Media Factors in Policy Making for IRIB

نویسنده [English]

  • Hasan Khojasteh Bagherzadeh

Associate Prof. in Strategic Management, IRIB University

چکیده [English]

Media policy-making is an important issue for media researchers. The way media policy is formulated and influenced by geographical conditions and requirements and the country's political, social and cultural issues affect the various media. The main purpose of the study is to identify key media factors in policy making for the islamic republic of iran broadcasting. The research method was qualitative (delphi and life experience) and the statistical population were media experts and specialists which were selected by purposeful and snowball way. The results showed that 64.3% of the respondents were educated in communication sciences, 3.48% were faculty members, and 96.52% had executive and organizational jobs. The analytical results showed that there were five key factors in policy making for IRIB: free market approache or legislation and regulation, understanding audience, media norms, media sphere, content-based communications, and technical-based communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Policy Making
  • IRIB
  • Understanding Audience
  • Media Norm
  • Free Market Approach
اسماعیل‌نژاد، معصومه. (1397). تحلیل گفتمان انتقادی سیاست‌هایارتباطی رسانه‌ها درانتخابات ریاستجمهوریسال 1396. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
اکبرزاده‌‌ جهرمی، سیدجمال‌الدین. (1395). پیامدهای همگرایی اینترنت و تلویزیون بر سیاستگذاری رسانه‌ای در ایران. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 17(34).
آریس، آنت و بوگین، ژاک. (1393). مدیریت شرکت‌های رسانه‌ای (گروه مترجمان آموزش و پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صداوسیما). تهران: طرح آینده.
برزگر، ابراهیم و حسین‌زاده، صیاد. (1396). معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری تثبیت قیمت‌ها در ایران. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(22).
پارسونز، واین. (۱۳۸۵). مبانی سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌ها (ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
چلبی، مسعود. (1393). تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی. تهران: نی.
حاجیانی، ابراهیم. (1391). مبانی، اصول و روش‌های آینده‌پژوهی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
حبیب‌زاده ملکی، اصحاب. (1394). رسانه‌شناسی. تهران: جامعه‌شناسان.
خجسته، حسن. (1386). ساختار سازمان‌های رسانه‌ای. رسانه، 3.
خجسته، حسن. (1393). جدول رسانه؛ الگویی برای توسعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی. مدیریت رسانه. تهران: تیسا.
خجسته، حسن. (1394). جزوه درسی مدیریت رسانه. تهران: دانشگاه صداوسیما.
خجسته، حسن و احمدی، ظهیر. (1397). اخلاق کاربردی رسانه‌ای جمهوری اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
خجسته، حسن؛ بردبار، ملیکا و عقیلی، سیدوحید. (1397). آینده مصرف رسانه‌ای مخاطبان: مطالعه موردی با روش دلفی. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 19(43).
خواجه‌سروی، غلامرضا و بیات، مرتضی. (1396). سیاستگذاری رسانه مطلوب در جمهوری اسلامی ایران. دین و ارتباطات، 24(52).
روشندل اربطانی، طاهر و لبافی، سمیه. (1391). تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاستگذاری رسانه‌ای در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. رسانه، 23(1).
روشندل اربطانی، طاهر. (1394). پژوهشی بنیادین در حوزه مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه‌ای. مدیریت دولتی، 7(5).
روشندل اربطانی، طاهر. (1394). سیاستگذاری رسانه‌ای. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فوردی، فرانک. (1396). قدرت خواندن، از سقراط تا توییتر (ترجمه محمد معماریان). تهران: نشر نهاد کتابخانه‌های عمومی و ترجمان.
محمدی، حمید. (1387). سیاستگذاری رسانه‌ای. پژوهش و سنجش(پژوهش‌های ارتباطی)، 15(53).
Gutiérrez, E. (2011). The Ethics of Social Networking for Journalists. IPS (inter press service) web site. [online] Available: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=54277
Mathur, K. B. (1994). Communication Policy and Planning Principles, Allied Publishers limited.
Newman, N.  et al. (2019). Digital news report. Reuters Institute for the Study of Journalism. [online] Available.
Picard, R. (2009). Blogs, Tweets, Social Media, and the News Business. [online] Available.
Puppis, M. (2012). Trends in Communication Policy Research: New Theories, Methods and Subjects, Intellect, the University of Chicago Press.
Ward, D. (2008). Television and Public Policy: Change and Continuity in an era of Globalization, Lawrence Erlbaum Association press.