نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تخصصی مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تخصصی مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رشد تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از خدمات ویدئوبه‌درخواست در کشور قابل‌ ملاحظه است. کشور ما درحال‌توسعه سریع زیرساخت‌ها ارتباطی است و این، یک اصل مهم در رشد اقبال عمومی به ویدئو‎‎به‌‎درخواست خواهد بود. تولیدکنندگان محتوای تصویری خود را در برابر یک بازار جدید می‌بینند و نهادهای تقنینی در پی تنظیم‌گری هستند. دانستن آینده پیش‌روی صنعت ویدئوبه‌درخواست می‌تواند در سیاستگذاری‌های خرد و کلان فرهنگی مؤثر باشد. اولین گام در ترسیم آینده، شناسایی روندهای موجود است. در این پژوهش اکتشافی، برای شناسایی روندهای موجود از روش دلفی استفاده شده است. اعضای مشارکت‌کننده در پنل دلفی نیز از بین سه گروه سیاستگذاران دولتی، مدیران ویدئو‎به‎‎ درخواست و کارشناسان این حوزه انتخاب شده‌اند. پس از یک دور مصاحبه عمیق و دو دور دلفی، خبرگان شرکت‌کننده درباره تأثیر «خیلی‌زیاد» یا «زیاد» هفده روند در چهار پیشران حقوقی ـ سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و فناوری اجماع نظر پیدا کردند. با استفاده از روندهای شناسایی‌شده می‌توان با در نظر گرفتن میزان اولویت و اثرگذاری، آینده ویدئوبه ‎درخواست‌ها را ترسیم کرد. این امر به برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و تصمیم‌سازان مؤثر در صنعت ویدئو‎به ‎درخواست کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، پژوهش صورت گرفته می‌تواند به فعالان اکوسیستم ویدئوبه ‎درخواست، در خصوص چگونگی نگاه سایر فعالان، به این حوزه شناخت نسبی ارائه دهد.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت‌ پژوهش

صنعت ویدئو به‎ درخواست در ایران نوظهور است. آغاز فعالیت اولین ویدئو‌به ‎درخواست به اواخر سال 1392 بر می‎‌گردد که در آن نماوا توسط شاتل راه‌اندازی شد هر چند اوج فعالیت ویدئوبه‌درخواست‌ها را باید از زمان همه‌گیری بیماری کرونا دانست. نوظهوری این صنعت سبب شده که محققان به سراغ شناسایی جنبه‌های مختلف صنعت نروند. اگر مقاله‌ها یا گزارشاتی نیز وجود دارد بیشتر بر چگونگی تنظیم‌گری این صنعت متمرکز شده است. این مقاله به نظر می‌ر‎سد، جزء اولین پژوهش‌هایی است که به مصاحبه با افراد اکوسیستم و دریافت نظرات آنها‌ در جنبه های مختلف پرداخته است. کل روندهای شناسایی شده و شناسایی روندهای مؤثر می‌تواند نمایی از چگونگی نگاه افراد به این صعنت ارائه دهد. ازجمله مشکلات پژوهش می‌توان به کمبود منابع و رغبت نداشتن پلتفرم‌ها به مصاحبه به‌دلیل فشارهای حاکم بر صنعت اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Video-On-Demand Trends in Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Masoodi, 1
  • Ataollah Abtahi, 2
  • Vahid Khashaei 3
  • Abbasali Qayyomi 4

1 Media Management

2 Assistant Prof. In Media Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Prof. In Business Administration, Allameh Tabataba’i Uni., Tehran, Iran

4 Associate Prof. In Department of Cultural Affairs, Faculty of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad Uni., Tehran, Iran

چکیده [English]

