نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

امروزه اینستاگرام نقش اساسی و مهمی در چگونگی ادراک ما نسبت به دنیای پیرامون ایفا می­‌کند و با نمایش حوزه­‌های گوناگون روابط اجتماعی می‌­تواند شرایط و ضرورت­‌های جدیدی از شیوه‌های زندگی اجتماعی را برای مخاطبان خود به تصویر بکشد و آنان را به الگوها و سبک­‌های زندگی مدرن دعوت کند. این پژوهش درصدد بررسی رابطه اینستاگرام با گرایش جوانان تهرانی به سبک زندگی مدرن است. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته با 384 نفر از جوانان 18 تا 30 ساله ساکن در مناطق 2 و 16 تهران که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و در سال 1397 جمع‌آوری‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین سبک زندگی مدرن و استفاده از اینستاگرام (45/0=r)، مدت عضویت در اینستاگرام (40/0=r) و خود ابرازی در اینستاگرام (42/0=r) رابطه معنادار وجود دارد. به‌طورکلی، پاسخگویان ساکن در منطقه 2، گرایش زیادی به سبک زندگی مدرن (مصرف‌گرایی، زندگی کم‌تحرک و خاص، مدگرایی، برند و شیک‌پوشی، تناسب ظاهر و سلامت بدن) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Instagram and the Tendency of the Youth Toward Modern Lifestyle (Case: Tehran's Youth)

نویسندگان [English]

  • Talieeh Kademian 1
  • Mohammadjavad Kalhori 2

1 Assistant Prof. in Sociology, Islamic Azad University, Tehran north branch

2 Researcher

چکیده [English]

Instagram plays an essential role in how we perceive the world around us. It can identify new conditions and necessities of social life for its audience by displaying various areas of social relationships and provide them the modern patterns and life styles. The purpose of this study was to analyze the relationship between Instagram and the tendency of young people in Tehran to modern lifestyle. The statistical population is 18 to 30 year olds living in districts 2 and 16 of Tehran, and 384 people were selected using multi-stage cluster sampling method. The research data were collected using the researcher-made questionnaire in 2018. The results showed that there was a significant relationship between modern lifestyle and using Instagram (r = 0.45), Instagram membership time (r = 0.40) self-expression on Instagram (r = 0.42). Totally, the respondents living in district 2 have a high tendency toward modern lifestyle (consumerism, sedentary lifestyle, fashion, branding and dandyism, fitness and body health).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Self-Expression
  • Modern Lifestyle
  • Consumer Style
  • Body Management
احدزاده، اشرف. (1391). نقش تفاوت‌های فرهنگی در خود ابرازی کاربران سایت‌های شبکه اجتماعی. علوم اجتماعی، 25-19.
امجدی، فرزانه. (1394). تأثیر رسانه­‌ها و شبکه‌­های اجتماعی نوین بر گرایش به مدگرایی، نوع پوشش و آرایش در زنان ایرانی. کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، 18-1.
امیرپور، مهناز و گریوانی. مریم. (1392). تأثیر شبکه­‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان. دانش انتظامی خراسان شمالی، 39-23.
ایمان، محمدتقی و مرحمتی، ندا. (1393). تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز. جامعه‌شناسی کاربردی، 3(55).
دهقان، علیرضا و نیک‌بخش، مرسده. (1389). مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی: شکل‌گیری روابط صمیمانه در اتاق­‌های گپ‌زنی اینترنتی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 6، 29-1.
رسول‌زاده اقدم، صمد؛ عدلی‌پور، صمد؛ میرمحمدتبار، احمد و افشار، سیمین. (1394). تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی. جامعه‌شناسی معاصر، 4(6)، 60-33.
ریتزر، جورج. (1379). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
شماعی‌زاده، سمیه. (1396). تأثیرات روانی اینستاگرام بر روی کاربران. بازیابی شده از سایت: کلیک.
عاملی. سعیدرضا. (1388). مطالعات انتقادی استعمار مجازی امریکا: قدرت نرم و امپراتورهای مجازی، تهران: امیرکبیر.
عاملی، سعیدرضا. (1389). شبکه­‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عظیمی‌فرد، فاطمه. (1392). گفتمان سبک زندگی، رسانه و جهانی‌شدن. مطالعات سبک زندگی، 2(3)، 44-33.
فرجی، طوبی. (1397). نقش شبکه اجتماعی مجازی اینستاگرام بر گرایش جوانان به مدیریت بدن. اولین همایش بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
فرقانی، محمدمهدی و مهاجری، ربابه. (1397). رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان. مطالعات رسانه‌های نوین، 4(13)، 292-259.
گیدنز، آنتونی. (1378). پیامدهای مدرنیته (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: مرکز.
لیتل‌جان، استیفن. (1384). نظریه­‌های ارتباطات (ترجمه مرتضی نوربخش و اکبر میرحسینی). تهران: جنگل.
مهدی‌زاده، حسین. (1390). آینده و سبک زندگی: تبدیل‌شدن سبک زندگی به یک دانش مستقل. سوره اندیشه، 84-69.
نعامی، عبدالله و مشکبی، اصغر و آتیه‌کار، غلامرضا. (1395). عوامل مؤثر در خریدهای لذت باور از راه اینستاگرام. پژوهش‌‌های بازاریابی نوین، 6(2)، 18-1.
هاشمی منفرد، آزاد و ربیعی، علی. (1395). مطالعه موردی شیوه نمایش خود در کاربران صفحه اجتماعی اینستاگرام. علوم اجتماعی، 23، 195-157.
Dutta, P.; De, Ch. & Chandan, A. (2017). Impact of Social Media on Student Life: A Blessings or Curse. International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online, 7, 479-486.
Deb Roy, S. & Chakraborty, S. (2015). Impact of Social Media، Social Networks on Education and life of Undergraduate level students of Karimganj town-A survey. International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies, 1, 141-147.
Hajli, M. N. (2015). A study of the Impact of Social Media on Consumers. Inernational Journal of Market Research, 56, 386-405.
Kristen, E. & Van Vonderen, M.S. (2012). Media Effects on Body Image: Examining Media Exposure in the Broader Context of Internal and Other Social Factors. American an Communication Journal, 2, 41-57.
Klein, K.M. (2013). Why Don't I Look Like Her? The Impact of SocialMedia on Female Body Image, CMC Senior Theses University Psychology Graduate Thesis Claremont Mckenna College.
Zeitel-Bank, N. (2014). Social Media and Its Effects on Individuals and Social Systems, Retrieved from, Knowledge and learning International Conference, 27,1183-1190.