نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی دکترای آینده پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

تأثیر فراگیر رسانه‌ها در عصر حاضر به اندازه‌ای است که از آن به عصر رسانه‌ها، عصر جهانی شدن، جامعه شبکه‎ای و جامعه اطلاعاتی یاد می‌‌کنند. توسعه فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه اخیر، منجر به پیدایش و توسعه رسانه‎های دیجیتال متنوعی شده است که دارای کارکرد رسانه‌‌های جمعی هستند. با توجه به اهداف ارزشی و اجتماعی هر جامعه، مقررات‌‌گذاری تبدیل به سازوکاری برای تضمین‌ تحقق اهداف در عرصه‌‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است، رسانه‌‌های نوین صوتی ـ تصویری نیز به دلیل قدرت تأثیرگذاری و گستردگی، نیازمند نظام مقررات‎گذاری مناسبی هستند که لازم است با نگاه آینده‌‌پژوهانه مورد مداقه قرار‎ گیرد. نخستین گام در هر سیاستگذاری، شناخت مسائل و چالش‎هاست. منظور از چالش می‌تواند مسائل وضعیت فعلی یا آینده باشد؛ به همین دلیل نیز از ابزارهای آینده‌پژوهی به منظور شناسایی چالش‌های آینده و پیامدهای آنها بهره گرفته می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از روش نظریه داده‌مبنا، شش چالش کلیدی،شامل؛ خلأ قانونی و نبود شفافیت، تعدد نهادهای نظارتی، جایگاه مطلوب سازمان صداوسیما، نگرش به چندصدایی و تکثرگرایی، نقش نهادهای عمومی و خصوصی و در نهایت، محتوای رسانه‎ها برای مقررات‎گذاری رسانه‎های صوتی ـ تصویری آینده شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Key Challenges to Regulation of Future Audio-Visual Media

نویسندگان [English]

  • Amir Nazemi 1
  • Maliheh Esmaeilian 2

1 assistant prof. in national research institute, Science Policy

2 future study

چکیده [English]

Today, the increasing influence of media is so great that there are talks of "media age", "globalization age", "network society" as well as "information society". Development of information and communications technologies in the last decade has resulted in emergence and advancement of diverse digital media functioning as mass media. Given the social and value objectives of every society, regulation has turned into a mechanism for ensuring the realization of objectives in various economic and political arenas; furthermore modern audio-visual media need a proper regulatory system due to their influential power, hence a future study with this regard is a necessity. The first step in any kind of policy-making is to understand the issues and challenges of present and future. Thus, futurology tools are used to identify the future challenges and their consequences. Using Grounded Theory, the present study identifies six key challenges, including: legal void and lack of transparency, diversity of supervising entities, IRIB constructive position, considering pluralism and different voices, role of public and private entities and finally,norms of media content for regulating future audio-visual media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures syudy
  • Audio-Visual Media
  • Regulation
  • Challenges
  • grounded theory
اسمی، رضا؛ سعدی‌پور، اسماعیل و اسدزاده، حسن. (1389).رابطه تماشای آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوان تهرانی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17(61).
بیانات مقام معظم رهبری، دیدار با کارگزاران نظام،16/ 4/1393.
بیانات مقام معظم رهبری، دیدار با مردم استان ایلام،23/2 /1393.
پوراحمدی، حسین. (1389). رویکردهای اقتصادی به ضرورت تغییر الگوی تولید و مصرف با تأکید بر نقش رسانه. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
پیغامی، عادل. (1391).10 نکته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی. بازیابی‌شده از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای.
خوانچه سپهر، شیرزاد و ناصری، عرفان. (1389). نقش بازنمایی رسانه‌ای الگوهای مصرف در شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای مصرفی مخاطبان. فصلنامهپژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
رسولی، محمدرضا. (1381). بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
سروی زرگر، محمد. (1389). مصرف در آگهی‌های تجاری: یک تحلیل نشانه‌شناختی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
سیف، اله‌مراد. (1391). الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری). مجله آفاق امنیت، 5 (16).
عبداللهیان، حمید و حسنی، حسین. (1391). نحوه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های تلویزیونی در ایران. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1 (1).
غلامرضایی، علی‌اصغر. (1389). مبانی مصرف‌گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تأکید بر رسانه ملی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
کریپندورف، کلوس. (1383). تحلیل‌محتوا مبانی روش‌شناسی(ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نی.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1391). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
نیرومند، لیلا. (1391). میزان تأثیر‌‌گذاری تبلیغات تجاری تلویزیون بر مصرف‌گرایی مخاطبان. فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، 7 (16).
Wasim, A.; Rashid, S.; RanaUmair, A. & Moeed, A. (2013). Impact of Television Advertisement Exposure and Parental Controlon on Purchase Request: A Study of Urban Children in Central Punjab, Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3, No. 10. pp. 361-368.