Increasing consumers› desire to use video-on-demand (VOD) services in the country is significant. The communication infrastructure in Iran is developing which is important to increase public interest in video on demand. Producers find their video content in a new market, and regulators try to regulate. Being aware of the future of the video-on-demand industry can be effective in micro and macro cultural policies. The first step in drawing the future is to identify current trends. In this exploratory research, the Delphi method was used to identify the current trends. The participants in the Delphi panel were selected from three groups of government policymakers, video-on-demand managers and experts in this field. After one in-depth interview and two analyses with Delphi software, the participating experts reached consensus about the “high” or “very high” impact of seventeen trends in four legal-political, cultural-social, economic and technological drivers. By using the identified trends, the future of video-on-demand can be drawn considering the level of priority and effectiveness. This will help the planners, policy makers and decision makers effective in the video industry. On the other hand, the conducted research can provide video-on-demand ecosystem activists with a relative understanding of how other activists look at this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend
  • Video on Demand
  • Drivers
  • Future
  • Premium Video Services
احمدی، نسیبه. (1388). معرفی و نقد روش دلفی. کتاب ماه، 22، 108-100.
اسماعیلی، محسن. (1389). حقوق کودک در برابر رسانه‌ها. خانواده پژوهی، 6(21)، 129-115.
اسمعیلیان، ملیحه. (1395). بررسی راهبردهای تنظیمی متناسب با آیندههای بدیل رسانههای صوتی تصویری. پایان‌نا‌مه دکتری آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران.
اقبال‌دوست، محمدحسین و سیاوش، صلواتیان. (1393). آینده‌پژوهی روندهای فناورانه مؤثر بر تلویزیون. دومین همایش آیندهپژوهی، تهران.
بشیر، حسن و احمد، کوهی. (1391). تلویزیون و فرهنگ همگرایی رسانه‌ای. مطالعات میان رشتهای در رسانه و فرهنگ، (2)، 107-83.
بصیریان‌جهرمی، حسین. (1392). رسانههای اجتماعی، ابعاد و ظرفیتها. چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
دبیران، محمدحسین. (1398). آیندهپژوهی بررسی نقش رسانههای تصویری تعاملی (VOD) در توزیع و بازاریابی فیلمهای سینمایی از دیدگاه تهیهکنندگان دفاتر سینمایی، صاحبان رسانههای تصویری تعاملی و متخصصین رسانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
ذوالقدر، حسین و مرتضی، قاسم‌زاده عراقی. (1392). بررسی انگیزه‌های کاربران در استفاده از رسانه‌های اجتماعی. پژوهشهای ارتباطی، 20(3)، 58-35.
 رحمانی، عبداله؛ رضا، وزیری‌نژاد؛ حسن، احمدی‌نیا و محسن، رضائیان. (1399). مبانی روش‌شناختی وکاربردهای روش دلفی: یک مرور روایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(5)، 538-515.
رضائیان محسن. (1397). آشنایی با روش دلفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17 (12)، 1094-1093.
شیخ‌الاسلامی، سیدجواد؛ فرهاد، نظری‌زاده و احمد، گائینی. (1400). تحلیل روندها و پیشران‌های مؤثر بر شبکه‌های اجتماعی آینده. مطالعات رسانههای نوین، 7(27)، 399-359.
صلواتیان، سیاوش و سارا، مسعودی. (1395). شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری در ایران. مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 7 (34)، 68-47.
عالی‌زاده، عبدالرضا. (1385). اجرای تحقیق به روش دلفی. تهران: یوسفی.
عسگری، پیمانه؛ فاطمه، عزیزآبادی فراهانی؛ مهرداد، صالحی و سیدرضا، امیری. (1397). آینده‎پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی به روش مدل‌سازی. آیندهپژوهی مدیریت، (29)112، 118-103.
عنایت‏ الله، سهیل. (1388). پرسش از آینده: آینده پژوهی بهمثابه ابزار تحول سازمان اجتماعی. تهران: مرکز آینده‏ پژوهی و فناوری دفاعی.
فیلیمو. (1400). خداحافظ قبله عالم. بازیابی شده از:
https://www.filimo.com/shot/105228
گزارش وضعیت صنعت صوتوتصویر فراگیر. (1400). بازیابی شده از:
https://snn.ir/files/fa/news/1400/9/14/1567449_840.pdf
مافی، فرزانه. (1390). پژوهشی در حوزه آیندهپژوهی. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام. مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه پژوهشی اقتصاد.
مصدری، فاطمه و سیدحسن، حسینی‌سروری. (1397). ماهیت‌ رسانه‌های ‌نوین، رسانه و فرهنگ. پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی،
8(2)، 212-189.
ملکی‌فر، عقیل. (1393). الفبای آیندهپژوهی. چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی کرانه علم.
ناظمیان، امیر و ملیحه، اسمعیلیان. (1394). بررسی چالش‌های‌کلیدی در مقررات‌گذاری رسانه‌های صوتی ـ تصویری آینده. پژوهشهای ارتباطی، 22(3)، 122-105.
 
