نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور واحد تهران‌غرب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

استان ایلام در مسیر عتبات عالیات قرار دارد و سالانه ـ به‌‌ویژه در ایام اربعین حسینی ـ میلیون‌ها زائر به‌منظور زیارت از این استان گذر می‌کنند. پژوهش حاضر، با هدف شناخت و آگاهی از راهبرد برنامه‌های صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی (ع) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی استان در سال 1397 انجام شده است. درواقع پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی با چه راهبردهایی می‌تواند بر توسعه اقتصادی استان تأثیر بگذارد؟ برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از نظریه کارکرد رسانه، لاسول، رایت، مک‌کوئیل و مدل اقناع هاولند استفاده شده است. پارادایم پژوهش، کیفی و روش آن، تحلیل تماتیک (مضمون) با رویکرد استقرایی بوده و جامعه‌ آماری، کارشناسان حوزه رسانه و کارشناسان اقتصادی و گردشگری استان را دربر‌گرفته که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به اصل بسندگی (اشباع) نظری، تعداد 31 نفر از آنان انتخاب شده‌اند. طی فرایند سه مرحله‌ای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی اشتراوس و کوربین) از نرم­‌افزار مکس کیو دی. ای. استفاده شده و از نتایج پژوهش، سه کد محوری شامل: «برنامه­‌های آموزشی اقتصاد اربعین»، «برنامه‌­های اطلاع‌رسانی اقتصاد اربعین» و «برنامه­‌های تبلیغاتی اقتصاد اربعین» به‌ دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provincial Media Strategy Regarding the Economic Development With Emphasis on Pilgrimage Tourism in Arbaʽeen

نویسندگان [English]

  • Fariba Noorollahzadeh 1
  • Ali Asadi 2

1 Sociology

2 Sociology

چکیده [English]

Ilam is on the way to Holy Shrines and every year, especially in Arbaʽeen, millions of pilgrims pass through this province for pilgrimage. This study was done with the aim of recognizing and being aware of the strategy of Ilam broadcasting programs in the field of Arbaʽeen pilgrimage tourism and its impact on the economic development of the province in 1397. In fact, the research was to answer the question that Ilam broadcasting with what strategies in the field of Arbaʽeen pilgrimage tourism can affect the economic development of the province? The research was conducted based on the theory of media function of Lasswell, Wright, mcquail and Howland's persuasion model to answer the questions. The research was qualitative and used theme analysis. The research population was media, economic, and tourism experts in Ilam from which selected 31 people by porpusful sampling. In three-step coding process (open, axial, and selective developed by Strauss and Corbin) MAXQDA software wae used. Three central codes were obtained from the research results: "Arbaʽeen Economics Educational Programs", "Arbaʽeen Economics Informing Programs" and "Arbaʽeen Economics Advertising Programs".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Strategy
  • Economic Development
  • Arbaʽeen Pilgrimage Tourism
  • Ilam Broadcasting Programs
آقاجانی، معصومه و خیری‌دوست زهرا. (1395). کلیاتی بر اقتصاد گردشگری (با تأکید بر گردشگری مذهبی). تهران: راز نهان.
ازکیا، مصطفی. (1381). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: کلمه.
باوندی، موسی. (1386). تأثیرات اقتصادی مرز مهران و جاده کربلا در استان ایلام. مجموعه مقالات همایش صنعت گردشگری در ایلام. ایلام: رامان.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی مهدی. (1386). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
جمالی‌نژاد، مهدی. (1391). گردشگری اسلامی. چاپ دوم، اصفهان: آرما.
خانی، فضیله؛ قرنجیک قنبری‌نسب، علی و اکبری‌سامانی، ناهید. (1391). نقش گردشگری در توسعه اقتصادی بازارچه‌ ساحلی شهرستان ترکمن. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (4)44، 128-111.
خبازی، مجید. (1396). پیشران اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال رسانه ملی. قم: اداره کل پژوهش­‌های اسلامی رسانه.
خبرگزاری مهر. (1397). مرز مهران مهیای زائران اربعین/ ایلام یکپارچه حسینی شد. بازیابی شده از:
https://www.mehrnews.com/news/4429243
خلیلوند، کلثوم و کرمی، فرحناز. (1395). تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر مهران). اولین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری (با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل). 893-885.
دهقان، علیرضا. (1388). نظریه‌های ارتباطات. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
رضاقلی­‌زاده، بهنام. (1392). رویکرد گردشگری در رسانه (مجموعه کتاب­‌های پژوهش در ارتباطات). جلد دوم، تهران: قلم علم، پایگاه فرهنگ.
شربتیان، محمدحسن. (1392). تأملی کارکردی بر نقش توسعه  پایدار گردشگری دینی در جامعه  ایران. مجموعه  مقالات اولین همایش بین المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت. جلد دوم، مشهد: انتشارات پنجاه‌و‌نه.
صفایی‌نژاد، قاسم. (1394). نظریه‌های اقناع و کاربرد آن در رسانه‌ها. مدیریت رسانه، 12، 38-23.
صلواتی، مرجان. (1391). جایگاه واژه‌ی ارتباط در تبلیغات تجاری. هنرهای تجسمی نقش مایه، 5(13)، 84-75.
فراستخواه، مقصود. (1395). روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر گراندد تئوری GTM. چاپ سوم، تهران: آگاه.
کلانتری، خلیل. (1396). کیفی‌پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه‌نویسی. چاپ دوم، جلد دوم، تهران: فوژان.
محمودی، حمیده؛ قاسمی، مریم و شایان، حمید. (1394). واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه­‌های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 5(20)، 90-71.
مهدی­‌زاده، سیدمحمد. (1389). نظریه­‌های رسانه: اندیشه‌­های رایج و دیدگاه­‌های انتقادی. تهران: همشهری.
نصراللهی، اکبر؛ شریفی، فرزانه و حقیقی، محمدرضا. (1393) نقش رسانه ­های تخصصی حوزه حمل‌ونقل در توسعه گردشگری ملی. مطالعات رسانه‌­ای، 9(27)، 150-137.
Gugushvili, T.; Salukvadze, G. & Salukvadze, J. (2017). Fragmented Development: Tourism-driven Economic Changes in Kazbegi, Georgia. Annals of Agrarian Science, 15, 49-54.
Kantarci, K.; Murat A. B. & Pas¸a, M. O. (2017). Understanding the Impact of Turkish TV Series on Inbound Tourists: A Case of Saudi Arabia and Bulgaria. Tourism Economics, 23(3), 712–716.
Mohammad Soliman, D. (2011). Exploring the Role of Film in Promoting Domestic Tourism: A Case Study of Al Fayoum, Egypt. Vacation Marketing, 17(3), 225–235.