Ballhaus, W.; Chow, W. & Rivet, E. (2021). Global Entertainment & Media 2022–2026 Perspectives Report. PwC Global.
BEREC. (2016). BEREC Report on OTT Services, 1-38. https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/reports/berec-report-on-ott-services
Budzinski, O. & Lindstädt, N. (2020). The New Media Economics of Video-on-Demand Markets: Lessons for Competition Policy. Menau Economics Discussion Papers, 116.
Cisco Annual Internet Report .(2018-2023 .(White Paper. Retrieved from, https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives
Dimmick, J. (2003). Media Competition and Coexistence: The theory of the Niche. NJ: Taylor & Francis, Inc.
Downes, L. (2019). For Streaming Services, Navigating Generational Differences is Key. Harvard Business Review. Retrieved from, hbr.org/2019/11/for-streaming-navigating-generational-differences-is-key
Dunn, J.; Svrcek, T. & Tausk, K. (2020). Video Entertainment in 2030: The Future of Video Entertainment: Immersive, Gamified, and Diverse. McKinsey Global, 1-31.
Fontaine, G. & Simone, P. (2017). VOD Distribution and the Role of Aggregators. European Audiovisual Observatory, Strasbourg. A Publication of the European Audiovisual Observatory, 1-47.
Imran, H. (2022). A Study on Over-the-Top (OTT) Video Streaming Platforms in Bangladesh. Advances in Journalism and Communication,  10, 355-376
Inayatullah, S. (2007). Questioning the Future: Methods and Tools for Organizational and Societal Transformation (3rd ed.). Taipei, Taiwan: Tamkang University. (In Persian)
ITU-D Study Groups. (2019). Economic Impact of Otts on National Telecommunication/ICT Markets, https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/oth/07/23/D07230000030001PDFE.pdf
ITU-T. (2017). Economic Impact of OTTs Technical Report, https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-ECOPO-2017-PDF-E.pdf
Jain, S. & Jadon, R. (2003). Video on Demand: An Overview, Proceedings: National Workshop on it Services and Applications.
Nyambura. (2022). Netflix Launches Metaverse Experience in Decentraland.
Pradsmadji, S. & Irwansyah, I. (2020). Media Convergence in the Platform of Video-on Demand: Opportunities, Challenges, and Audience Behaviour. ASPIKOM Jornal (5), 115-128, http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v5i1.491
Scheuer, A. (2012). Protection of Minors and Audiovisual Content On-Demand. Institute of European Media Law (EMR), Saarbrücken/Brussels, European Audiovisual Observatory.
Trenker, J. (2023). TV & Video – Market Data Analysis & Forecast. Retrieved from, www.statista.com
Xiangbo, L.; Darwich, M.; Amini Salehic, M. & Magdy, B. (2021). A Survey on Cloud-based Video Streaming Services. Advances in Computers, 123. ISSN 0065-2458. doi.org/10.1016/bs.adcom.2021.01.003
Yao, Y. (2023). An Investigation on the Streaming Industry: With the Case of Netflix. SHS Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/shsconf/202316501001
You, z.; Wang, M. & Shamu, y. (2023).The Impact of Network Social Presence on Live Streaming Viewers’ Social Support Willingness: A Moderated Mediation Model. Humanities and Social Sciences Communications, doi:org/10.1057/s8-01892-023-41599